Nykøbing F. - Etablering af et reservelazaret, 1943-44

/

Bilag Nr„ 3 til Plan for Oprettelse af et Reservelazaret i Tilknytning til Nykøbing F„ Sygehus«

Vedrørende Materiélo

Fortegnelse over Forstanderinden for Børnehjemmet har givet Tilsagn nødvendigt Materiel: om Udlaan af forskelligt Materiel til Brug for Lazarettet

(Børnesenge med Tilbehør, Stole Taburetter samt en Del Køkken- og Bordservice)0 men herudover bliver det nødven­ digt at anskaffe følgende: 80 Senge, 80 Madrasser, 240 Lagner,

80 Stiklagner, 80 Hovedpuder, 240 Uldtæpper (evt„ Vattæpper eller Dyner i forholdsmæssigt Antal), 120 Skjorter,

120 Undertrøjer, 120 Vaskeklude, 120 Haandklæder,

20 Vandfade, 150 Vandglas, 10 store Blikvandkander, 80 Sengeborde, 10 Bækkener, 50 Natpotter, 50 Uringlas, 4 Irrigatorer, 1 Leje, 100 Termometre, 100 Tallerkener, flade 100 ” , dybe,

100 Kopper, Over, 100 ” , Under, 100 Knive, 100 Gafler, 100 Skeer, 100 Theskeer 4 store emaillerede Køkkengryder«

Anskaffelse af Materiellet:

Sygehuset har sat sig i Forbindelse med forskellige lokale Forhandlere om frivilligt at give Tilsagn om at levere Tæpper, Lagner m»m.; men man har overalt faaet den Besked, at der ikke findes Lager af de ønskede Varer, og

Made with FlippingBook - Online magazine maker