Greenity 65

I NHO U D

10 Eikholt Kwekerijen Gerard Eikholt en zoon Rick telen in Groesbeek jaarrond vaste planten en siergrassen. Hard werken is hun devies.

14 Corona in de VS Ook in Noord-Amerika zucht de bollenafzet onder de coronacrisis.

40 Keukenhofkunst Behalve de mooiste bloemen staan in Keukenhof ook kleurrijke kunstwerken.

In dit nummer 10 Eikholt Kwekerijen: hard werken aan vaste planten 14 Exporteurs en telers bekijken situatie in Amerika per dag 20 Groene tulp: ‘Begin klein en begin vandaag’ 32 Bollenvogels gedijen al bij beetje extra aandacht 34 Waterschap Scheldestromen ziet steeds minder overschrijdingen 36 Kleine revolutie uit bloeiproef 38 Zomerbloemensector wacht krachtproef 40 Kunst geeft Keukenhof extra cachet

Vaste rubrieken 4 In de media 6 In gesprek Marco Maasse 9 Column Jennie Veninga 17 5 minuten Jessica Ruitenberg 18 Boekrecensie 19 Tech&Mech 22 KAVB 25 Ooit 26 Vakvenster 28 CNB 42 Hobaho 43 Vaste planten Alcea rosea 45 Teeltverbetering 46 Teeltadvies 50 Het onderzoek van Weijnand Saathof

Op de cover 32 De gele kwikstaart is een van de iconische bollenvogels. Net als de patrijs en de veldleeuwerik doet de soort het goed in bollenland, terwijl elders in Nederland deze vogels een kwijnend bestaan leiden. Telers Rutger van Eeden en Johan Verschoor zijn blij dat het deze vogels goed gaat op hun bedrijven. Met enkele eenvoudige ingrepen helpen ze de bollenvogels een handje in hun voortbestaan.

24 april 2020

3

24 april 2020

Made with FlippingBook Publishing Software