Greenity 65

VA N D E R E D A C T I E

Hogervorst heeft schuur net op tijd klaar

Aan de uitbreiding van kwekerij HL Hogervorst in Noordwijker- hout mag weer worden gewerkt. De bouw van de schuur kwam in juni 2019 stil te liggen door de stikstofcrisis.

Op woensdag 15 april werd de bouwvergunning voor de uitbrei- ding van 1.400 m 2 schuur onher- roepelijk verklaard. Dat was toch een klein ‘euforie-moment’ voor eigenaar Gertjan Hogervorst. Eind mei moeten de schuur, het nieu- we ketelhuis, de elektraverzwa- ring en de koelcellen helemaal klaar zijn voor gebruik. Dat is net op tijd, want de laatste week van mei komen de eerste bollen uit Frankrijk op zijn bedrijf. Nadat in september de overheid de nieuwe Aerius-berekening klaar had, bleken de standaard kengetallen niet te kloppen. Ar- chitect Veldhoven in Lisse maakte met de juiste kengetallen voor Ho- gervorsts situatie een nieuwe be- rekening, en daaruit bleek weder-

om dat de geplande nieuwbouw een stikstofafname betekent. Die berekening werd begin november ingediend bij de Omgevingsdienst Haaglanden ter controle. Daarna verstreken er vele weken. Rond half februari gaf de gemeente goedkeuring aan de vergunning en ging deze ter inzage. De kweker relativeert door de co- rona-crisis de situatie wel, maar toch kijkt hij met veel ergernis terug naar hoe het is gelopen. “In juni werd de bouw stilgelegd, want het kon allemaal niet wat we wilden doen. Daarna zijn er al- leen maar papieren heen en weer gegaan. We gaan exact hetzelfde bouwen en nu is het prima.” De kweker heeft f inanciële schade geleden door de vertraging.

Nood breekt wet

Ellis Langen — Redacteur e.langen@greenity.nl

“Mam, je weet het hè? Als je valt, meteen op- staan. En voor een schaafwond stoppen we niet.” Ik kijk naar links. Mijn zoontje van acht jaar rent naast me. We zijn samen aan het hardlopen geslagen – of zeg gerust nog maar even aan het ‘zachtlopen’. Dat is best gek. Dat ik in deze maffe tijd opeens met vaart dingen onderneem die ik eerder altijd uitstelde, blijk- baar niet belangrijk genoeg vond. Alsof je in het corona-tijdperk opeens de ‘forward-knop’ vindt. Bij politiek Den Haag komt er nu de ene nood- wetgeving na de andere. Een noodwet om coronaspugers (!) aan te pakken, om digitale besluitvorming mogelijk te maken, een wet om huiseigenaren te dwingen tot coulance bij huurbetaling en een noodwet dat notaris- sen op afstand een testament kunnen maken. Deze spoedwetten zijn binnen enkele dagen of hooguit een paar weken opgezet en geregeld. Immers, nood breekt wet. Nu is een noodwet volgens mij tijdelijk. Maar er zullen nu en komende maanden zeker za- ken worden aangepast en besloten die eigen- lijk gewoon logisch zijn en tevens heel prak- tisch blijken. Dat had eigenlijk al veel eerder gekund en gemoeten. Ik denk dat veel nieuwe regels en wetten de komende tijd zo goed be- vallen dat ze blijvend worden. Nu de wereld in brand staat, kunnen zaken in- eens snel geregeld worden. Niks geen gesoebat of partijen of organisaties die op hun achterste benen gaan staan. Het wordt nu zonder gemor geaccepteerd. Nu is corona natuurlijk een veel groter omvattend probleem dan de regelgeving waar individuele ondernemers soms met hun bedrijf tegenaanlopen. Echter, de nood kan voor zo’n ondernemer met zijn bedrijf ook erg hoog zijn; het kan hem de kop kosten of in ieder geval de zin wegnemen om te blijven ondernemen. Dus eerlijk gezegd bevalt me die scherpte over wat nú moet gebeuren wel. La- ten we vaker die forward-knop gebruiken en wie weet loop ik straks die halve marathon.

4

24 april 2020

Made with FlippingBook Publishing Software