Skattebogen for Næstved Købstad 1935-1936

1 $

Industri- S Sparebanken for Næstved og Omegn.

Byens ældste Bank.

Aktiekapital og Reserver over Kr. 700 .000 ,00

Alle

Bankforretninger

O M

— Hjemmesparebøsser— Lær de unge at spare, — vi udleverer Dem g r a t i s en Hjemmesparebøsse.

Tiden

kræverSparsommelighed.

S K A T T E B O G E N

F O R

NÆSTVED KØBSTAD

1 9 5 5 — 5 6

: - ! 2 Y t7é/

Aktieselskabet .Næstved Tiden

NÆSTVED BY :

NÆSTVED MARK

Side . 7 . 7 . 8 . 8 . 8 . 8 . 8 . 8 . 9 . 9 . 10 . 10 . 11 . 12 . 12 . 13 . 13 . 15 . 15 . 15 . 16 . 16 . 16 . 17 . 17 . 17 . 18 . 18 . 19 . 20 . 20 . 22 . 22 . 23 . 23 . 23 . 23 . 24 . 24 . 24 . 26 . 26 . 26 . 26 . 27 . 27 . 27 . 27 . 28 ,. 28 . 29 29 . 29 ,. 30 ,. 30 .. 30 .. 30 .. 31 .. 31 .. 31 .. 31 .. 31 .. 32

Side

Gramsvej ............ 32 Grønnegaarden .............................. 33 Grønvej ..... ,...................................... 33 Hans Hornemansvej ....................... 33 Havnen .............................. 33 Helgesvej ......................................... 33 Hermansensvej ................................ 33 Houmansvej ..................................... 34 Hvedevænget .......................... 34 Ivar Hvidtfeldtsvej.......................... 35 Jagtvej .............................................. 35 Jyllandsvej ....................................... 35 Kastanievej ..................................... 35 Kildebakken ..................................... 36 Kildemarksvej ................................. 36 Ved Kilden ....................................... 37 Kildevænget ...................... 37 Kornbakken ................................... 37 Kåhlersvej ....................................... 38 Lindevej ........................................... 38 Niels Juelsvej............. 39 Ndr. Farimagsvej .......................... 39 Ny Jernbanevej ............................. 40 Nyvej ............................ 40 Odinsvej ............................................ 40 Oscarsvej .......................... 41 Ostenfeldtsvej ................................. 41 F. Bodilsvej ..................................... 41 P. Syvsvej ........................................ 42 Præstøvej ......................................... 42 Rampen............................................ 44 Reistrupsvej .................................... 44 Roarsvej ........................................... 44 Rolighedsvej .................................... 44 Rosenvej ........................................... 45 Rugvænget ....................................... 45 Sagasvej .......................................... 45 Sjællandsvej .......................;............ 45 Skyttemarksvej ............................... 45 Sterkelsvej ................... a ................. 47 Tagensvej ........................................ 47 Thorsvej ................................ 48 Violvej .............................................. 48 AADERUP: Vordingborgvej ............................... 48 Ydunsvej ......................... 49 Vordingborgvejs Forl. ................. 49 Meistersvej ...................................... 49 Nygaardsvej ................................... 50 Dan-avej ............................................ 51 Aaderup By .............................. 51 Ved Skibsværftet ........... 51 GI. Smedie ..................................... 51 Kobberbakken .............................. 51 GRIMSTRUP: Børnehjemmet ...................... 52 Grimstrupvej .................. 52 S andholmsvej ......... .................. 52 Ryttervej ....... 53 Grimstrup Mark ............................. 53 Aalestoksgaarden ........................... 53 Magle Mølle................ 58

Akseltorvet ................................. Amtmandsgade ........................... Amtsgaarden ........ ..................... Bakkevej ...................................... Bredstræde.................................. Lille Bredstræde......................... Brogade ....................................... Dehnsvej .............................. ... Emilievej ..................................... Farimagsvej ............................... Farvergade ................................. Grønnegade ................................ Havnen ........................................ Hjultorvet .................................... Jernbanegade .............................. Johannebjerg................ .............. Kindhestegade ............................ Kirkestræde ................................ Kompagnistræde ......................... Købmagergade ................ .......... Magle Møllevej ........................ Marievej ...................................... Møllegade .................................... Møntergade ' ................................ Nygade ........................................ Ny Østergade ............................ Præstøvej ................................... Ramsherredgade ................ ..... Riddergade .................................. Ringstedgade.............................. Ringstedgades Forl.................... Sot. Mortensgade ............ .......... Set. Peders Kirkeplads............. Skomagerrækken ....................... •Slagkildevej ............................... Sertebrødregade ........................ Teatergade ................................. Torvestræde ................................ Vinhusgade ................................. østergade ................................... NÆSTVED MARK: Aagade ...... ................................ Adelsvej .................................. ... Albanivej .................................... Brandtsgade ............................... Bækkevej .................................... Bygvænget.................................. Ejlersvej ...................................... Enghavevej ................................ Enighedsvej ............................... Farimagsvej .............................. Fasanvej ..................................... Fixvej .......................................... Forsørgelsesanstalten .......... Fredensvej ............................ .... Frejasvej .............................. ...... Friggasvej .................................. Fynsvej ....................................... Gallemarksvej ..... ."..................... Lille Gallemarksvej ................. . Bag Bakkerne .......................... . Gartnervænget ....................... Godthaabsallé .......................... . Qottliebsvej ..............................

Anmærkninger:

Ligningsprocenten for Formue- og Lejlighedsskat er 12,5 og for Menighedsudgifter 1,25. Udfor hvert Navn i omstaaende Liste, der er arrangeret paa samme Maade som den officielle Skatteliste, er anført det samlede Beløb, vedkommende skal svare i Formue- og Lejlighedsskat samt Bidrag til Menighedsudgifterne, idet Ørene dog ikke er medregnet. F or de Skatteydere, der ikke deltager i Menighedsudgifter, ved­ rører det anførte Beløb kun Formue- og Lejlighedsskat. Det bemærkes, at en Del Skatteydere i det tidligere Set. Peders Landsogn har procentvis Skattenedsættelse i H. t. Indlemmelses- betingelserne. Fortegnelsen over Skatteyderne er ordnet gadevis i H. t. de sidst optagne Mandtalslister. Kommunen er delt i By og Mark, og enkelte Gader har derfor m&attet deles. Dette vil fremgaa af den alfabetiske Gadefortegnelse, som findes omstaaende. Udgiveren paatager sig intet Ansvar for eventuelle Fejl i de anførte Beløb, Navne og Adresser.

