Eaglebe Smart City Platform - Vlaanderen

EN VOOR UWMEDEWERKERS

Overzicht lopende dossiers + Hoeveel dossiers wachten op advies? Op goedkeuring? Op feedback van aanvrager? + Hoeveel taken staan klaar voor u? Hoeveel taken voor uw collega’s? + Slim Dashboard voor opvolging dossiers Evenementen, Innames, … + Kalender van geplande evenementen en innames

Advies

+ Stuur adviesvragen naar collega’s intern maar ook extern (Politie, Brandweer, …) + Geef eenvoudig advies. Geef uitgebreid advies indien nodig. + Centraal overzicht van alle adviezen, eenvoudig samenwerken aan dossiers.

Betaling + Automatische Prijsberekening, Verzenden betaalverzoek,

SMART CITY

GIPOD

+ Eaglebe zorgt dat

Online betaling, Betaalbewijs, + Koppeling boekhoudpakket: + Eaglebe automatiseert de financiële transactie. + Duidelijk overzicht van inkomsten

uw bestuur werkt conform de GIPOD decretale verplichting met automatische GIPOD koppeling.

Werkbon

Mobiliteit

+ Automatisch taken klaarzetten voor plaatsen/ophalen en ontlenen + Mobiele App met routering, foto’s voor bewijsmateriaal, melding nummerplaten + Koppeling met Werkbon platform

+ Een “eagle” view voor overzicht op uw grondgebied: vermijd conflicten met omleidingen, containers, wegenwerken, … + Een “eagle” view om gedetailleerd de verkeersveiligheid te verhogen met eenvoudige signalisatieplannen.

Made with FlippingBook - Online magazine maker