Greenity 65

C O L UMN

Informatie verstrekken

Jennie Veninga Tulpen- en lelieteelt Hijken, Drenthe jennie@veningahijken.nl

Op de voorpagina van onze regionale krant zie ik een grote foto van een tulpenveld met een kopmachine. De kop boven deze foto luidt ‘Bloemen weg om be- zoekers te weren’. Wat meteen door mijn gedachten schiet is de vraag of de schrijver weet dat elke tulpen- teler sowieso ieder voorjaar op enig moment zijn tul- pen kopt. Ik begrijp dat in deze tijd van Covid-19 de foto en de kop de aandacht van de lezers trekt. De vraag of de schrijver weet waarom de tulpen worden gekopt, blijft. Meteen daarna komen de volgende vra- gen: waarom weet die meneer of mevrouw van de krant dat niet? Doen we als bloembollentelers genoeg aan het verstrekken van informatie? Informatie naar onze omgeving, waar de journalisten ook bij horen. De tulpenvelden zijn een toeristische trekpleister in Nederland, wat weer tot gevolg heeft dat de meeste Nederlanders hier trots op zijn. Bij andere bolgewassen is dat niet zo. Met name de lelievelden komen vaak negatief uit de verf. Diverse telers doen er veel aan om dit negatieve tij te keren. Zij hebben hun eigen bedrijfswebsite en plaatsen be- richten op Facebook, Twitter en Instagram. Dit alles om de stakeholders te informeren over de teelt van bloembollen. De kracht van de sociale media is deze telers duidelijk geworden door de uitleg van iemand van buiten de bloembollensector. Zij heeft een aantal jaren geleden het belang van de informatie die Goog- le verstrekt uitgelegd. Daarnaast is destijds het idee ontstaan om de website lelieteelt.nl te bouwen. Een website met uitleg over de teelt en de werkzaamheden die daarbij horen en uiteraard nieuws over lelieteelt. Om een website up-to-date te houden heeft de be- heerder naast tijd ook informatie nodig. Vooral nieu- we informatie. Een website met nieuws van vorig jaar wordt niet gezien als interessant. Gelukkig zijn er meer mensen die er zo over denken en vinden dat er iets moet veranderen. Ik ben er blij mee dat iemand het initiatief heeft genomen om plannen te maken om lelieteelt.nl een boost te geven. De plannen liggen er en worden momenteel verder uitgewerkt. Met le- lieteelt.nl kunnen we gezamenlijk als telers het wer- kelijke verhaal en de juiste informatie over de teelt verstrekken aan onze omgeving.

24 april 2020

24 april 2020

24 april 2020

9

24 april 2020

Made with FlippingBook Publishing Software