' -

.

• X

Næstved By

Akseltorvet. 11 J. Chr. Springer, Købmand Jørgen Springer, Lærling Thora K. Nielsen, Husassist. 11 Greve M. I. O. Scheel, Prokur. 584 Alma K. Frederiksen, Husassist. 27 12 Carl Christens, Apoteker 5197 Ingrid Jensen, Husassist. 34 Karen Margr. Hansen, Husass. 27 Hans C. Andersen, Medhjælper 55 Marie Jørgensen, Strygerske 11 Poul H. Andersen, Mekaniker 151 Amtmandsgade. 2 Tage Dekenkolw Lund, Købm. 20 -Svend Holst, Direktør 728 Hilde Christiansen, Husassistent 6 Lundager-Christensen, Købm. 1815 Elisabeth Olsen, Husassistent 23 Johs. Westphal, Skattesektr. 536 Ejner Vettendorff, Togbetj. 68 Valborg Sørensen, Frøken 6 Willy Sørensen, Handelsg. 6 Gustav Sørensen, Kontorass. 27 Jacob E. Hansen,, Kommis 48 Svend L. Schou, Tapetserer 226 Mog. F. B. Jensen, Slagtersv. 151 Margr. E. Petersen, Sygepl. 11 Ingrid E. Petersen, Eksped. 6 Aase J. Petersen, Eksped. 6 3 Hansine C. Hansen, fhv. Ruller-ske 6 Oline K. Olsen, Maskinstrikk. 6 Elise Hansen, Husbestyrerinde 6 4 Bodil M. Jensen, Pens,ejerske 6 Anni Jensen, Pens.ejerske 6 Karla M. Jensen, Husassistent 41 Wolrner J. Jensen, Murerlærl. 6 N. P. L. Rasmussen, Slagtersv. 20 5 Aksel Kaj Petersen, Arbm. 20 Otto Louis Larsen, Arbmd. 13 Jens A. J. Damlund, Arbm. 6 Karl Edv. Nielsen, Chauffør 103 Anna S. Thomassen, Invalidernt. 6 Hansine F. Larsen, Aldersrnt. 2 6 Georg V. Jørgensen, Købm. 433 Isabella Ditlevsen, Enkefrue 6 Frank Ebbe Ditlevsen, Montør 247 Kr. Vilh. Andersen, Arbm. 20 Karl A. V. Hansen, Bud 48 281 11

Akseltorvet. 1 Jørgen P. Scheel-Bech, Kbmd. 2090 Dagmar Bøttinger, Kollektrice 92 Jørgen Scheel-Bech, Kbmd. 3830 M. Martha Hansen, Husass. 41 2 Alma Bolm, Restauratør 474 Rigmor K. Jacobsen, Husass. 11 Esther Olsen, Husass. 11 Edv. Johs. Bjørn, Cigarhdl. 182 Vald. Helge Poulsen, Murersv. 6 Johannes Grandahl, Malersv. 144 Poul Erik Pedersen, Arbmd. 6 4 H. J. F. Nandrup, Konsul-Kbm. 4889 Bodil Nandrup, Frk. 13 Chr. Nandrup, Sagførerfuldm. 226 Ellinor Meedom, Husass. 17 Anna K. Nielsen, Husass. 41 Sv. Aage C. Green, Chauffør 13 5 L. Sofie Ihlemann, Detailhdl. 8 5b Niels E. Møller, Ekviperingshdl. 34 Hanne F. Andersen, Detailhdl. 6 Else M. Andersen, Telefonistinde 48 Kirsten Pedersen, Rentier 64 J. Kristine Thurehoim, Fotograf 6 Else Marg. Sørensen, Husass. 11 Georg H. Svendsen, Detailhdl. 68 6 G. C. Gustav Hagen, Pensionist 6 Henriette P. Hagen, Broderihdl. 41 Dagmar E. Hagen, Broderihdl. 23 Betty Bachmann, Ekspeditrice 20 Hans Poul Nielsen, Gartner 6 Frede Johs. Hansen, Lærling 6 Erna Rigmor Nielsen, Frk. 6 Erik S. Petersen, Boghdlmdh. 6 Leo Einar Pedersen, Malersv. 6 Niels J. Wimmer, Kirkebetjent 75 Carl Willy Wimmer, Bagersv. 55 Jørgen Haurum, Kleinsmed 11 Dan iSatterup, Manufakturhdl. 364 9 Aage Emil Larsen, Direktør 605 Esther J. Nielsen, Stuepige 17 Karen M. Johansen, Stuepige 11 Edith M. Hansen, Husass. 6 Signe Sørensen, Barneplejerske 34 Ebba Jensen, Husass. 11 Eschild Jensen, Kok 13 Krista K. Poulsen, Husass. 20 Adam Tscherning, Politifuldm. 6 10 Georg Christensen, Boghdl. 962 Inger Magda Madsen, Husassist. 6

8

Brogade.

Amtmandsgade.

