Eaglebe Smart City Platform - Vlaanderen

SMART CITY

SAMENWERKEN AAN EEN SLIM.VEILIG.COMFORTABEL OPENBAAR DOMEIN

eaglebe ® smart city platform

Ontdek hoe één vergunningsplatform zorgt voor een betere interactie met uw burgers, betere samenwerking tussen uw diensten én een veiliger openbaar domein.

1 VERGUNNINGSPLATFORM 4 MODULES

Wegenwerken, evenementen, verhuizen, containers, wielerwedstrijden, … zorgen vaak voor hinder op het openbaar domein. Het Eaglebe Smart City Platform biedt een digitale oplossing om de administratie bij deze vergunningen te vereenvoudigen. Het resultaat van Eaglebe? Een digitaal vergunningsproces, een veiliger openbaar domein met minder hinder, een efficiënte administratie en tevreden burgers.

Benieuwd hoe Eaglebe uw lokaal bestuur slimmer kan maken?

Deze brochure zet u op weg.

eaglebe ® smart city platform

Evenementen Evenement vergunningen voor buurtfeest, concert, eetfestijn, fuif, kermis, sportactiviteit, ...

Zonale beperking

Controle en meldingen

Mobiele App voor de controle van dossiers op het terrein en het melden van incidenten, ...

Vergunning toegang tot autoluwe zones, “knips”, tonnagebeperking, voetgangerszone, ANPR whitelisting, ...

EEN EAGLEBE SMART CITY IS ...

01 Responsief Eenvoudig bereikbaar - duidelijke communicatie - snelle opvolging

Alles begint bij de aanvraag.

02 Interactief

Efficiënte samenwerking tussen verschillende diensten en de burger.

03 Veilig

Een snelle behandeling.

Bescherm schoolomgeving - Duidelijke Signalisatie - Conflictpreventie

Een veiliger openbaar domein.

eaglebe ® smart city platform

ALLES BEGINT BIJ EEN RESPONSIEF, SLIM EN EENVOUDIG AANVRAAGFORMULIER 01

 Slimme digitale aanvraagformulieren voor IOD (Inname Openbaar Domein), Evenementen, Incidenten, zones met beperkte toegang

 Personaliseerbaar op maat van uw bestuur (aanvraagtermijnen, types, retributie, …)

 Conflictpreventie met GIPOD en eigen GIS lagen

 Digitaal portaal voor de aanvrager voor een duidelijke communicatie

EEN INTERACTIEVE DOSSIERBEHANDELING 02

 Overzicht lopende dossiers Via slimme dashboards, takenlijsten, kalenderweergave, …  Evenementen Een volledig geïntegreerd evenementenloket met een slim aanvraagformulier op maat van ieder evenement.  GIS Kaart gekoppeld met GIPOD, verkeersbordendatabank, interne GIS infrastructuur, … Automatisch werken volgens GIPOD 2.0 decreet  Mobiliteit Teken en communiceer digitale signalisatieplannen  Advies Eenvoudig advies vragen aan interne of externe collega’s  Financien Online (en offline) betalen, volledig geïntegreerd met uw financiële dienst  Technische Dienst Aansturen uitvoerende diensten voor de plaatsing of ontlening van signalisatie en materialen (optie koppeling 3P Werkopdrachten)

EEN VEILIG OPENBAAR DOMEIN 03

 Overzicht van alle Innames, Evenementen en Incidenten op kaart

 Zicht op alle mogelijke conflicten

 Communicatie van verwachte hinder via Eaglebe Publieke Kaart

 Controle / handhaving via Eaglebe Mobile App

 Snelle opvolging van gemelde incidenten

VOORDELEN VOOR DE BURGER

Slim & duidelijk

01

+ Specifiek aanvraagformulier voor innames, evenementen, meldingen + Gestructureerd aanvraagformulier in verschillende thema’s + Vragen afhankelijk van type aanvraag (buurtfeest > festival, wegenwerken > verhuis) + Slim bijvragen stellen op basis van de antwoorden

02

Veilig

+ Eenvoudig intekenen op een kaart (lengte x breedte, vrije polygoon, GPX, lijn met buffer) + Slimme kaart met conflictdetectie én preventie (waarschuwing schoolomgeving, conflict met andere vergunning) + Aanvragen met signalisatieplan

