Greenity 65

CNB — -  Heereweg ,  CA Lisse geopend van . tot . uur www.cnb.nl

Op de veilingagenda een prachtige collectie narcissen van de firma Veul.

Terwijl de agenda zich vult met interessan- te groene veilingen, beraadt het team van CNB Veilen zich op de juiste vorm voor de huidige omstandigheden. “Het moet na- tuurlijk veilig gebeuren en voldoen aan de geldende maatregelen”, benadrukken col- lega’s Erik Barnhoorn, Ronald Walkier en Martijn van Schie. “Daarin willen we zorg- vuldig zijn, dat is in ieders belang. Vanaf 28 april hebben we vanuit de overheid meer duidelijkheid en kunnen we een en ander vertalen naar onze aanpak. Dan komen we daar snel mee naar buiten. Wij raden be- langstellenden dan ook aan ons voor het laatste nieuws goed te blijven volgen via social media en onze website.” VEELBELOVEND Het veilingprogramma ziet er veelbelovend uit, weten de collega’s. “We verkeren als ander veilingseizoen zijn dan anders. Met noodzakelijke maatregelen, maar ook met een bijzonder aanbod tegen wellicht interessante prijzen. In de anderhalve- metersamenleving komt alles in een ander daglicht te staan. Zo ook de organisatie van de groene veilingen van CNB. Ze gaan door, dat staat vast. Op 6 mei wordt het startschot gegeven voor het veilingseizoen van 2020. Het zal wel een

Groene veilingen in aangepaste vorm

vak in moeilijke tijden als gevolg van de co- ronacrisis. Dat opdrachtgevers ons ook nu het vertrouwen geven om te veilen, waar- deren we zeer. Op het veilingprogramma staan bovendien producten die niet vaak te koop worden aangeboden. Dan kun je denken aan een bijzonder assortiment tul- pen en narcissen, maar ook aan krokussen, Alliums en irissen. Daarbij verwachten we dat partijen in deze tijd interessant geprijsd zullen zijn. Daar liggen voor kopers dus ze- ker kansen.” INSCHRIJVEN Hoewel voor de organisatie van de veilingen nog puntjes op de i moeten worden gezet, is al wel zeker dat belangstellenden zich straks moeten inschrijven als ze de veilin- gen willen bijwonen. “Zo weten we vooraf op hoeveel bezoekers we kunnen rekenen

zodat we daarop onze maatregelen kunnen afstemmen.” Ondanks alles zetten de veilingcollega’s weer in op een goed en succesvol groene- veilingseizoen, voor kopers en verkopers. “Wij zullen er alles aan doen om onze op- drachtgevers en kopers zo goed mogelijk van dienst te zijn.”

Neem voor vragen over veilen contact op met Ronald Walkier (-) of Martijn van Schie (-). Kijk voor de complete agenda op www.cnb.nl/veiling-agenda.24 april 2020

Made with FlippingBook Publishing Software