Nykøbing F. - Etablering af et reservelazaret, 1943-44

4

14.

Til Brug for eventuelt tilkaldte mobile Operationshold skal der, for saa vidt Syge­ huset normalt foretager kirurgisk Behandling, forefindes et Depot af færdigt steriliserede Forbindsstoffer, Afdækningsstykker, Kitler, Handsker, Suturmateriel og lign., der skal opbevares i et fra den sædvanligt benyttede Operationsstue fjernt liggende Lokale.

Indenrigsministeriet, den 15. Juni 1943. J ø r g . J ø r g e n s e n .

Saxild.

*/8 J. H. SCHULT2 KØBENHAVN

Made with FlippingBook - Online magazine maker