Greenity 65

C O L UMN

Annika Versloot: ‘Goed overleg gehad over massaal toerisme’

Let hope bloom!

Begin maart zag het er nog zonnig uit voor het tweede seizoen van de cam- pagne Enjoy the flowers. Ambassadeurs werden gezocht en gevonden en de banners kregen bij de eerste velden hun plek. Na 13 maart veranderde alles en dus ook deze campagne. Achter Enjoy the flowers kwam ‘At home’ te staan, om duidelijk te maken aan iedereen om niet naar de bollenvelden te komen, maar thuis te blijven. Een duidelijke boodschap die aansluit bij het dringende beroep dat de overheid doet op Nederlandse burgers om zo veel als mogelijk thuis te blijven. Was er in het eerste weekend van april al sprake van de nodige bollentoe- risten, met een paasweekend waar voor de zaterdag en zondag aangename temperaturen werden voorspeld, namen de burgemeesters van de Bloembol- lenstreek aanvullende maatregelen. Al voor het paasweekend werd gemeld dat bij te grote drukte wegen zouden worden afgesloten. Dranghekken ston- den voor het weekend al langs menige binnenweg in de streek. Ondanks al deze inspanningen was het zaterdag en vooral paaszondag be- hoorlijk druk in de streek. Op televisie toonde burgemeester Arie van Erk van Hillegom zich verbaasd en tegelijk boos. “Waar komen deze mensen vandaan? Hebben ze onder een steen gelegen?”, zo vatte Van Erk zijn emo- ties samen, nadat hij groepen toeristen de bollenvelden bij Hillegom uit- stuurde.

Prisca Kleijn — directeur kleijn@kavb.nl

Inmiddels is het al bijna zes weken geleden dat Nederland in een intelligente lockdown terechtkwam. Na de eerste paniek om het virus, het hamsteren en het plotseling vol- ledig tot stilstand komen van de handel begint nu de omvang van de gevolgen van deze pandemie steeds duidelijker te wor- den. Wat eerst ver van ons bed in China be- gon en daarna Europa bereikte, heeft nu de hele wereld in zijn greep. De gezondheids- zorg is overbelast, bedrijven dreigen failliet te gaan, mensen verliezen hun baan en een wereldwijde recessie lijkt onvermijdelijk. Dit leidt tot heel veel onzekerheid, juist ook in onze bloembollensector. Dat er veel schade is bij de broeiers, staat inmiddels vast. Over de schade die hier nog bij gaat komen voor de bollentelers en de handel, is nog weinig concreets te zeggen. Dat er schade komt, staat vast maar de omvang ervan zal afhangen van de ontwikkelingen in de komende maanden. Op het moment dat ik dit schrijf, zijn er een paar heel voor- zichtige positieve ontwikkelingen. Zo lijkt de handel in Azië weer wat aan te trekken en worden in de eerste Europese landen de strenge maatregelen wat verlicht. Maar dit kan volgende week zomaar weer anders zijn. Wat wel vaststaat is het goede bericht dat het kabinet voor bedrijven in de sier- teelt 600 miljoen euro aan steunmaatrege- len beschikbaar stelt. Dit kon alleen bereikt worden door samen op te trekken met alle organisaties in de sierteelt. Nu kunnen we aan de slag met de uitwerking om het toe- gezegde geld zo snel mogelijk bij de bedrij- ven te krijgen die dit zo hard nodig hebben. Zodat deze bedrijven de crisis kunnen door- staan en bollen en bloemen kunnen blijven produceren die symbool staan voor steun en troost, dankbaarheid en vrolijkheid én hoop! Hou dus vol en Let hope bloom!

KAVB-beleidsmedewerker Annika Ver- sloot, campagneleider van Enjoy the f lowers At Home, kijkt terug op een weekend met goed overleg. “In de aan- loop naar het seizoen en de paasdagen is steeds contact onderhouden met het cri- sisteam van de samenwerkende gemeen- tes Hillegom, Lisse en Teylingen in HLT Samen, om te kijken waar we ze konden ondersteunen vanuit de campagne. Het afsluiten van wegen is een bevoegdheid van de burgemeesters en dat hebben ze zondag dan ook gedaan. Dit was nodig, omdat niets hielp om de toeristen tegen te houden. Bij kwekers stonden drang- hekken en waren rood-witte linten ge- spannen. Mensen gingen er gewoon om-

heen en langs om de bollenvelden in te lopen. Dat moest stoppen en daarom zijn zondag de binnenwegen afgezet.” Versloot is net zo verrast als de bur- gemeesters. “Niemand had dit verwacht. Er is vooraf zoveel publiciteit over geweest. Blijft thuis, ook met Pasen. Kom niet, en toch doen mensen dat.” Collega-campagneteamlid Marit Hogervorst uit Noordwijkerhout benadrukt dat de drukte zich vooral concentreerde rond de Keukenhof en richting Hillegom. “Bij ons aan het Westeinde in Noordwijkerhout was het afgelopen weekend minder druk dan het weekend ervoor en dat is ook wat ik van een aantal ondernemers terugkrijg die in het KAVB-kringbestuur zitten. Ook wij zijn verbaasd over de toeristen die toch kwamen. Kwekers en het campagneteam hebben echt goed samengewerkt om alles goed te regelen, maar dit ging niet meer bij Lisse en Hillegom. Daarom werd de streek deels afgesloten.” Voor volgend jaar wil het campagneteam nog meer dan afgelopen jaren duidelijk maken dat bollenvelden wel te bekijken, maar niet te betreden zijn. “Daar gaan we zeker mee verder en we werken daarbij aan een sterke organisatie met een groot aantal ambassadeurs.” Meer informatie is te vin- den op www.enjoytheflowerfields.com.

24 april 2020

23

24 april 2020

Made with FlippingBook Publishing Software