Celsis - Geluid en warmtepompen

Geluid en warmtepompen Geluidsdrukniveau, geluidsvermogen, nog meer begrippen...

V2 05/22

Wat is geluid? Geluid is een trilling van lucht welke opgevangen wordt door onze oren en door onze hersenen worden omgezet naar hoorbaar geluid. De mensheid kan slechts bepaalde geluiden opvangen, welke geluiden dat zijn hangt af van de frequentie van de trilling. Deze frequentie drukken wij uit in Hertz (Hz). De geluidssterkte wordt echter meestal gemeten in decibel (dB). Onze oren zijn dus gevoelig voor verschillende geluidsfrequenties (Hz) en de sterkte van het geluid (dB). De decibel schaal is Geluidsdrukniveau In het geval van geluidsdrukniveau (L p ) gaat het om het geluid dat wordt ervaren. Dit is afhankelijk van de afstand tot, de richting en omgeving waarin de bron van het geluid is opgesteld. Het geluidsdrukniveau wordt beïnvloed door de omgeving (absorptie/reflectie), richtfactor en demping t.g.v. de afstand. Geluidsvermogen Het geluidsvermogen (L w ), oftewel geluidsemissie, kan gezien worden als de bron. Deze is namelijk onafhankelijk van afstand of richting en beschrijft de totale geluidsenergie (= het totaal aan geluidsenergie uitgestraald door het buitendeel van de warmtepomp met daarin de ventilator en compressor). Het geluidsvermogen wordt berekend door middel van gemeten waarden, waarvan de eenheid dB is. Het geluidsvermogen zal altijd hoger zijn dan het geluidsdrukniveau.

logaritmisch1). Om de geluidssterkte voor het menselijk oor uit te drukken, wordt de term dB(A) gebruikt. Decibellen mogen overigens niet maar zo bij elkaar opgeteld worden door de logaritmische eenheid. Zo kunnen 2 geluidsbronnen van dezelfde sterkte samen maar 3 dB(A) meer veroorzaken dan 1 afzonderlijk. Een voorbeeld: een printer produceert 50 dB(A), 2 printers samen produceren samen geen geluidsniveau van 100 dB(A), maar slechts 53 dB(A).

Geluidsdruk

Geluidsvermogen

Richtfactor Q Afhankelijk van het aantal omringende reflecterende vlakken wordt het geluidsdrukniveau verhoogt in vergelijking met een vrije opstelling. De richtfactor Q geeft aan onder welk deel van een hele bol het geluid vanaf de buitenunit naar de omgeving straalt. Dit is van belang bij de ontvangst van geluid ter plaatse van een meetopstelling.

1) Bij een logaritmische schaal wordt niet de numerieke waarde zelf van een grootheid gegeven, maar een logaritme van de verhouding van de grootheid tot een referentiewaarde.

Warm.Koud.Geregeld.

1

Formule L

= geluidsdrukniveau bij de ontvanger

Q 4.πr ²

L = L w + 10 .log (

)

L w

= geluidsvermogen door de warmtepomp geproduceerd

Q

= richtfaktor

r

= de afstand tussen de warmtepomp en de ontvanger

Nieuwe geluideisen In het Bouwbesluit 2012 (Staatsblad) worden nieuwe geluidseisen gesteld aan nieuw te plaatsen buiten installaties voor warmte- of koudeopwekking. De bepalingsmethode voor de eisen is vastgelegd in de regeling Bouwbesluit 2012. Deze bepalingsmethode is een geluidsmeting op locatie. De ingangsdatum van deze nieuwe geluidseisen is vastgesteld op 01-04-2021. Concreet betekent dit dat het geluidsdrukniveau (L p ) van een nieuw te plaatsen buitenunit overdag niet boven de 45 dB(A) mag komen, gemeten op de betreffende perceelgrens. Voor de avond en nacht geldt een maximaal geluidsdrukniveau van 40 dB(A) op de perceelgrens. .

Rekentool Om te weten of warmtepompen aan de voorschriften voldoen, is er door LBPsight in samenspraak met NVKL, Techniek Nederland, Vereniging Warmtepompen en NVI een handige rekentool ontwikkeld. Zowel de rekentool als de handleiding kunt u hier downloaden.

Warm.Koud.Geregeld.

2

Page 1 Page 2

Made with FlippingBook flipbook maker