Telefonnøgle Næstved 1955

13 v i,

P i I avii Jii

•—

EAG

FREDE LUND ® '■^“•L tjenilomsmægierfirma | T«hhn Axaltorv 11 Etcb>, 1919

c rf nat ;

J’eter Jensen "***”''

on

Te?,*lo.» Vrj|

W. KLEIN

j

(▼•4 l*o«thu»

•H

ArcriS'Åriiejdsanvisningskontoret i Næstved . Tlf. 2062 T«|flon H. O. BIRKSTED ^ Trælast. BygmnsjsartlklcT Korn • foderrtoffer. Kunstfjodnlng Telafon

NftSTUED DWfiPfWWEM .VM1 ^ KEMISK TØJRENSNING AXtLTORV 5 JELr

131

\u

e-Magadijft m

•».•(I

i ] • ij*

I XioéU/tÅ 4å.

W ffri J'mi/t's,/ 1

8 4* Vi ^

«I i

Næstved Kulimport CARL SEVERINSFN As

»v

* d 7 |

mn . <Å fe

- ^Z/M/za*,U/t

? Z O * I f i i

f/^ **tA/ >//// 1 v/'*

6 KOKS

o£rt«

lårs r/vs rr Peter Ander *er» A/s

Kl. Autovwki^j

V*rr. og Lifetvogn* C FT ¥k *V n” v*"’ °« »^tvegn* •/ /M/f-A’/A’A.SXvl l!lfifon;r: »515 i ^uUmabiler i v i o

'< Vi I

c k«Wf?toror Autoviaktriik

^ 11

de

—------- 'U »t rth'wit

Made with FlippingBook - Online magazine maker