Nykøbing F. - Etablering af et reservelazaret, 1943-44

8

9

Bilag 1.

Bilag 2.

Udkast til Overenskomst med Private.

Udkast til Overenskomst med Forhandlere. Jeg, undertegnede.............................................................................................................. boende............................................................................... forpligter mig herved til paa Anfor­ dring af Luftværnschefen til Brug ved det planlagte Reservelazaret at levere nedenstaaende Effekter: ................... Senge ................... Madrasser ................... Lagner

Jeg, undertegnede............................................................................. boende............................................................................... forpligter mig herved til paa Anfor­ dring af Luftværnschefen at stille nedennævnte Effekter til Raadighed for Luftbeskyt­ telsestjenesten til Brug ved Oprettelse af Reservelazaretter: ................... Senge ................... Madrasser ................... Lagner ................... Hovedpuder ................... Tæpper eller Dyner ................... Sengeborde ................... Skjorter

................... Stiklagner ................... Hovedpuder ................... Uldtæpper ................... Sengeborde ................... Skjorter ................... Undertrøjer ................... Vaskeklude ................... Haandklæder

................... Undertrøjer ................... Vaskeklude ................... Haandklæder

................... Vandfade ................... Vandglas ................... store Blikvandkander

................... Haleklude ................... Vandfade ................... Vandglas ................... store Blokvandkander

................... Stole ................... Borde.

................... Stole ................... Borde.

Om Ydelse af Erstatning eller Vederlag for Udlevering af disse Genstande gælder de i Midlertidig Lov Nr. 324 af 21. September 1939, jfr. Indenrigsministeriets Bekendt­ gørelse af 25. September 1939 fastsatte Regler.

Om Ydelse af Erstatning eller Vederlag for Udlevering af disse Genstande gælder de i Midlertidig Lov Nr. 324 af 21. September 1939, jfr. Indenrigsministeriets Bekendt­ gørelse af 25. September 1939 fastsatte Regler. Genpart af denne Overenskomst modtaget. ..............................................., den I 1943

Genpart af denne Overenskomst modtaget.

......................................., den

/

1943.

U nderskrift,

U nderskrift.

S. c. L. Form. 289.

A/S J. M. SCHULTZ TRYK KØBENHAVN

Made with FlippingBook - Online magazine maker