1 Ludv. H. C. Hansen, Tøffelm. Børge C. Hansen, Trykkeri. Anna S. G. Hansen, Enke 55 Svend Frode Møller, Snedkersv. 130 Emma Th. D. H. Foustad, Sektr. 11 2 Peter M. Jensen, Repr. 302 Albert V. Madsen, Købm. 708 H. P. M. Nielsen, Gaardskarl 41 Jens Har. Nielsen, Træarb. 48 J. C. Righoldt, Direktør 1856 Edith Righoldt, Kontorassist. 48 Erna Marie Nielsen, Husassist. 6 H. A. Birksted, Landsretssagf. 2014 3 N. P. Jensen, Repr. 27 Gunner Kruse Nielsen, Medhj. 13 Johs. Rasmussen, Frugthdl. 50 Fritz Herm. Nielsen, Murersv. 126 Mimi Hansen, Kontorassist. 116 Bernh. A. E. Hansen, Tjener 6 Carl C. Cortz, Bagermester 96 Aug. Andersen, Maskinforh. 37 Oluf V. Jensen, Gartner 6 Elisabeth K. Bendtsen, Aldersr. 2 Viggo E. Bendtsen, Maler 6 Arthur Cortz, Restauratør ; 178 Hugo Werner Kahle, Farverm. 75 Carl E. Sørensen, Medhjælper 11 4 H. P. Christensen, Købmand 34 Knud Egegaard, Arbm. 6 Lars C. Jensen, Gaardskarl 13 Hansine K. Hansen, Købmand 6 6 C. Christiansen, Klejnsmedem. 852 Kai H. Sigv. Hansen, Papirarb. 178 Julius Jacobsen, Barbermester 92 Victor E. Andersen, Repr. 0 Johannes Gravesen, Købmand 75 Frederik Petersen, Vulkanisørm. 41 7 Chr. F. Lorenzen, Købmand 1450 Ingeborg M. Mortensen, Husass. 6 Jens Peter Jensen, Arbm. 6 H. P. E. Andersen, fhv. Tjener 6 9 Bertel Præst, Repræsentant 126 Margr. Rasmussen, Husassist. 17 Axel S. Larsen; Købmand 6391 10 Nis S. Teilmann, Skræderm. 34 Dagmar M. Petersen, Husbest. 6 K. A. V. Nielsen, Bagerm. 0 Eigil Bollerup, Ingeniør 536 Svend Weitemeyer, Landinsp. 646 Vald. Handberg Købmand 281 6 6 1 N. Elmer, pens. Stabssergent 199 Ester E. Thomsen, Husassist. 6 3 Herm. Nielsen, Overmaskinf. 811 Tage T. A. Nielsen, Papirarb. 261 Willy W. A. Nielsen, Maskinarb. 89 4 Chr. Nielsen, pens. Lærer 364 Frode C. Nielsen, Lærer 151 Chr. B. Nielsen, Boghdlmhj. 6 5 Carl Chr. Fr. Jensen, Arbm. *92 Esther M. Jensen, Manufakturl. 6 Charles B. Pedersen, Varmem. 110 Jens P. Petersen, Møllersvend 6 Dehnsvej.

6 Anna G. Høyer, Husmoder 96 Carsten Høyer, Handelsbetjent 6 Karen Herdis Hansen, Eksped. 96 7 Lars Christensen, Murerrn. 116 Carl S. Christensen,. Murerm. 646 Sv. O. R. Christensen, Murersv. 82 Rasmus Hansen, Snedker 44 Hans Rs. Hansen, Papirarb. 85 8 Axel Fr. Grell, Kommis 178 Niels Theodor Bode, Murer 96 Valdemar Bode, Arbm. 6 9 H. C. Kammersgaard, Arbm. 103 Børge Kammersgaard, Smedel. 20 Helge Kammersgaard, Murerl. 6 Christen Pedersen, Arbm. 85 Amtsgaarden: Gustav Toft, Amtmand 2598 Marie E. Nielsen, Husassist. 13 Jenny S. K. Christiansen, Husass. 6 Bakkevej. 1 Herluf Frandsen, Organist 6 Mariane Frandsen, Husmoder 6 Fr. Steffensen, Journalist 343 3 Kr. A. Andersen, Ingeniør 302 Bredstræde. 1 N. P. J. Frederiksen, Arbm. 61 Hans D. Petersen Hopp, Arbm. 6 2 Egon L. Hansen, Barber 6 4 Karen M. K. Hansen, Arb.ske 105 Wilhelmine T. Jensen, Aldersrnt. 2 5 Berthe Marie Olsen, Aldersrnt. 2 Theodor Poulsen, Arbmd. 6 7 Mette S. Christiansen, Aldersrnt. 6 Johanne S. Jensen, Aldersrnt. 2 H. P. Abrahamsen, Aldersrnt. 2 Kaj Aage L.' Hansen, Arbm. € 9 Svend Otto Andersen, Arbm. 34 Jens Peter Nøhr, Malersvend 130 Daniel Jensen, Baadfører 82 Fr. Jacobsen, Landmand 6 Lille Bredstræde. 5—7 H. Jørgensen, Aldersrntn. 2 Johanne M. Sørensen, Husbest. 6 9 Hans J. Emanuelsen, Arbm. 13 11 Frederik Wollander, Typograf 11 13 Niels Oluf Nielsen, Papirarb. 103 Hans Aage Nielsen, Barberm. 6 Brogade. 1 N. C. Jørgensen, Tømrerm. 536 Fritz B. Pørtner, Dropskoger 116 Fr. E. Jensen, Arbmd. 8 Stine J. Larsen, Arb.ske 6 Chr. Petersen, Maskinfører 220 Bjarne N. Petersen, Eksped. 0 Th. M. Christensen, Bødkerm. 103 Niels H. Sandahl, Bødkersvend 75 Mogens Fr. Eichen, Tømrersv. 106

