Leadership in Action - Lietuvos - 201907

Director 2 Advancements - Circle of Influence

NOT PICTURED • OHNE FOTO • NĖRA NUOTRAUKOS • BRAK ZDJĘCIA

Ludmila & Boriss Varakuta* United Kingdom

Alexander & Tatjana Weber Germany

Maria Wlodarska Germany

Ewa Tafelmayer Germany

Zenta Taurina United Kingdom

Upon enroling your 20th Preferred Customer, you qualify for the 20/20 Club. This recognises those who enjoy 20 percent commissions on the monthly purchases of their personal enrolees and have distinguished themselves by having enrolled 20 Preferred Customers. These businesses receive a handsome pin and recognition in Leadership in Action. Congratulations to this distinguished group. Herzlichen Glückwunsch an alle neuen Mitglieder im 20/20 Club. Wenn Sie Ihren 20. Vorzugskunden geworben haben, werden Sie Mitglied im 20/20 Club. In diesem Club werden die Marketing Executives anerkannt, die 20% Provision auf die monatlichen Produktkäufe ihrer persönlich geworbenen Kunden erhalten und selbst 20 Vorzugskunden angemeldet haben. Diese Marketing Executives erhalten einen ansprechenden Pin und eine Anerkennung in unserem Leadership in Action Magazin. Herzlichen Glückwunsch. Įregistravę 20-tą prioritetinį klientą, patenkate į 20/20 klubą („20/20 Club“). Tokiu būdu parodomas pripažinimas tiems, kas naudojasi 20 proc. nuolaida nuo visų asmeniškai įregistruotų klientų mėnesio užsakymų, ir yra pasižymėję tuo, kad įregistravo 20 prioritetinių klientų. Toks verslas apdovanojamas dailiu ženkleliu ir pelnytu pripažinimu žurnale „Leadership in Action“. Nuoširdžiausi sveikinimai šiai išskirtinei grupei! Po zapisaniu 20. Klienta Uprzywilejowanego zakwalifikujesz się do Klubu 20/20 (20/20 Club). Członkostwo w tym klubie przyznaje się osobom, które cieszą się 20-procentowymi prowizjami od miesięcznych zleceń zakupu dokonywanych przez ich klientów osobistych i zapisały 20 Klientów Uprzywilejowanych. Taka działalność biznesowa jest hojnie opłacana i nagradzana wzmianką w magazynie Leadership in Action. Gratulujemy tej wybitnej grupie.

UK IE

DE AT

Katarzyna Zienkiewicz United Kingdom

*  These hard-working Marketing Executives have advanced rapidly and are recognised for each status they achieved. *  DiesehartarbeitendenMarketingExecutivessindschnellaufgestiegenundwerdenbei jedemStatus-Aufstiegvorgestellt. * Šiedarbštūs„MarketingExecutive“ lygiožmonėssparčiai judapirmyn iryrapripažįstamiužkiekvieną jųpasiektąstatusą. *  Te pracowite osoby o statusie Marketing Executive szybko awansowały, a ich awans i osiągnięty przez nie status są odpowiednio doceniane.

LT

PL

Director Marketing Executives have eight personally enrolled active customers. New Directors receive a one-time £/€ 100 advancement bonus and may participate in the several bonuses and benefits reserved for Directors (see the Melaleuca Compensation Plan for details). Marketing Executives, welche den Director Status haben, haben 8 persönliche Kunden eingeschrieben. Neue Directors erhalten einen einmaligen € 100 Aufstiegs – Bonus und können an verschiedenen Bonus-Programmen teilnehmen, die speziell für Directors vorgesehen sind (siehe Melaleuca Vergütungsplan). „Director Marketing Executive“ lygio asmenys yra patys įregistravę bent 8 aktyvius klientus. Nauji „Director“ lygį pasiekę asmenys gauna vienkartinę € 100 dydžio pažangos premiją ir gali dalyvauti keliose „Director“ lygiui skirtose premijų ar papildomų naudų programose (daugiau informacijos ieškokite „Melaleuca“ atlygio plane („Compensation Plan“)). Osoby o statusie Director Marketing Executive mają ośmiu osobiście zapisanych aktywnych klientów. Nowe osoby o statusie Director otrzymują jednorazowy Bonus za Awans (Advancement Bonus) w wysokości zł 400 i mogą uzyskać kilka bonusów oraz korzyści zarezerwowanych dla osób o statusie Director (szczegóły można znaleźć w Planie Prowizji Melaleuca).