Communicatie

03

+ Complexe aanvraag wordt tijdelijk opgeslagen + Account is niet verplicht, maar wel handig + Portaal voor opvolging van dossiers én communicatie met uw administratie + Wederkerend evenement? Eenvoudig kopiëren en opnieuw aanvragen. + Dossier verlengen? Eenvoudig aanduiden. + Melden nummerplaten geparkeerd bij plaatsing van parkeerverbodsbord

EN VOOR UWMEDEWERKERS

Overzicht lopende dossiers + Hoeveel dossiers wachten op advies? Op goedkeuring? Op feedback van aanvrager? + Hoeveel taken staan klaar voor u? Hoeveel taken voor uw collega’s? + Slim Dashboard voor opvolging dossiers Evenementen, Innames, … + Kalender van geplande evenementen en innames

Advies

+ Stuur adviesvragen naar collega’s intern maar ook extern (Politie, Brandweer, …) + Geef eenvoudig advies. Geef uitgebreid advies indien nodig. + Centraal overzicht van alle adviezen, eenvoudig samenwerken aan dossiers.

Betaling + Automatische Prijsberekening, Verzenden betaalverzoek,

SMART CITY

GIPOD

+ Eaglebe zorgt dat

Online betaling, Betaalbewijs, + Koppeling boekhoudpakket: + Eaglebe automatiseert de financiële transactie. + Duidelijk overzicht van inkomsten

uw bestuur werkt conform de GIPOD decretale verplichting met automatische GIPOD koppeling.

Werkbon

Mobiliteit

+ Automatisch taken klaarzetten voor plaatsen/ophalen en ontlenen + Mobiele App met routering, foto’s voor bewijsmateriaal, melding nummerplaten + Koppeling met Werkbon platform

+ Een “eagle” view voor overzicht op uw grondgebied: vermijd conflicten met omleidingen, containers, wegenwerken, … + Een “eagle” view om gedetailleerd de verkeersveiligheid te verhogen met eenvoudige signalisatieplannen.

EAGLEBE, EEN BETROUWBARE OPLOSSING VOOR UW LOKAAL BESTUUR

28 POLITIEZONES

119 SLIMME STEDEN & GEMEENTEN

15.000 VERGUNNINGEN PER MAAND

DOOR ONS ERVAREN TEAM

LAAT U BEGELEIDEN

01 KICK-OFF

Elk bestuur krijgt een individueel stappenplan en begeleiding. Daarbij wordt uw administratie ondersteund met Golden Support in de 2 weken na de training, zodat alle vragen snel opgelost kunnen worden. En ook daarna is er uitstekende support dankzij Sarah , onze Customer Success Manager. Er is een uitgebreide kennisdatabank, er zijn trainingvideo’s, we organiseren geregeld webinars voor een opfrissing, en hebben een ticketsysteem voor extra vragen (per e-mail of via een handig platform). Dankzij onze persoonlijke aanpak , uitstekende ondersteuning en ervaring , zal uw bestuur beter communiceren met uw burgers, beter intern kunnen samenwerken en een veiliger openbaar domein creëeren.

Optionele kick-off vergadering om het plan van aanpak uit te stippelen.

02 OPLEIDING

Opleiding voor uw administratie, online kennisplatform met video’s en helpartikels ter ondersteuning. 03 GO LIVE Eén dag na de training, komen de nieuwe aanvragen binnen via Eaglebe 04 GOLDEN SUPPORT We voorzien 2 weken een directe hulplijn om concrete uitdagingen op te lossen. Daarna geniet uw administratie van een vlotte support.

eaglebe ® smart city platform

eaglebe ® smart city platform

Vragen? Wij staan klaar

Boek snel je gratis Eaglebe demo!

Smart City Consultant Jeroen.DeBisschop@eaglebe.com

Customer Success Manager Sarah.Bellemans@eaglebe.com

Chief Commercial Officer Luc.DeHeyn@eaglebe.com

Eaglebe is een slimme oplossing van Merkator

Above . Below

Verantwoordelijke uitgever: Geert De Coensel MERKATORNV | Vliegwezenlaan48 | 1731 Asse | Tel: 0230921 12 | BE0839.944.576 | www.eaglebe.com

Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 Page 7 Page 8 Page 9 Page 10 Page 11 Page 12

www.eaglebe.com

Made with FlippingBook - Online magazine maker