Greenity 65

Basisgids Stinzenplanten Heilien Tonckens, Wil Leurs, Rick Hoeksema KNNV Uitgeverij ISBN 9 789 050 117104 Prijs 22,95 euro

Inheemse planten van stinzen

Basisgids Stinzenplanten Heilien Tonckens, Wil Leurs, Rick Hoeksema

Tekst: Arie Dwarswaard

Toen ik in het najaar van 1981 voor mijn studie aan de Bijzondere Hoge- re Landbouwschool in Leeuwarden ging wonen, wist ik waar ik het eerstvolgende voorjaar naartoe kon: Dekema State in Jelsum, slechts een klein half uur fietsen van mijn huis. Dat was een bedevaartsoord voor liefhebbers van stinzenplanten. Het was een openbaring om daar de bos- tulp te zien bloeien en zo veel ande- re bijzondere planten. Sindsdien is de interesse in stinzenplanten niet meer overgegaan. Op een aantal goede regionale uit- gaven over deze groep planten na is er na het standaardwerk van Bakker en Boeve uit 1985 geen nieuwe werk meer verschenen. Daar is met de uitgave van de Basisgids Stinzen- planten van de KNNV Uitgeverij verandering in gekomen. Deze serie gidsen is een nieuwe reeks bij deze uitgeverij, die eerder al een indruk- wekkende reeks veldgidsen uitgaf. Deze basisgids portretteert 120 soor- ten die in Nederland voorkomen. Daarbij hanteren de auteurs de indeling die in 1985 al door Bakker en Boeve is gemaakt in het type stin- zenplanten: regionale stinzenflora,

Nederlandse stinzenflora, exotische stinzenflora en begeleiders. Die vier groepen worden in het boek na elkaar behandeld, nadat de auteurs uitgelegd hebben waar het verschil zit tussen deze vier groepen. Dat helpt bijvoorbeeld te verklaren waarom een aantal bolgewassen niet allemaal bij elkaar staan. Zo is de wilde kievitsbloem een regionale stinzenplant en de keizerskroon een exotische stinzenplant. Alle regionale en Nederlandse stin- zenplanten krijgen twee pagina’s, de exoten en begeleiders telkens een pagina. Het fotomateriaal is prima. Het laat goed zien hoe elke plant er uitziet. Een aardig detail vind ik de

afbeelding van de bollen en knollen die bij de behandelde gewassen ho- ren. Wel zijn soms de teksten wat te algemeen. Zo staat bij de bostulp vermeld dat er ‘regelmatig (…) ziek- te in het blad zit, een soort vuur.’ Aan kennis over ziekten in tulpen is in dit land geen gebrek, dus een specifiekere aanduiding had goed gekund. Verder wordt wel het Len- teklokje, maar niet het Zomerklokje behandeld. Bakker en Boeve maak- ten in 1985 duidelijk dat het Zo- merklokje geen stinzenplant is. Die informatie had bij het Lenteklokje wel vermeld mogen worden. Voor het overige krijgt de lezer een prima boek voor een schappelijke prijs.

18

24 april 2020

Made with FlippingBook Publishing Software