Greenity 65

Krachtproef voor zomerbloemensector

T oen de crisis uitbrak, zag adviseur Henk van den Berg aanvankelijk paniekreacties bij zomerbloe- menkwekers. Het sentiment was de eerste weken niet meer zaaien, stekken, geen plantmateriaal meer inkopen en kwekers probeerden teelten in tunnels of kassen te vertragen. Er zijn volgens hem echter twee grote fouten die kwekers kunnen maken. “Doen alsof er niets aan de hand is en denken dat na de crisis alles weer als vanouds is, of de bedrijfsvoering grotendeels lam leggen en maar zien waar het schip strand.” Van den Berg raadt kwekers aan gewoon door te gaan met het planten van eenjarige zaaigewassen, zoals ridderspoor, Zinnia, zonnebloemen en asters. Wel heeft hij de indruk dat kwekers hiervan minder opplanten. Aan vermindering van zomerbloemen van vaste planten, zoals Astilbe en pioenen, valt niet veel te doen. De kosten zijn al grotendeels gemaakt en de planten staan al in de grond of zijn, bijvoorbeeld in het geval van Astilbe, al aangekocht en liggen klaar in de vriescel. 60 TOT 80 PROCENT OOGSTEN Zomerbloemenkwekers gaan ervan uit dat ze dit jaar tussen 60 en 80 procent van hun bloemen gaan oogsten. Van den Berg: “De meeste kwekers verwachten dat herstel van de markt minimaal vijf jaar duurt. Zeker als deze situatie de hele zomer aanhoudt.” Toch is de stemming voorzichtig positief. Als in mei de zomerbloemen loskomen, hopen ze dat de handel weer wat beter gaat. Er zijn ook lichtpuntjes. “Krijgt men door een arbeidstekort de bloemen er niet af, dan leidt dat tot betere prijzen dan wanneer alles op de

De meeste zomerbloemenkwekers staan aan de vooravond van hun oogst. Wat doen zij nu anders dan anders? “De meesten gaan ervan uit dat ze tussen de 60 tot 80 procent gaan oogsten”, verwoordt Henk van den Berg van Summerflowers. Ondanks dat maken ze geenszins een terneergeslagen indruk.

Tekst: Ellis Langen | Fotografie: René Faas

38

24 april 2020

Made with FlippingBook Publishing Software