Greenity 65

T E C H &M E C H

Inde rubriek Tech&Mech is er aandacht voor zowel nieuwe als vernieuwende producten uit de sector. Een plek waar techniek en mechanisatie structureel aandacht krijgen.

Koppen en strooien

Tulpenkopmachine met LVS-systeem www.nannekooiman.nl Prijsindicatie: vanaf € 5.000 exclusief BTW

Tekst: Monique Ooms | Fotografie: PR

Het idee van een zelfrijdende tul- penkopmachine in combinatie met de laagvolumestrooitechniek (LVS) voor het toedienen van gewasbe- schermingsmiddelen direct na het koppen kwam vanuit de markt. “Wij passen de LVS-techniek al eni- ge tijd toe in de vollegrondsgroente en in de pioenen. Voor de bollen- sector is dit natuurlijk ook prima te gebruiken, wij zagen daar wel moge- lijkheden in”, vertelt Wim Kooiman van Mechanisatiebedrijf Nanne Kooiman. “JvS Techniek heeft het constructiewerk verzorgd en wij hebben de opbouwset gemonteerd en in bedrijf gesteld.” LAGERE AFGIFTE Over de werking van de machi- ne vertelt Kooiman: “Er zijn drie

strooikoppen achter de kopmolen geplaatst. Via de slangen wordt de gewasbeschermingsvloeistof uit de tank gezogen en drukloos naar de strooiers gebracht, die het ver- volgens over de volle werkbreedte verspreiden. Doordat het systeem drukloos is, kun je met een lagere afgifte werken op een laag volu- me. Via een strooischijf worden de druppels gelijkmatig over het gewas verdeeld. Zo kun je met een kleine tankinhoud toch een hoog rende- ment behalen met je gewasbescher- mingsmiddelen.” EÉN TANKVULLING Ook achter de beide voorwielen is een strooikop gemonteerd. “Dit is

voor de onkruidbestrijding in het rijspoor. Beide systemen hebben elk hun eigen tank met roerpomp. Door middel van sectieschakelaars zijn de strooikoppen in het rijspoor on- afhankelijk aan en uit te schakelen om overdosering te voorkomen.” De afgifte is nauwkeurig instelbaar en is gekoppeld aan de rijsnelheid. “De machine past de afgifte dus automa- tisch aan aan de rijsnelheid. In de praktijk is dit zo’n 15 tot 30 liter per hectare. Je kunt dus een volle dag werken op één tankvulling.” Ove- rigens is voor het werken met deze machine wel een spuitlicentie no- dig. “Je werkt immers met gewasbe- schermingsmiddelen.” Het systeem is SKL-goedgekeurd.

24 april 2020

19

24 april 2020

Made with FlippingBook Publishing Software