Greenity 65

‘De overheid wil zo veel mogelijk mensen aan het werk houden en daarvoor is een stimuleringsplan opgesteld’

doel. Dat doen we veilig en contactloos, zodat er geen besmettingsgevaar is voor medewerkers en consumenten. Zo maken we veel mensen blij, houden we onze medewerkers aan de slag en hoeven we minder product weg te gooien.” Normaal zou deze doos met bollen-op-pot zo’n 60 dollar kosten. “Het loopt dan ook goed. Veel mensen komen terug voor een ver- volgaankoop. Gisteren hebben we op één dag 500 dozen verkocht, ik denk dat we er deze week zo’n 4.000 gaan verkopen.” Over het bestellen van bollen bij de Ne- derlandse export zegt hij: “Dat doen we meestal in de zomer. Ik denk dat we de- zelfde hoeveelheid bollen gaan bestellen. Maar alles is zo onzeker, iedereen is voor- zichtig met zijn uitgaven en alle schakels in de keten hebben invloed op elkaar. Hoe gaan supermarkten reageren, wat gaat er veranderen? We weten het nog niet.” Gelukkig krijgen bedrijven wel ondersteu- ning vanuit de overheid. “Voor de komst van corona was het werkloosheidspercen- tage historisch laag, zo’n 2 procent. In korte tijd zijn er 17 miljoen mensen werk- loos geraakt. De overheid wil toch zo veel mogelijk mensen aan het werk houden en daarvoor is een stimuleringsplan opge- steld waarvoor ondernemers een aanvraag kunnen indienen. Daar zijn we blij mee.” TULIP TRAIL Holland Ridge Farms in New Jersey stond op het punt zijn jaarlijkse Tulpenfestival te openen, waarbij de bloeiende tulpenvelden toegankelijk zijn voor het publiek. Het co- ronavirus gooide roet in het eten. Het bedrijf besloot het roer om te gooien. Casey Jansen jr.: “We bedachten de Tulip Trail, waarbij mensen met hun auto’s langs de velden zouden kunnen rijden. Zo wilden we in deze donkere tijden toch wat vreugde brengen, want tulpen zijn hier erg populair. We had-

Bij Battlefield Farms lijkt het business as usual, maar wel met mondkapjes.

den net alle afzetlinten en instructiebordjes geplaatst toen, de avond voor de opening, de autoriteiten ons een verbod oplegden.” De teleurstelling was groot, maar opnieuw schakelde het team snel. “Nu verkopen we bloemen online, die consumenten op het bedrijf kunnen ophalen. Dat loopt goed. De auto’s staan bumper aan bumper.” Toch blijft de verkoop achter. “Wij produceren zo’n 30 miljoen tulpen voor supermarktke- tens aan de oostkust van de VS. De meeste orders zijn gecanceld of verminderd. We lo- pen zo’n 70 procent van onze omzet in deze periode mis. Doordat het Tulip Festival niet kan doorgaan, ligt onze poot ‘agratainment’ volledig stil, kunnen we geen consumenten

ontvangen, enthousiast maken voor tulpen en aanvullende verkoop doen.” Bloemen kopen voor thuisgebruik is in de VS niet zo populair als in Nederland, maar: “Nu ervaren mensen wel wat bloemen thuis doen voor de sfeer.” Holland Ridge Farms hoopt volgend jaar dan ook ‘nog meer bollen dan afgelopen jaar’ te bestellen bij de Nederlandse exporteurs. “We hebben dagelijks contact. We wachten met bestel- len totdat er meer duidelijkheid is over de situatie. Intussen proberen we alles om de verkoop te stimuleren. Eergisteren kwamen er bestellingen binnen van supermarkten. We dachten dat het weer zou gaan lopen, maar ook die orders werden teruggetrokken en gehalveerd. Dus we zijn er nog niet.”

16

24 april 2020

Made with FlippingBook Publishing Software