Greenity 65

‘Bloemenoverschot kunnen we met de hele keten oplossen’

De directe verkoop van bloemen aan particulieren door broeiers is Marco Maasse een doorn in het oog. ‘Slecht voor de bloemisten en slecht voor de keten’, vindt de directeur van de Vereniging Bloemist-Winkeliers (VBW). Snappen doet hij het wel, al heeft hij een ander idee. “We moeten het samen, dus ketenbreed, oplossen. We werken er al aan met de schakels in de keten.”

Marco Maasse DIRECTEUR VBW

Al ruim 20 jaar ‘wappert’ Marco Maasse als directeur van de Vereni- ging Bloemisten-Winkeliers rond bij de bloemisten, zoals hij dat zelf uitdrukt. De brancheorganisatie voor de bloemisten vertegenwoor- digt circa ‘60 procent van de omzet en werkgelegenheid’ in Neder- land, de vereniging telt ruim 1.300 leden. Nederland heeft ongeveer 3.000 bloemisten. De VBW heeft ook het mandaat om de CAO voor de hele branche af te sluiten. De VBW wil ondernemerscompetenties van haar leden verbeteren en het ondernemersklimaat voor de bloe- mist zo gunstig mogelijk maken. Leden profiteren van een kennis- en adviescentrum plus dienstverlening.

Tekst: Hans van der Lee | Fotografie: René Faas

Hoe reageerde de bloemisterijsector toen Nederland acuut met de coronamaatregelen te maken kreeg? “Bij de start was er direct opschudding en vrees. Al snel ontstond het idee dat bloemen niet behoren tot de primai- re levensbehoeften en dat alle winkels dicht moesten als het echt ingewikkeld werd rond corona. De VBW is direct aan de slag gegaan om de sector door de crisis te loodsen, via vier stappen. Eerst inzetten op het openhouden van de winkels. Als tweede om op zijn minst bezorging mogelijk te houden. Als derde goede voorzieningen en financiële tege- moetkoming voor de getroffen detaillisten en als vierde een oplossing voor de liquiditeitsproblemen op langere termijn. Daarna werd duidelijk dat de winkels open kunnen blijven, zolang een piek in de besmettingen uitblijft. Dat bracht wel opluchting bij onze leden.” Maar de winkeliers zagen hun omzet kelderen door gebrek aan aanloop en het grotendeels wegvallen van de zakelijke markt? “Dat effect is niet bij alle winkels zichtbaar, het is sterk af- hankelijk van de locatie. Winkels die in een winkelcentrum zitten of in de buurt van een supermarkt blijven aanloop houden. De zogeheten ‘stand alone’-winkels hebben het veel moeilijker, net als winkeliers die hun zaken online niet op orde hebben. Voor winkels die veel zakelijke klanten hebben, online niet handig zijn en geen aanloop hebben, is deze periode funest. Gemiddeld genomen zien ondernemers hun omzet van fysieke bezoekers met 40 procent dalen. Er mag nu maar één klant per 10 vierkante meter de winkel

24 april 2020 “Dat sociaal denken kwam inderdaad in de plaats voor een deel van het verlies. Bedrijven gingen van alles doen voor de thuiswerkers en voor de relaties. Die markt is explosief gegroeid en het voordeel is dat veel van die acties online of telefonisch te regelen zijn. Bijvoorbeeld de oproep van de koning om iets te doen tegen het eenzaamheidsvirus zorgde ook voor een impuls. Vaak worden bloemen gekozen om aan te geven dat iemand niet vergeten is. Nu zijn al die effecten bij elkaar goed voor een heel kleine plus bij een deel van de bloemisten. Hoe het in de toekomst gaat, weet niemand. Hoe lang duurt die crisis nog en hoe lang horen daar nog bloemen bij? Blijft de vraag straks? Uiteraard hopen we dat de drukte in maatwerk en online orders blijft. Minister De Jonge riep ook op om elkaar een bloemetje te geven. Dat zijn belangrijke signalen voor onze branche. Bloemen en planten zeggen alles nu we elkaar niet kunnen ontmoeten” in en dat zorgt voor afhakers, die verder lopen als er een rij staat. De zakelijke omzet daalt ook, omdat veel bedrijven het abonnement stopzetten. Er zijn tenslotte geen of nauwelijks werknemers op kantoren. Dat is goed te begrijpen. Gelukkig is er ook een nieuwe omzet op gang gekomen, namelijk be- drijven en consumenten die meer dan ooit of zelfs voor het eerst bloemen kopen om met anderen mee te leven. Deze extra omzet is in veel gevallen minimaal even groot als de weggevallen omzet.” Kort na de start van de crisis kwam er een beweging op gang om de sierteelt te steunen. Daarvan profiteren bloe- misten toch ook?

7

24 april 2020

Made with FlippingBook Publishing Software