9

Dehnsvej. 5 Selma N. Petersen, Eksped. Ane K. Erbst, Arbejderske 6 Richard E. Petersen, Malerm. 343 Aage E. Petersen, Kommis 34 Villy E. Petersen, Kleinsmsv. 105 Børge E. Petersen, Malerforb. 27 7 Nikolaj Hansen, Arbm. 27 Esther J. Larsen, Husbest.inde 6 Ellen K. Petersen, Aldersrntn. _2 Anne S. Petersen, Aldersrntn. 2 Peter Fr. Hansen, Arbm. 178 Kaj Jørgen Nielsen, Mekaniker 158 Johs. V. Kristensen, Chauffør 68 Hans F. V. Hansen, Træarb. 27 8 H. P. Christophersen, Maskinf. 240 Rigmor Christophersen, Kont. 48 Peder J. Pedersen, Portør 103 Emilievej. 1 L. M. Hansen, Gaardskarl 61 Louise F. Kristensen, Husm. 61 Dorthea Kristensen, Husassist. 6 Astrid Kristensen, Medhjælper 6 A. H. Kristensen, Lagerarb. 105 Erik Kristensen, Gartner 6 Tage Kristensen, Bud 6 2 N. P. Pedersen, Entreprenør 178 Evald V. Pedersen, Chauffør 61 4 Martinus Nielsen, Skræder 55 Harald T. Nielsen, Søfyrbøder 6 Farimagsvej. 1 Wilh. Smith, Købm., Konsul 6814 Sven Erik Smith, Prokurist 398 Inger C. Hansen, Husjomfru 23 Gerda P. A. C. Fyhr, Stuepige 17 3 August Hansen, Kusk 220 Carl Børge Hansen, Kontorist 116 5 L. P. Nielsen, Smedemester 453 Carl H. Nielsen, Maskin!. 6 Marie Larsen, Damefrisørinde 98 7 Anna A. S. Larsen, Husmoder 34 Sofus Aaris Larsen, Tømrerm. 715 Oluf Aaris-Larsen, Tømrerm. 907 Stella Aaris-Larsen, Bankass. 323 Elisabeth Aaris-Larsen, Købm. 75 Klara M. B. Sahl, Husassist. 6 8 J. E. Nielsen, fhv. Forpagter 64 H. Wolf-Jurgensen, Journalist 268 Laur. P. Grøntved, Konsulent 158 K. J. Kristensen, Konsulent 643 Ellen M. Kristensen, Husass. 13 Rs. Fr. Jensen, Restauratør 2791 8 Dagmar Hansen, Kogejomfru 126 Jonna Mirjam Poulsen, Husass. 11 Ejnar Vølxen, Direktør 990 Inge Vølxen, Frøken 6 9 Dines Poulsen, Vognmand 1237 Emma K. Nielsen, Husass. 11 Sv. Fr. Larsen, Chauffør 96 | N. Braae Christensen, Chauffør 41 I Sv. V. Nielsen, Toldassistent 137 I 10 N. Th. Andersen, Fabrikant 4004 i 6

Farimagsvej. 10 Karen M. Jensen, Husass. 11 11 Gertrud Christensen, Telef.inde 165 Anna C. F. Christensen, Rent. 6 Karen M. Hansen, Frøken 23 Henriette C. Hansen, Best.inde 288 12 H. Kr. Hansen, Telegraffm. 220 Hertha H. J. Hansen, Husass. 0 13 Ludvig Madsen, Ølhandler 990 Elna Marie Madsen, Enkefrue 536 Ella Aase Larsen, Husassist. 6 Jens C. Hasselbalch, Hotelkarl 82 Kai Larsen, Ekspedient 666 13>b H. P. Olsen, Redaktør 1945 Inga J. Olsen, Bertram-Lærerinde 6 14 Carl G. Melau, Handelsmand 6 Henning F. Melau, Arbm. 6 Bergliot Melau, Syerske 6 18 Søren Hansen, Mekaniker 433 20 Th. L. Larsen, Vognmand 20 A. M. Larsen, Forretningsf. 261 Anna S. Lutchen-Lehn, Enkefrue 6 Alma Lutchen-Lehn, Postass. 323 22 Bianco-Boeck, Amtsforvalter 1760 Karla P. Andersen, Husass. 17 24 Albine Waaben, Enkefrue 30 Christiane Hentze, Enkefrue 6 Emma Jacobsen, Frøken 20 Hertha M. C. Jensen, Enkefrue 44 Margrethe Evens, Frøken 240 Anna Redsted, Enkefrue 34 Peter Henriksen, Portner 13 Martha Henriksen, Bogh.ske 48 26 J. A. Boje Wolf, Ritmester 790 Noomi E. Petersen, Husass. 13 J. P. Jensen, Kaptajnløjtnant 1278 Aage M. H. Møller, Premierl. 151 Helge Gregersen, Premierløtjn. 116 Magdalene Nielsen, SygepLske 309 28 Laur. Grønlund, cand. pbarm. 495 Aase E. Grønlund, Kontorist 20 Erna S. Grønlund, Kontorist 6 Dorthea M. Nielsen, Husass. 27 30 Jens C. Christiansen, Arbm. 116 32 Frede H. Lund, Ejendomsm. 687 Knud H. Lund, Kontorelev. 6 Ane Marie Olsen, Diakonisse 96 38 H. P. C. Jensen, Vognmand 96 Alderdomshjemmet: Karen K. J. Poulsen, Husass. 23 Marie M. Larsen, do. 17 Ane M. Hemmingsen do. 17 Karla M. T. Elgaard do. 20 Anna E. M. Nielsen do. 17 Agathe K. Jensen do. 20 Karla A. Olesen do. 17 Hansigne Frederiksen do. 6 Rita Emmy Hansen do. 11 Betty V. Fersbøl, SygepLske 105 Ane Marie Hansen, Best.inde 288 A. L. M. Rasmussen, Fyrbøder 178 Ane M. Pedersen, Aldersrenten. 2 Lars Thomsen do. 2 Johannes Nielsen do. 2 Karoline A. Dohse do. 2

10

Farimagsvej.

