Greenity 65

Ruim twintig jaar geleden werden ze een begrip: bollenvogels. Vooral patrijs, veldleeuwerik en gele kwikstaart zijn de iconen van de bollenvelden. De telers Rutger van Eeden en Johan Verschoor en vogelkenner Hein Verkade zijn blij dat het goed gaat met deze vogels. “Met een paar extra maatregelen help je ze al.” Zorgen zijn er ook bij de drie. De streek slibt dicht. Bollenvogels gedijen al bij beetje extra aandacht

Tekst: Arie Dwarswaard | Fotografie: René Faas, Ton Hogenes

I n de eerste week van april zijn bij Rutger van Eeden aan de Leeweg in Noordwijkerhout de eerste boerenzwalu- wen weer gesignaleerd. Na een vlucht van 8.500 kilome- ter weten ze feilloos de locatie terug te vinden waar ze vorig jaar ook al woonden. Inmiddels broeden er bijna dertig boerenzwaluwen op zijn bedrijf. Ook bij collega Johan Ver- schoor van Gebr. Zeestraten uit Hillegom zijn de zwart-witte zomergasten terug en zit eveneens een flink aantal binnen- kort in de bedrijfsgebouwen te broeden. Hoewel het geen specifieke bollenvogels zijn, vertellen beide ondernemers met enthousiasme over deze en andere vogels. Bij Van Eeden zijn alweer zwarte roodstaarten gesignaleerd. GRONINGER GRAAN De aandacht verleggen we naar een kleine groep vogels, die al ruim twintig jaar bekend staan als bollenvogels. Met name de patrijs, de gele kwikstaart en de veldleeuwerik zijn de soorten die bij deze groep horen. Waar is de aandacht voor die vogels vandaan gekomen? Vogelkenner Hein Verkade van de Noordwijkse Natuurver- eniging: “Rond de eeuwwisseling kwamen er steeds meer alarmerende berichten over de achteruitgang van deze drie vogelsoorten. Om dit te onderzoeken, ging alle aandacht uit naar de grootschalige akkerbouwgebieden in Groningen en werd de Bollenstreek vergeten. Dat vond ik niet terecht, om- dat wij in de Bloembollenstreek zagen dat deze drie soorten het hier goed deden en doen. Ik heb sindsdien geprobeerd om de bollenvogels een landelijke status te geven. Dat viel niet mee. Tegelijkertijd zijn er vanuit onder meer de Agrari- sche Natuur- en Landschapsvereniging Geestgrond initiatie- ven ontwikkeld om met bollenvogels in de Bollenstreek aan de slag te gaan.” TELLEN EN VERTELLEN In de Bollenstreek leidde dat al snel tot een samenwerking tussen vogelkenners en bloembollentelers via de Agrarische Natuur- en Landschapsvereniging Geestgrond. Het leverde boeiende resultaten op. Voor het eerst werd duidelijk dat

Patrijs

Gele kwikstaart

32

24 april 2020

Made with FlippingBook Publishing Software