Leadership in Action - Lietuvos - 201907

Gyvenimo gerinimas nelaimės akivaizdoje „Melaleuca“ misija gerinti žmonių gyvenimą apima ne tik mūsų klientus ir pasiekusiuosius „Marketing Executive“ statusą „Melaleuca“ yra pasirengusi padėti įvykus avarijai ar stichinei nelaimei. 2019 m. kovo mėn. Amerikos Aidaho ir Montanos valstijų Raudonojo Kryžiaus organizacijos paskelbė bendrovę „Melaleuca“ „Metų verslo partnere“ už pagalbą nelaimės vietose. Darbuotojai ir bendruomenės nariai renka „Melaleuca“ produktus ir kitas priemones uragano Florencijos aukoms.

32 JULY / AUGUST / SEPTEMBER · JULI / AUGUST / SEPTEMBER · LIPIEC / SIERPIEŃ / WRZESIEŃ | EU.MELALEUCA.COM

JULY / AUGUST / SEPTEMBER · JULI / AUGUST / SEPTEMBER · LIPIEC / SIERPIEŃ / WRZESIEŃ | EU.MELALEUCA.COM 33

Made with FlippingBook Annual report