Farimagsvej. Charlotte Ldndahl, Aldersrenten., 2 Ane Ch. L. M. Jensen do. 2 Bengta Arndahl do. 2 Lars Petersen do. 2 Hans Petersen do. 2 Hans K. Jakobsen do. 2 Sidse Nielsen do. 2 Anna K. Solbjerre do. 2 And. Kristiansen do. 2 Ane M. Olsen do. 2 Hans Jørgensen do. 2 Hansigne Nielsen do. 2 Mette K. Dinesen do. 2 Laur. Hansen, pens. Portør 27 Lars Hansen, Aldersrentenyder 2 Ane Petersen do. 2 J. P. Larsen, pens. Vognpasser 48 Kristine Petersen, Aldersrnt. 2 Karen M. Larsdatter do. 2 Bodil K. Mortensen do. 2 Karoline Christensen do. 2 Maren S. Pedersen do. 2 Ane S. Madsen do. 2 Gertrud Jobanisen do. 2 Augusta Jensen do. 2 J. P. Rasmussens Enke do. 2 Ludvig Jensen do. 2 Søren Sørensen do. 2 Ane Marie Petersen do. 2 Maren D. K. Andersen do. 2 Sofus Jensen do. 2 Henrikka Jacobsen do. 2 Alderdomshjemmet: Bodil Hansen, Aldersrenten. 2 Anna K. Verup do. 2 Lars P. Hansen do. 2 Ane M. Redø-hl do. 2 Ella M. Larsen do. 2 Bertha K. Frank do. 2 Rasmus Jensen do. 2 Chr. P. Haase do. 2 Hans Pedersen do. 2 Marie K. Johansen do. 2 Julie A. Berthelsen do. 2 Maren Sofie Hansen do. 2 Anna M. Hansen do. 2 Ane Jensen do. 2 Han-signe M. Sørensen do. 2 Kristian Jensen do. 2 Ane K. N. Christiansen do. 2 Kristine Jensen do. 2 Mette K. Petersen do. 2 Julius Petersen do. 2 Hans K. Petersen do. 2 56 Alb. Christensen, Chauffør 137 J. E. B. Christensen, Snedkersv. 34 C. .P. Mørkeberg, Træarbejder 82 Valdemar Larsen, Medhjælper 6 58 Jens Thirslund, Keramiker 1574 Birgitte S. Thirslund, Frøken 6 60 H. P. Hansen, Papirarb. 126 Harry Johansen, Glasarb. 6 Thorkild Thorkildsen, Mekan. 151 62 J. P. H. Petersen, Overass. 240

Udia H. Petersen, Kontorelev 6 Hans H. Thomsen, Gaardskarl 55 Emilie Thomsen, Husassistent 20 Else C. Thomsen, Ekspeditrice 75 64 Ejnar M. Iversen, Disponent 474 E. L. G. Pedersen, Overpolitibetj. 453 Kamma R. Pedersen, Kontorelev 6 66 Hans Aagaard, Murermester 728 J. P. Larsen, Lokomotivfører 323 68 Herm. H. Kabler, Keramiker 1677 Annelise Kahler, Pottemageri. 0 Torhen Kahler, Arbmd. 275 Børge M. Bagger, Mekaniker 11 70 N. P. Just Jensen, Arbmd. 44 Vilhelm Svendsen, Købmand 0 Mary V. Christensen, Husass. 13 A. J. Larsen, Læsseentreprenør 75 Gerda F. K. Jensen, Syerske 6 72 A. Kr. T. Sørensen, Overportør 151 Ejv. Herm. Jørgensen, Træarb. 61 74 Chr. Hemmingsen, Politibetjent 453 Gudrun Hemmingsen, Ekspdtr. 82 H. P. Hemmingsen, Mekaniker 137 Svend Larsen, Ekspedient 15i 1 Morten Kristiansen, Arbmd. 6 Anna Nicolajsen, Skrædersyerske 6 Gerda Nicolajsen, Kontorass. 6 2 Peter E. Nicolajsen, Værkfører 109 Kaj Larsen, Remissearbejder 137 Dorthea Petersen, Papirarb.ske. 34 Niels K. H. Petersen, Arbmd. 6 Gudrun R. H. Petersen, Husass. 6 Ingrid K. H. Petersen, Husass. 6 3 Hans H. Kaalund, Vaskeriejer 605 Eva Christensen, Ekspeditrice 105 Emmy Petersen, Ekspeditrice 116 Erik Otto Kaalund, Elektriker 13 5 Vilh. Peter Larsen, Arbmd. 48 Anna M. Olsen, Aldersrentenyder 2 J. P. T. Jacobsen, Arbmd. 6 Oluf Nilauisen, Tømrersvend 34 Erling Olsen, Chauffør 6 Hans C. Larsen, Papirarb. 68 Hans Otto Larsen, Sømand 6 Vald. Petersen, Lagerarb. 82 Ane M. Hansen, Aldrtn. 2 Anna H. Frederiksen, Arb.ske 6 7 F. H. Høyrup, Amtsfuldmægtig 1246 Tove R. Petersen, Husass. 6 Niels Kr. Larsen, Købmand 646 P. M. Petersen, Amtsstuefuldm. 199 Hans T. Abrahamsen, Papirarb. 433 Pouline Jensen, Vaskerkone 6 Abelone Christensen, Aldrtn. 2 Carl Chr. Nielsen, Fotograf 288 9 Henry A. Carstensen, Agent 13 11 Chr. E. Jørgensen, Kbmd. 302: Farvergade.

