Greenity 65

‘Het is hard werken, maar ik prijs me rijk’

Gerard (l) en Rick Eikholt op het bedrijf van Stauden-Peters.

Nu de vraag goed is, worden er redelijke prijzen gemaakt. Maar vaak genoeg ligt dat anders. “Meestal zijn de prijzen laag en vaak staan ze continu onder druk.” De kweker han- teert geen vaste prijslijst. “Nooit gedaan en gaat ook nooit gebeuren”, zegt hij resoluut. Hij vindt dat de markt de prijs bepaalt. Is die te slecht, dan verkoopt hij de planten simpel- weg niet. Hij laat ze dan hooguit nog 1,5 jaar staan. Hij wijkt daarmee af van veel collega-vaste plantenkwekers, maar voert een reden aan: “Wat wij kweken is met veel passie en kennis tot stand gekomen. Het is gewoon minimaal het geld waard wat ik ervoor wil hebben.” In de vasteplantensector is het non-stop verschrikkelijk hard werken en de kosten lopen op, vertelt hij. “Dan hoort daar een faire prijs bij.” Sinds 2019 werkt Gerard nauw samen met het bedrijf Stau- den-Peters in het Duitse Kranenburg, vlak over de grens. Het bedrijf dat vooral de retail belevert, is zijn voornaamste ko- per. Andersom koopt Gerard als eerste bij het Duitse bedrijf in. Verder heeft Gerard altijd zijn oren en ogen goed open en legt veel contacten. “Ik bezoek veel kwekers in Nederland, België en Duitsland, omdat ik veel waarde hecht aan per- soonlijk contact met mensen. Bovendien wil ik ook zien wat ze aan assortiment hebben staan en of ze kwalitatief goede

Van krimp naar bloei

Al vanaf zijn twaalfde werkt Gerard Eikholt in de vaste planten. Sinds 1984 bestaat het bedrijf in Groesbeek. Voor 2012 was dit bedrijf een flink stuk groter. In dat jaar kromp Eikholt noodge- dwongen. Hij verkocht 70 procent van het areaal en maakte een doorstart. De keuzes die hij daarna met het bedrijf maakte, levert hem nu een stuk minder gestrest leven op. Het bedrijf heeft nog een tweede locatie en die ligt ongeveer 1 km verderop. In 2008 was die voor het laatst in gebruik voor jonge planten. Omdat de handel weer wat beter gaat lopen, start daar binnenkort de kweek weer langzaam op. Eikholt is al meer dan dertig jaar een relatie van CNB. Naast zijn vrouw Annemarie en één vast personeelslid, werken er nog zo’n tien tot twaalf vakantiekrachten. Ook zoon Rick (18) helpt vaak mee. Hij wil over zes jaar volledig in het bedrijf zit- ten en nog meer samenwerken met Klaus Peters van Stauden-Pe- ters. Gerard is ook hier optimistisch over. “Klaus Peters kan op een unieke manier jonge mensen enthousiast maken voor ons vak.”

24 april 2020

11

24 april 2020

Made with FlippingBook Publishing Software