Mazwell | LoveUrns® People | EU0620

K610 Heart Keepsake Urn Bronze & Hmd Gold | Vol. 0.04 Ltr | W 8 Cms H 3 Cms | Brass K611 Heart Keepsake Urn Midnight & Bru Pewter | Vol. 0.04 Ltr | W 8 Cms H 3 Cms | Brass K612 Heart Keepsake Urn Slate & Bru Pewter | Vol. 0.04 Ltr | W 8 Cms H 3 Cms | Brass K613 Heart Keepsake Urn Auburn & Bru Gold | Vol. 0.04 Ltr | W 8 Cms H 3 Cms | Brass K614 Heart Keepsake Urn Speckled Indigo & Bru Pewter | Vol. 0.04 Ltr | W 8 Cms H 3 Cms | Brass K615 Heart Keepsake Urn Speckled Auburn & Bru Gold | Vol. 0.04 Ltr | W 8 Cms H 3 Cms | Brass K616 Heart Keepsake Urn Bru Gold | Vol. 0.04 Ltr | W 8 Cms H 3 Cms | Brass K617 Heart Keepsake Urn Bru Pewter | Vol. 0.04 Ltr | W 8 Cms H 3 Cms | Brass

R1010 Keepsake Holder Accessory Bru Pewter | W 6 Cms H 6 Cms | Brass R1011 Keepsake Holder Accessory Bru Gold | W 6 Cms H 6 Cms | Brass

Protected with GlossCoat™ Handcrafted with Love™ by LoveUrns®

K614

K615

K617

K616

81

L O V E U R N S . E U

Made with FlippingBook flipbook maker