Nykøbing F. - Etablering af et reservelazaret, 1943-44

16. Marts 194-4*

J.»r.?65.8

under D.D.ftar man tilskrevet Bestyrelsen for

Nykøbing F.Syge- og Epidemihus saaledes:

T ’et meddeles herved, at fcyraadet i sit Møde den 14* ds. for sit Vedkommende har tiltraidfc det fra Syge- husbestyreisen modtagne Forslag til Oprettelse af et R

Til

Maribo Amtsraad,

her.

Made with FlippingBook - Online magazine maker