UK IE

DE AT

NOT PICTURED • OHNE FOTO • NĖRA NUOTRAUKOS • BRAK ZDJĘCIA Joanna Mazurkiewicz United Kingdom Paulina Ryczko United Kingdom

LT

PL

Iwona Grześkowiak Poland

Agnieszka & Łukasz Kozera Poland

Congratulations to the qualifiers of the prestigious Expanded Circle of Influence Award. To qualify for this award, one must enrol 8 preferred customers during one calendar month. We are proud of these leaders dedication and hard work. These quality enrolments will be felt throughout Melaleuca organisations for years to come. We wish them greater success as they continue to expand their Circle of Influence. Herzlichen Glückwunsch an alle neuen Mitglieder im angesehenen Expanded Circle of Influence. Sie qualifizieren sich, indem sie in einem beliebigen Kalendermonat 8 neue Vorzugskunden anmelden. Wir sind stolz auf den Einsatz und die harte Arbeit unserer Führungskräfte und wünschen ihnen viel Erfolg. Sveikiname visus pretendentus pelnyti prestižinį „Įtakos rato plėtros“ („Expanded Circle of Influence“) apdovanojimą. Norint pretenduoti į šį apdovanojimą, reikia įregistruoti 8 prioritetinius klientus per vieną kalendorinį mėnesį. Mes didžiuojamės mūsų lyderių atsidavimu ir sunkiu darbu. Šių naujų kokybiškų registracijų poveikis „Melaleuca“ organizacijose bus juntamas ne vienerius metus. Linkime jiems kuo didžiausios sėkmės, toliau plečiant savo įtakos ratą. Gratulujemy zakwalifikowania się do uzyskania znakomitej Nagrody Rozszerzonego Kręgu Wpływów (Expanded Circle of Influence). Aby zakwalifikować się do tej nagrody, każdy musi zapisać 8 Klientów Uprzywilejowanych w trakcie jednego miesiąca kalendarzowego. Jesteśmy dumni z zaangażowania tych liderów oraz ich ciężkiej pracy. Niniejsze Zapisy Jakościowe będą miały znaczenie dla organizacji Melaleuca w ciągu najbliższych lat. Życzymy im większego sukcesu, gdyż kontynuują poszerzanie Kręgu Wpływów (Circle of Influence).