11

1 C. C. Christoffersen, Gæstgiver 158 Jensine Christoffersen, Medhj. 23 Karen Kristine Sørensen, Arb.ske 6 Grønnegade. Anna J. Sørensen, Husasis. 6 Hans Vald, Sørensen, Bud 6 Johanne R. Hansen, Aldrtn. 2 Jens Carl Hansen, Billedskærer 34 Anna Marie Hansen, Billedisk. 6 Herm. P. Christensen, Snedkerm. 6 Edith W. Christensen, Modist 6 Lilly W. Christensen, Ekspdtr. 6 Henry W. Christensen, Kommis 6 2 Chr. Dyndgaard, Forretningsf. 1993 Ingrid C. Hansen, Husass. 11 3 Agnes M. Jacobsen, Husejer 247 Holger M. Stridsland, Konditor 302 Aksel Petersen, Arbmd. 13 4 Fr. Chr. Seerup, Distriktsmiont. 158 Gert C. F. Seerup, Typograf 275 John. S. A. Seerup, Arbmd. 96 Kaj E. V. Seerup, Snedkeri. 6 5 Knud Hansen, Mekanikerlærl. 6 Aksel Hansen, Murersvend 144 Jens Tage Hansen, Murersv. 34 Gerh. Thybo Nielsen, Arbmd. 6 Thorkild T. E. Nielsen, Arbmd. 6 Verner Rich. Weber, Arbmd. 6 Olaf H. M. Nielsen, Skomagersv. 6 Louis Louens, Afholdsrestaurat. 20 Marie Mortensen, Aldrtn. 2 6 C. Th. Hansen, Drejermester 6 Viktor Emil Thomsen, Urmager 27 7 Kaj Otto Henriksen, Papirarb. 213 Trine Henriksen, Enke 6 Niels E. Østergaard, Træarb. 30 Jens Kr. S. Jensen, Arbmd. 30 Anna M. M. Jensen, Aldrtn. 2 8 Sv. V. Henriksen, Cyklebandler 133 Karl J. Jensen, Maskinformer 41 9 Karoline J. Nielsen, Husejerske 20 Adolph Metelmann, Tjener 13 Theodor Lang, Urmager 6 Niels F. Christensen, Tjener 6 Niels C. Jensen, Invaliderntn. 6 Kaj L. Søren Jensen, Træarb. 6 Chr. Vilh. Jørgensen, Arbmd. 6 Erika M. G. Madsen, Elev 6 Kirsten Olsen, Aldrtn. 2 Peter Jensen, Aldrtn. 2 „ Statskasemen“ 10: Victor Bonnesen, Ritmester 281 Peter C. E. Krarup, Oberst 1237 Aage dansen, Premierløjtnant 89 Ella Rigmor Petersen, Husass. 27 Karl Vald. Nielsen, Overoff. 178 C. O. M. Rummelhoff, Overoff. 144 Jobs. E. N. Jensen, Officiant 68 Peder Aug. Nielsen, Officiant 55 Th. C. Christensen, Officiant 103 A. J. Christoffersen, Officiant 103 Erik S. Petersen, Seoondløjtn. 6 Niels P. Willumsen, Sergent 105 P. J. Jorckston, Prm.løjtnant 206 J. P. Th. Jensen, Oversergent 116

Grønnegade. Poul B. Olsen, Prm.løjtnant Magnus Ladekarl, Sergent N. Chr. Hansen, Korporal And. K. E. Jensen, Forvalter Peter C. E. Johansen, Arbmd, Peter G. E. Johansen, Maleri, 6 L. Peter Jacobsen, Restauratør 453 Esben D. H. Jacobsen, Kommis 6 Edith E. G. Rasmussen, Husass, 6 Max Mortensen, Maskimarb. 6 Aksel Henry Mortensen, Arbmd. 6 Jacob Petersen, Møller 6 Yrsa Petersen, Damefrisørinde 6 Hans C. Nielsen, Møllebygger 48 Maren K. Petersen, Aldrtn. 2 Fr. Chr. Hansen, Skomagerm. 82 Marius H. Hansen, Skomageri. 6 Niels Jensen, Bestyrer 199 Martha K. Hansen, Husass. 13 • Niels Nielsen, Medhj. 6 Gustav V. Schrøder, Aldrtn. 2 Hjalmar Grandahl, Arbmd. 6 Ane Kirstine Toft, Elev 6 Gerda Nielsen, Medhj. 126 Harriet Thøgersen, Børnehavel. 151 Henr. Henriksen, Maskandiser 116 Hans H. Hansen, Cigarhdl. 34 Jens Søgaard, Forvalter 495 Vald. G. Petersen, Skrædersv. 158 Arne Ove Hermansen, Lærling 6 Thyra Schlichting, fh. Direktrice 82 L. M. Schlichting, fh. Direktrice 6 Agnes G. Schlichting, Kasserer 323 Jens Chr. Jensen, Portner 199 Kurt Kragh Jensen, Seminarist 0 Ludv. Lamprecht, Papirarb. 11 Kaj Ove iSøkilde, Assistent 398 Maren Christiansen, Enke 6 Bertha C. Jacobsen, Papirarb.ske 11 Elisabeth A. Steenberg, Aldrtn, 2 Hanne S. Nielsen, Aldrtn. 2 Chr. Vilh. Kristensen, Officiant 44 Karen Sophie Hansen, Pensionist 27 Jens Vilh. Petersen, Smedem, 82 Kathrine Christiansen, Syerske 8 Frands P. Nielsen, Invalidertn, 20 Ernst C. Nielsen, Smedesvend 89 Jul. E. Pedersen, Telegrafhv. 130 Kirsten Hansen, Pensionist 8 Ernst Jac. Nielsen, Arbmd. 68 Sigrid Karen Nielsen, Husass. 11 Karl Kr. Nielsen, Bud 6 -22 Fritz G. Mronga, Manager 27 L. Chr. Petersen, Mælkeforh. 41 Maren K. Jensen, Aldrtn. 2 J. A. Johansen, Blikkenslagerm. 144 Sv. K. Høglund), Telefonmontør 144 Anita Nielsen, Husass. G H. P. Herm. Nielsen, Musiker 158 iSofus Andersen, Bagermester 220 Metha M. Bakkemose, Husmoder 6 Peter A. Larsen, Murersvend 6 Metha K. Jensen, Husbest.inde 8 Benedikte F. Schmidt, Aldersr. 2: Carl P. Voltzmann, Arbm. 84 116' 82 68 41 6

