Nykøbing F. - Etablering af et reservelazaret, 1943-44

Brandvagter;

Der er i Forvejen beskikket 2 Husvagter, og ifald Planen bliver godkendt, vil Sygehuset - efter Aftale med Luftværns­ kontoret - efter Henvendelse til Luftværnschefen kunne faa beskikket yderligere 2 Mand.

Made with FlippingBook - Online magazine maker