Nykøbing F. - Etablering af et reservelazaret, 1943-44

sendes med Bilag til Byraadet, idet Magistraten anbefaler.

Udgiften, 35»5oo Kr., foreslaas afholdt paa Sygehusets Budget for indeværende Aar mod sædvanlig Fordeling af Driftsudgifterne. MAGISTRATEN I NYKØBING F.,den 4.Marts 1944. P. M. V. • p t . F

Made with FlippingBook - Online magazine maker