11

12

13

14

15 16

13

17

18

20 -

21

23

12

Jernbanegade. 1 Ahlmann C. Stuhr, Cigarh. Alice Harriet Stuhr, Husass. 6 Ingeborg Sørensen, Trikotageh. 261 Eva Jensen, Bestyrerinde 137 Agnes Nielsen, Damefrisørinde 61 Anna Kruse, Enkefrue 364 Chr. Christiansen, Barberm. 240 Arndt Nielsen, Urmager 1072 J. H. Juul-Hansen, Installatør 343 Valdem. Bruun, Købmand 2316 Irma Anna Jensen, Husass. 6 Ella I. Hooge, Masseuse 144 3 R. Grønholt, Direktør, Konsul 1732 Poul H. Grønholt, Handelsbetj. 13 Johanne A. Hansen, Husass. 16 Hans C. Gørgens, Mægler 790 Mary K. Hansen, Husass. 13 V. Steiner, Stadsdyrlæge 1168 Ernst Iversen, Cigarhandler 6 4 Poul O.F. Nielsen, Bagerm. 41 Kaj Aage Braae, Læge 2772 Inger J. Jensen, Husass. 20 Anna S. Jensen, Husbest. 6 Maren S. Jensen, Husejerske 770 Hans Jensen, Ekviperingsh. 23 Hans Christophersen, Pens. 185 5 Aage Hansen, Bundtmager - 105 Else T. Mortensen, Modist 75 Frederik Bang, Musiker 34 Axel S. Bang, Handelsmedhj. 48 H. M. Larsen, Handelsmedhj. 68 P. H. S. Frederiksen, Hdlsmhj. 126 J. H. Busch, Bogholder 302 Olaf Nielsen, Tandlæge 2868 Anna K. Frederiksen, Husass. 17 Viggo A. Jæger, Medhjælper 13 6 Chr. Jensen, Overretssagf. 563 L. P. Nielsen, Lagerforv. 144 R. M. Laursen, Husejer 302 Viggo B. Laursen, Fotograf 144 Chr. A. Hansen, Værkfører 110 7 Julie Jørgensen, Papirhdl. 6 P. Sommer Petersen, Overinsp. 2296 Rosa C. H. Nielsen, Husass. 11 Fr. Eriksen, Musikhandler 708 Ane K. E. Høyer, Husmoder 6 Julius Bahnsen, Købmand 48 8 C. T. Christiansen, Restauratør 605 Helene Petersen, Husassist. 89 Anna S. Andersen, Kogejomfru 27 Magda M. Andersen, Elev 11 Astrid J. Petersen, Husass. 6 Else E. Eriksen, Husass. 17 Edith N. D. Jacobsen, Husass. 6 Bothilde J. Christensen, Husass. 11 Jens L. Jensen, Medhjælper 11 9 Leif Brunn, Ingeniør 364 Else J. Danielsen, Husass. 11 N. P. Bendixen, Bankdirektør 1553 10 N. P. Hansen, Maskinarb. 281 Karl A. B. Hansen, Maskinarb. 18 7

Grønnegade. 28 Gerda M. Voltzmann, Husass. H. C. P. Christensen, Murer 30 Karen C. Hansen, Aldersrenten. 2 Ludv. Chr. Nødholm, Alderisr. ' 2 3v. Aage R. A. Larsen, Arbm. 6 Georg C. Christiansen, Aldersr. 2 Harald M. S. Petersen, Medhj. 27 25 Hans P. Petersen, AkLersd-ntn. 6 27 Jens Jørgensen, Købmand 133 Valborg K. H. Petersen, Husass. 6 Carl Pr. Olsen, Landarbejder 6 31 Niels C. Sørensen, Aldersrenten. 2 Karen Marie Petersen, Aldersr. 2 Karen Marie Jensen, Aldersr. 2 Niels P. Andersen, Aldersr. 2 Anna F. Christiansen, Aldersr. 2 33 Niels K. Larsen, Arbm. 6 Ernst E. Jakobsen, Barberi. 6 Anna K. Hansen, Invaliderenten. 6 Alfred A. Pedersen, Arbm. 6 Havnen. 1 H. Anton Hansen, Havneform. 75 ■5 Olof Th. Bergqwist, Maskinm. 474 Maren K. Madsen, Husbest.inde 6 Karl O. A. Ekberg, Arbm. 6 Niels O. F. Ekberg, Arbm. 6 Hjultorvet. H. F. W. Pedersen, Købmand 474 3 Anders Christensen, Aldersrent. 2 4 Th. Søeborg, Konditor 323 Poul Helge Søeborg, Mekaniker 55 Poul E. Schou Hansen, Bagerik. 11 5 Anna Ralum, Bestyrerinde 178 6 Ejvind H. Nielsen, Tømrersv. 233 Carl J. Pedersen, Snedkersv. 75 Iver Børge Larsen, Kedelpasser 419 Peter Oluf Petersen, Cigarhdl. 61 Rs. Hansen, Inspektør 6 Niels K. K. Petersen, Murersv. 195 Poul A. C. Petersen, Garver 34 Anton E. Christensen, Chauffør 137 Kirsten P. Petersen, Husass. 11 Anny Christiansen, Damefrisør 6 Svend G. Hendriksen, Købm. 935 Aage Hansen, Blomsterhdl. 158 Jacob M. Mygind, Sagfører 880 Grete Mygind, Discipel 6 7 V. Bavnholdt, Skotøjshdl. 584 D. Toft Andersen, Lærerinde 556 Laura R. Pedersen, Lærerinde 598 Martha Olsen, Dameskræderinde 27 8 Karen H. Nielsen, Invalidemtn. 6 Niels J. Nielsen, Mekaniker 6 Søren E. Sørensen, Bybud 30

6

Anna G. M. Hansen, Husbest. 55 J. Fr, Schade, fhv. Bankdir. 240 9 Sv. A. Andersen, Manufakturh 728 10 Gunnar Holm, Bankdirektør 1368 Edith Nielsen, Husassistent .13 12 P. Hemmingsen, Sparek.ibogh. 412 Peter L. Schmidt, Sparekasseb. 64

