Nykøbing F. - Etablering af et reservelazaret, 1943-44

Køkkenets Kapacitet:

Køkkenet vil i forskudt Drift kunne præstere Madlav­ ning i fornødent Omfang. i^er j- 0 rej.indes selvstændigt Varmeanlæg i Hovedbygningen. I Gymnastiksalen findes en Kakkelovn, der dog næppe er stor nok til Opvarmning i Vinterhalvaaret. Der forefindes Tilflugtsrum til 50 Personer og Mulig­ hed for Gravning af Dækningsgrave i den til Hovedbygningen hørende Have.

Varmeanlæg:

Tilflugtsrum:

Made with FlippingBook - Online magazine maker