Greenity 65

‘We bekijken de situatie per dag’

Naast het Verre Oosten is ook Noord-Amerika een belangrijke afzetmarkt voor Nederlandse bloembollen, zowel voor de droogverkoop als voor de broeierij. Het is dus zeker dat het coronavirus ook consequenties heeft voor de Nederlandse export. Greenity sprak met enkele exporteurs en afnemers in Noord-Amerika.

Tekst: Monique Ooms | Fotografie: PR

“W ij hebben dagelijks contact met de klant en de situatie verandert bijna elke dag”, zegt Erik Lommerse van exportbe- drijf Nord Lommerse Flower Bulb Group in Hillegom. “Bovendien hangt het erg af om welke klant het gaat en in welke staat hij gevestigd is. Per product verschilt de situ- atie en de regels kunnen per staat anders zijn. Bovendien gaat elke klant weer anders om met de situatie. Sommige supermarkt- ketens halveren de orders of zetten ze volledig stil om de schapruimte te gebrui- ken voor andere, houdbare producten die nu veel worden gekocht, zoals wc-papier en pasta’s. Bloemen en planten worden even ‘on hold’ gezet. In andere staten draaien de bouwmarkten en tuincentra juist op volle toeren.” Voor de sierteeltkwekers komt dit extra hard aan. “Juist in deze periode draai- en zij 50 tot 70 procent van hun jaaromzet vanwege Pasen en Moederdag. Dat maakt ondernemers wel onzeker.” RUST BEWAREN Bestellingen doen voor het nieuwe jaar zit er even niet in. “Daar staat nu het hoofd van ondernemers niet naar. Zij zijn volop bezig de schade te beperken en verzinnen van al- les om van hun producten af te komen. Wij hebben dan ook nog maar weinig tot geen orders ontvangen.” Lommerse is ‘de hele dag aan het bellen’ met zijn Noord-Ame-

rikaanse klanten. “Wij proberen mee te denken, ideeën vanuit Nederland over te brengen en onze afnemers zo veel mogelijk te ondersteunen.” Intussen probeert hij ‘de rust te bewaren’. “Dat is soms best lastig. Onze klanten wachten met bestellen totdat ze meer zicht hebben op de situatie. Alles wordt uitgesteld. Het wordt spannend welke klanten dit gaan overleven en welke niet.” Het afroepen van lelie-orders moet nog op gang komen. “We verwachten ook daarin stagnatie. We mogen blij zijn als we dit jaar quitte kunnen draaien.” Westerbeek Bulb Company exporteert voor- jaarsgewassen naar afnemers in Noord-Ame- rika. Daarbij gaat het om zo’n 90 procent broeierijhandel. Marcel Pennings: “Ongeveer 70 procent van onze klanten is actief in de pottenmarkt, zo’n 30 procent produ- ceert snijbloemen.” De ervaringen van zijn klanten lopen uiteen van ‘het is niet aan te slepen’ tot aan ‘we kunnen alles weggooien’. “Bouwmarkten en tuincentra draaien volop door. Vaak hebben zij een drive-in ingericht waardoor consumenten gewoon producten kunnen blijven kopen.” Met snijbloemen is het een heel ander verhaal, is ook zijn ervaring. “Supermarkten cancelen een groot deel van de orders.” De situatie verandert per dag, dus hij onder- houdt intensief contact met zijn Noord-Ame- rikaanse afnemers. “Normaal gesproken is dit een rustige tijd voor ons, klanten hebben

Bij Bloomaker werken medewerkers door, met alle vereiste veiligheidsmiddelen.

het druk met produceren en verkopen. Dat we nu geen orders schrijven, is vrij normaal, daar kun je nog niks uit aflezen. Af en toe zijn er wel klanten die uitstel van betaling aanvragen. Kunnen ze straks de rekening nog betalen? Het betalingsrisico is groter dan anders.” ONWERKELIJK Sierteeltondernemers in Noord-Amerika bevestigen de ervaringen van de Nederland- se exporteurs. “Hier op Battlefield Farms in de staat Virginia is het een wat onwerkelij- ke situatie. Wij leveren onder andere voor- jaarsbloeiers-op-pot aan grote tuincentrum- ketens zoals Lowe’s met vestigingen in heel Amerika en we draaien nog steeds door.

14

24 april 2020

Made with FlippingBook Publishing Software