UK IE

DE AT

Karolina Garsztka Poland

Halina Wdziekonska* United Kingdom

Romualda Jeżek Poland

Ewelina Lasota Germany

Maria Stoksik Poland

LT

NOT PICTURED • OHNE FOTO • NĖRA NUOTRAUKOS • BRAK ZDJĘCIA

Virginija Adomaitiene* United Kingdom

Danguole & Vitalijus Cerniauskiene* United Kingdom Irina Epbinder Germany

Grażyna Chowaniec Germany

Irina Braun Germany

Biruta Cizika* United Kingdom

PL

NOT PICTURED • OHNE FOTO • NĖRA NUOTRAUKOS • BRAK ZDJĘCIA

Lucy May Clanford United Kingdom

Magdalena Fiałkiewicz Germany

Aneta Czyżewska Netherlands

Elena Ganske Germany

Raisa & Anatolijus Pantiuchova United Kingdom

Patrycja Gajda-Wrobel United Kingdom

Attia Ishaque United Kingdom

Najmo Mohamed United Kingdom

Aleksandrs Ogibalovs United Kingdom

Maria Glinka-Maciocha Poland

Laura Gostautaite Germany

Tatjana Gass Germany

Marek Górka Poland

Vitas Griunas Germany

Ludmila & Boriss Varakuta United Kingdom

Liene & Jazeps Rusko United Kingdom

Paulina Ryczko United Kingdom

Izabela Zając United Kingdom

Jolita Gubaviciene United Kingdom

Liuda Kaceviciene United Kingdom

Asta Kanopkiene United Kingdom

Oksana Guseva United Kingdom

Gerard Jasiński Poland

Congratulations to the qualifiers of the distinguished Circle of Influence Award. To qualify for this award one must enrol 4 Preferred Customers during one calendar month. Many people achieved Director status and above with these new enrolments and we acknowledge their commitment and hard work. Herzlichen Glückwunsch an alle neuen Mitglieder im Circle of Influence. Sie qualifizieren sich, indem sie in einem beliebigen Kalendermonat 4 neue Vorzugskunden anmelden. Sie können sich beliebig oft qualifizieren. Zahlreiche Marketing Executives haben mit diesen neuen Anwerbungen den Director Status erreicht, und wir möchten damit ihren Einsatz und ihre harte Arbeit anerkennen. Sveikiname visus pretendentus pelnyti garbingą „Įtakos rato“ („Circle of Influence“) apdovanojimą. Norint pretenduoti į šį apdovanojimą, reikia įregistruoti 4 prioritetinius klientus per vieną kalendorinį mėnesį. Daugeliui žmonių šios naujos registracijos padėjo pasiekti „Director“ ir aukštesnį statusą – mes vertiname jų atsidavimą ir sunkų darbą. Gratulujemy zakwalifikowania się do uzyskania znakomitej Nagrody Kręgu Wpływów (Circle of Influence). Aby zakwalifikować się do tej nagrody, każdy musi zapisać 4 Klientów Uprzywilejowanych w trakcie jednego miesiąca kalendarzowego. Wiele osób uzyskało status Director i wyższy dzięki tym nowym zapisom, a my w ten sposób dziękujemy za ich zaangażowanie i ciężką pracę.

UK IE

Audrute Karvaliene United Kingdom

Izabela Kistowska Germany

Anna & Dimitrijs Kondratjeva United Kingdom

Lilita & Aleksandrs Lazdina* United Kingdom

Artis Kapzems* United Kingdom

DE AT

Vilma Liubeckiene Germany

Svetlana Loseva* United Kingdom

Zoja Melkova United Kingdom

Jadwiga Mlonka United Kingdom

Edyta Mucha Poland

LT

PL

Raisa & Anatolijus Pantiuchova* United Kingdom

Joanna & Bartosz Rhode United Kingdom

Liene & Jazeps Rusko United Kingdom

Maja Pawlicka Poland

Diana Poletajeva United Kingdom

Virginija Adomaitiene United Kingdom

Godspower Atawada United Kingdom

Martyna Bialon United Kingdom

Irina Braun Germany

Jessica Chau United Kingdom

Weronika Szmaglinska United Kingdom

Aurelija Vaiciuniene United Kingdom

Maria Skalniak United Kingdom

Jacek Starzyk United Kingdom

Elżbeta Suwała United Kingdom

Magdalena Chmielewska Poland

Magdalena Fiałkiewicz Germany

Pui Ping Chong United Kingdom

Irina Epbinder Germany

Lucy Eze United Kingdom

Liudmila Zalevskaja United Kingdom

Elmantas Pranas & Danute Zevertas United Kingdom

Beata Wojtasiak Poland

Tatjana Zaleska United Kingdom

Malgorzata Zelezniak United Kingdom

Waldemar & Julia Firus Germany

Patrycja Gajda-Wrobel United Kingdom

Ina Gailiusiene United Kingdom

Laura Gostautaite Germany

Vitas Griunas Germany

Veronika Zinkiene United Kingdom

40 JULY / AUGUST / SEPTEMBER · JULI / AUGUST / SEPTEMBER · LIPIEC / SIERPIEŃ / WRZESIEŃ | EU.MELALEUCA.COM

JULY / AUGUST / SEPTEMBER · JULI / AUGUST / SEPTEMBER · LIPIEC / SIERPIEŃ / WRZESIEŃ | EU.MELALEUCA.COM 41

Made with FlippingBook Annual report