Telefonnøgle Næstved 1955

'•12. 1 ff »7/4/11«(llandi-liiil<«l«iii|«ir Udgivet af Svend Holst A Søn, Reklamebureau, Tlf. 761 (4 Lin.)

Korn

Kolonial - Mel

en gros

Foderstoffer

Telefoner:

Kunstgødning

Næstved 700 Sundved 43 Karrebæksminde 33

Korntørreri

Kul - Koks

WILH.SMITH^ NÆSTVED

Næstved Diskontcbank Aktieselskab Sydftjrallftnd« ii«r»t*» f»t*n$rM? *titut

# ffffM lulrrrmnr — hrtt%i v9 ftrillctn ttf

*«knliu«.f I iiniTjjKtrri mnli-r Itogtnrli!|» ok lletinlan

-PkUG STJERNE'OLlt.

mt oa

NDA FAAJMAGS \r£J ff9 NÆSTVED • TELE/

Eoet Glassllberl Værksted for Blyarbejde

2877 Telefon 1420

Alt Glarmester- arbejde udføres

Glarmester

NmifvoH CiaMk*

! $

RingitadqaHe 27 . Telefon 943 . Privat 1379

Made with FlippingBook HTML5