Budskjema fastpris

Budskjema – Salgsstart Budgiver bekrefter å ha lest komplett salgsoppgave med vedlegg og iht. denne informasjonen inngir undertegnede bud på leilighet i prosjektet Eufemias Plass Syd på gnr. 234, bnr. 91 i Oslo Kommune. Endelig matrikkel tildeles senere:

LEILIGHET (Hnr. iht. prisliste)

Oppgang

Kjøpesum (iht. prisliste)

Alternativ 1, Hnr: Alternativ 2, Hnr: Alternativ 3, Hnr:

Kjøpesum: Kjøpesum: Kjøpesum:

I tillegg til total kjøpesum betales det offentlige gebyrer, samt øvrige omkostninger i henhold til salgsoppgave. Kjøper har risiko for endringer i omkostningsbeløpene fastsatt av offentlig myndighet.

Jeg/vi ønsker å kjøpe parkeringsplass for kr. 750 000,-. Retten til kjøp av parkeringsplass er begrenset til 4-roms og toppleiligheter leiligheter.

Dersom kjøper er profesjonell vil selger kreve innbetaling tilsvarende 20 % av kjøpesummen samt at kontrakt signeres etter avhendingsloven.

FINANSIERING Kjøpesum og omkostninger finansieres slik: Egenkapital:

Kr.

Lån i låneinstitusjon:

Referanse/tlf.nr.:

Kr. Kr.

Egenkapitalen består av: Salg av nåværende bolig eller annen fast eiendom Disponibelt kontantbeløp (bankinnskudd) Andre opplysninger/forbehold: ______________________________________________________________________________

Nærværende bud er bindende for undertegnede frem til og med den 16.05.2017 kl. 16.00

Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud uten nærmere begrunnelse, og forbeholder seg retten til å foreta kredittvurdering.

Kopi av ID på innsendes sammen med første bud.

Navn kjøper 1:

F.nr. (11 siffer)

Navn kjøper 2:

F.nr. (11 siffer)

Adresse:

Postnr./sted:

Mob.:

Priv.:

E-post:

Sted/dato : _______________________

________________________________ ________________________________

Underskrift kjøper 1 Underskrift kjøper 2

Denne avtale blir erstattet av prosjektets kjøpekontrakt som undertegnes innen ca. 2 uker.

Røisland & Co Eiendomsmegling AS org. nr. 994 194 410

e-post: post@roislandco.no

Made with FlippingBook - Online magazine maker