Click Here to View MONOPRIX Ramadan Deals

M O N O P R I X R AMA D A N D E A L

AVOCADO HASS ORIGIN KENYA PER KG

19 . 00 QR

POTATO

ORIGIN CYPRUS PER KG 2 . 50 QR

ICEBERG LETTUCE ORIGIN LEBANON PER KG 9 . 50 QR ORIGIN MOROCCO

PER KG WATERMELON

CARROTS ORIGIN AUSTRALIA PER KG 3 . 25 QR

11 . 00 QR

Made with FlippingBook - Online catalogs