Greenity 65

I N G E S P R E K

U roept broeiers en kwekers op de verkoop vanaf het be- drijf aan particulieren direct te stoppen. Het is voor veel ondernemers de enige manier om nog wat te verdienen aan het product. Wat moeten ze dan? “Het lijkt een oplossing, maar we zijn bang dat het de markt voor langere tijd bederft. Consumenten raken gewend aan de lage prijzen die broeiers vragen voor hun product. Ik kan mij moeilijk voorstellen die dat prijzen kostendekkend zijn. Afhankelijk van het bedrijf zal het soms een druppel op de gloeiende plaat zijn. Belangrijk is om de keten in stand te houden, alleen dan houden we het vol met zijn allen. Uiter- aard snap ik de kwekers heel goed, maar de markt en het imago van de bloemen gaan eraan kapot. De waarde raakt compleet weg.” Ondertussen bijten de kwekers maar op een houtje? “Natuurlijk niet en dat zeg ik de kwekers ook die zich naar aanleiding van de oproep bij ons meldden. De kwekers zitten in een rotpositie en daar hebben wij ook pijn van in onze buik. Het is ook niet goed voor de markt als straks bedrijven wegvallen. De VBW en haar partners in de keten zijn samen bezig om maatregelen te nemen, voor nu in de crisis en voor straks. De bedoeling is snel grotere volumes bloemen en planten naar de markt te brengen via de route kweker, klok, soms groothandel, bloemist. We proberen consumenten met campagnes te verleiden meer bloemen te kopen en daarin werken we nauw samen. Niet het hele overschot is zo weg te werken. Dat lukt pas als we ook weer afzet in het buitenland hebben. Daar bereiden we ons al op voor, door filmpjes met bloemisten en kwekers te maken die we in verschillende talen beschikbaar hebben. Promotie via onder meer social media maar ook adverteren via de Ster op televisie leidt hopelijk tot meer afzet en we laten de buitenlandse bloe- misten en klanten merken dat we er ook voor hen zijn. We zijn ervan overtuigd dat dit de kwekers en de sector op lange termijn meer helpt.” Hoe ziet die binnenlandse actie er concreet uit? “Stel, er worden extra rozen aangevoerd via de veiling. Die nemen bloemisten af, dus er komt een prijs voor die rozen. Vervolgens geven de bloemisten bijvoorbeeld bij ieder boeket een roos weg. Die kan de consument op zijn of haar beurt ook weer weggeven. Zo hopen we ook mensen te bereiken die zelf zelden of nooit een bloemetje kopen, om zo de afzet te stimuleren. Bloemen worden betaald en prijs en imago van het product gaan niet kapot. Ondertussen denken we na over allerlei mogelijke alternatieven. We richten ons daarbij primair op de binnenlandse markt met ook mogelijkheden van doorvertalen naar alle Europese landen via Florint.”

‘De markt en het imago gaan kapot aan het weggeven van bloemen’

Oké, en gratis weggeven aan de zorg. Ook niet goed? “Weggeven aan goede doelen is goed en jammer tegelijk. Het is goed voor de ontvangers, die verdienen zelfs meer dan een bloemetje. Ook voor mensen die niet altijd bloemen krijgen, is dit een goede zaak. Die merken zo ook hoe waardevol een bloemetje kan zijn. Het kan echter ook averechts werken bij mensen die menen dat ze een gratis bloemetje krijgen omdat er een overschot is en de bloemen anders toch in de kliko gaan. We zijn niet tegen de acties, want ze lossen twee din- gen op. Er wordt iets met het overschot gedaan en er wordt waardering getoond. Er zit wel het risico in dat mensen anders naar bloemen gaan kijken.” De VBW zoekt Plantion, Bloomland en andere ketenpart- ners op, maar praten jullie ook met KAVB, Anthos of han- delspartijen in de bloembollen? “We hebben elkaar nog niet opgezocht, maar misschien moeten we dat ook doen. Kwekers en bloemisten vinden elkaar nu heel goed. Onze lobby is tot nu toe vooral gericht op de detailhandel en de retail, daar is in deze fase het meest mee te bereiken. Het zou mooi zijn als er meer aansluiting komt binnen de keten. Dan levert die crisis misschien nog iets op voor de toekomst.”

8

24 april 2020

Made with FlippingBook Publishing Software