Nykøbing F. - Etablering af et reservelazaret, 1943-44

Raadighed for Myndighederne ved Ordningens Planlæggelse.” Hvilket herved meddeles til Efterretning og videre fornøden Foran­ staltning. 2 Eksemplarer af den af Statens civile Luftværn udarbejdede Vejledning i Planlægning af Reservelazaretter vedlægges. ?. 3. V.

■f •'7

t u

Bestyrelsen for Nykøbing F. Syge- og Epidemihus. * ( 1

Made with FlippingBook - Online magazine maker