Greenity 65

markt komt.” Volgens Van den Berg accepteren ze wel dat de luxe prijzen die ze voor sommige gewassen de laatste jaren hebben gehad er voorlopig niet in zitten. Corné van Aert van Van Aert Flowers in Breda rekent voor april, mei en deels juni op een omzetverlies van 1 miljoen euro. “We krijgen lagere prijzen. Ik hou rekening met 25 procent niet oogsten en hogere kosten voor arbeid.” Van het hoofdgewas Astilbe zet hij de komende tijd alles in de grond; de boel bewaren gaat niet. Zijn topproductie ligt eind mei, begin juni. Hij gokt erop dat het dan beter gaat. Van wat hij begin april al oogstte, zoals Dicentra en Polygonatum, snijdt hij de beste bloemen; de mindere kwaliteit ook, maar die verdwijnt in het pad om zo het overzicht bij een volgende snede in het gewas te houden. “De oogstarbeid is duurder dan wat het opbrengt.” STUK MINDER PLANTEN Eduard Daling, een grote kweker van pioenen in Smilde, plant een stuk minder zonnebloemen. Afgelopen winter kreeg hij geen contracten van de retail en dus is hij aangewe- zen op de klok. “Ik durf niet veel te zaaien. Ik wil van deze dure teelt die weinig rendement oplevert de kosten onder controle houden.” Normaliter zou hij in juni en juli al met zonnebloemen komen, nu mikt hij op augustus. Verder teelt hij ridderspoor in Spanje. Dat komt vanaf half april alleen naar Nederland als het voldoende geld opbrengt en het transport wil lukken, zo geeft hij aan. “Dan weet ik ook hoe de markt ervoor staat.” Van de duurdere bloementeelten, zoals pioenen, ziet hij wel wat het seizoen brengt. Van de snij-pioenen heeft hij 30 hectare staan; voor 70 procent heeft hij daarover afspraken met afnemers voor de retail gemaakt met klanten in Duits- land, Nederland en Engeland. “Maar of ik die vanaf eind mei allemaal ga snijden, spreek ik pas een week van tevoren met ze door.” Voor de rest sluit hij nu zoveel mogelijk kort met afnemers wat ze denken te willen hebben. Hij ziet daarin wel krimp. Daling verwacht daarom dit jaar minder verkocht te krijgen. “Als dat 30 procent minder wordt, dan valt het mee.” Daling vraagt zich ook af of hij genoeg mensen krijgt om ze te snijden. Volgens Van den Berg is het arbeidstekort de laatste twee jaren al een flink struikelblok bij pioenen. ZORGEN OVER PERSONEEL Ook Van Aert maakt zich zorgen over de beschikbaarheid van voldoende personeel. Zo’n 25 ‘eigen’ Roemenen moet hij nog naar Nederland zien te krijgen. Lukt dat niet, dan moet hij uitwijken naar onervaren uitzendkrachten. Een nood- greep, want het werk bij Van Aert is specialistisch. “Onerva- ren krachten zorgen voor hogere arbeidskosten.” Van den Berg hoort van veel kwekers dat de meeste vaste seizoen- werkers de reis vanuit hun land naar de kwekers wel willen maken. Hij merkt dat met name Polen angstig zijn. “Er gaan veel broodje-aapverhalen over de Nederlandse aanpak tegen corona. Maar als blijkt dat onze aanpak redelijk werkt, dan lopen seizoenwerkers misschien wel minder risico hier dan in Polen.” DOOR MET INVESTERINGEN Hoewel veel kwekers alle niet-noodzakelijke investeringen ‘on hold’ zetten, gaat Van Aert aardig ‘vol gas’ door. Zo wor- den de drainageslangen en automatische beregening gewoon aangelegd in een nieuw stuk gekocht land van 26 hectare. “Na regen komt zonneschijn”, aldus de Bredase kweker, die overigens met de corona in het achterhoofd net op tijd een extra financiering is aangegaan.

Corné van Aert: “Ik hou rekening met 25 procent niet oogsten.”

‘Online verkoop is de grote winnaar’

24 april 2020 want daarmee trek je de stekker uit bloemenwinkels. De andere zekerheid is dat er deze zomer waarschijnlijk over de gehele linie te veel bloemen zijn. “Maar dat hoeft niet te betekenen dat zomerbloemenkwekers daar enorm door worden getroffen.” Het is maar de vraag of er produc- tie uit Afrika komt. Ook zitten hier vaak particuliere inves- teerders achter. “Gaan die nog investeren om de verliezen goed te maken?” In Nederland teelt de sector naast de tien hoofdgewassen zomerbloemen ook 140 exclusievere ge- wassen. “Wat dat betreft staat de Nederlandse productie er een stukje beter op dan de productie in het buitenland.” Kosten besparen op onderhoud en gezondheid van gewas- sen is zeker niet de weg die kwekers op moeten. Van den Berg: “Al is handmatige onkruidbestrijding een vrij grote kostenpost, beknibbel er niet op”, waarschuwt hij. “Anders heb je daar over een tijdje het dubbele aantal mensen voor nodig. Bovendien blijf je er jaren last van houden als er zaad in het onkruid zit.” De adviseur ziet nu dat de meeste ondernemers, soms noodgedwongen, zo veel mogelijk met eigen arbeid werken. Dan is prioriteiten stellen logisch. “Een klusje als bladbemesting schiet er sneller bij in.” Maar hij waarschuwt niet achter te geraken met planten. “Wordt het in mei een keer heet, dan hebben pas geplante planten het zwaar. Te laat geplante planten zijn gevoelig voor stress, ze komen niet aan de lengte en krijgen minder takken. Dat gaat ze een veelvoud kosten van wat ze nu besparen.” ONGEWISSE MARKT Hoe de markt zich ontwikkelt, is ongewis. Van den Berg ziet wel bepaalde zekerheden. Online verkoop is de grote winnaar. “Dat gaat niet meer weg en zal een grote veran- dering voor de sierteeltafzet zijn.” Dan wordt het volgens hem lastig voor de bloemenzaken die zelf niet sterk inzet- ten op een webshop. Hij adviseert kwekers nu te kijken welke bloemenhandelaren goede zichtbare webshops heb- ben. “Probeer daar met je producten op te komen.” Door- gaan met of meer inzetten op huisverkoop is onverstandig,

39

24 april 2020

Made with FlippingBook Publishing Software