13

Jernbanegade. 19 Nielsine H. Thaarup, Husass. 23 21 Mog. Dittmann, Manufakturist 13 Thyra J. Nielsen, Ekspeditrice 240 M. Søndergaard, Landbrugsk. 185 Karen Bundsen, Enkefrue 6 Gerwasius Rasmussen, Maler 233 C. A. M. Christiansen, Læge 2420 Gudm. Andersen, Konditor 158 Ruth A. L. Hansen, Eksped. 34 Helga A. V. Jacobsen, Husass. 6 Karen M. Nielsen, Husass. IT Wilh. Reckendorff, Biografejer 625 23 Sv. Aage Petersen, Maskinarb. 158 Ole Hansen, Cigarhandler 16 Pens. Lokomotivf. Madsens E. 61 Hans Nielsen, Læge 4023 Johs. Bo Poulsen, Læge 481 Inge Nielsen, Frøken 6 Ebba E. Sørensen, Husass. 17 25 Ingeborg Hein, Danselærerinde 96 Kristine M. Olsen, Kollektrice 110 Anna K. Ankersen, Enkefrue 64 Vilhelmine J. Pihi, Frøken 89 Knud Jacobsen, Bagersvend 6 Hans Pedersen, Aldersrenten. 2 Caroline Madsen, Arbejderske 6 Rs. P. Hansen, Bybud 140 Aksel E. Hansen, Chauffør 82 Elly L. Hansen, Lærling 6 Ema Hansen, Biblioteksass. 158 Anna Svendsen, Husejerske 309 27 And. Fr. Bahne, Pensionist 133 Maja Bahne, Haandgemingsl. 6' Hans V. Rasmussen, Snedker 6 S. E. Petersen, Papirarbejder 281 Carl Th. Petersen, Papirarb. 247 And. P. C. Petersen, Medhj. 27 Ingeborg Pedersen, Broderihdl. 61 Marie K. Mogensen, Dameskr.inde 6 Vilh. C. Hass, Repræsentant 6 Henry Madsen, Bud-Centralejer 6 Laura N. Madsen, Arbejderske 6 29 A. P. Jørgensen, Hotelejer 123 Rs. M. Nielsen, Vognmand ‘ 20 Jørg. V. Larsen, Chauffør 13 Johannebjerg. Maren Egholm, Papirarb.ske H. Th. Egholm, Urmager 6 Johanne Larsen, Papirarb.ske 13 Laur. V. Hansen, Arbm. 6 Anna K. Hansen, Aldersrntn. 2 Bodil Nicolajsen, Aldersrntn. 2 Jensine K. Nielsen, Aldersrntn. 2 Hans P. Rosenstrøm, Aldersrntn. 2 Kindhestegade. 1-3 Anna Metine Jensen, Enkefrue 6 Hans Petersen, Tøffelmager 6 Erna Petersen, Husbest.inde 6 Anna Petersen, Detailhdl. 27 Herm. L. Johansen,' Arbm. 34 Nielsine K. Larsen, Husmoder 6 61

Børge V. I. Hansen, Smedesvend 6 11 Juliane Christensen, Enkefrue 2275 Arthur Christensen, Kunstmaler 605 Jernbanegade. Jenny M. Andersen, Husass. 23 Rs. P. Frandsen, Ingeniør 2186 Carla Clausen, Damefrisørinde 206 12 Johs. E. Søegaard, Overlærer 990 Alb. Christensen, Skolebetj. 261 Asta Christensen, Telefonistinde 144 13 P. Mauritzen, Tandtekniker 302 Karen K. Bang, Musiklærerinde 8 J. C. Hylander, Redaktionssekr. 725 Ella M. Mikkelsen, Postass. 398 Alma C. Mikkelsen, Enkefrue 68 J. P. Hansen, Støberiarb. 96 14 H. Hemmingsen, Kældenstuebest. 96 Lilli Hemmingsen, Kontorelev 6 A. Chr. Andersen, Mestersv. 123 Marie Cecilie Madsen, Syerske 6 Clare Christensen, Aldersrntn. 2 Karen M. Petersen, Ekspeditrice 6 Marie Christensen, Papirarb.ske 30 Carl H. Hansen, Repr. 99 Christine Hansen, Kogerske 6 Heinrich Lunau, Aldersrenten. 2 Heinrich Lunau, Barbermester 6 Vilh. Andersen, Typograf 325 Bertha A. Olsen, Husass. 6 Kirstine Davidsen, Frk. 13 Karen F. V. Jensen, Syerske 6 Irma Jensen, Serveringsjomfru 6 Frederik Jensen, Arbm. 6 12 Amanda Jensen, Pensionist 7 15 Frederik Jensen, Hotelejer 811 Anna M. Jensen, Husass. 55 Gudrun Jensen, Husass. 27 Sivert J. Sivertsen, Murer 6 Jørgen Otbo, Arkitekt 687 L. A. N. Andersen, Trafikass. 110 Alfrida Jørgensen, Husass. 11 16 C. P. Søllegaard, Købmand 433 Herman Søllegaard, Musiker 23 J. P. Jensen, Ejendomsmægler 261 Konrad Hansen, Sagfører 1993 Olga S. Albrechtsen, Husass. 13 Jenny Petersen, Damefrisørinde 48 Cecilie Søllegaard, Trikotageh. 0 Anna Søllegaard, Frøken 96 17 J. Ph. Hage, Overlæge 4100 Else Tove M. Jensen, Husass. 20 Karen M. Lauritzen, Husass. 6 19 Hans Mikkelsen, Købmand 275 Marie M. Jespersen, Eksped. 11 Anna Striiwing, Papirhandler 27 Frede Jensen, Pottemager 261 Svend P. Nielsen, Mekaniker 195 Jens P. I. Petersen, Murer 206 Aage Jessen Lund, Pos-tmedhj. 82 Villy E. R. Larsen, Barbersv. 6 Johs. A. Larsen, Skomagersv. 20 Chr. S. Nielsen, Dekoratør 6 Poul Hansen, Træarbejder 82 Gudrun M. Hansen, Husass. 11 Elly M. Petersen, Husass. 11 Marie Hansen Thaarup, Husm. 82

14

Kindhestegade. 1 Else M. Larsen, Arbejderske Oda Hansigne Larsen, Husass. 6 Henry Rasmussen, Blikkensl.sv. 165 Jens V. Christensen, Arbm. 6 .2 Valdem. Clausen, Møllersvend 99 Olga M. Clausen, Husmoder 6 Thv. O. Olsen, Arbm. 6 Hans Christiansen, Marskandiser 82 Einar Christiansen, Vognmand 137 Sidse M. Christensen, Aldersr. 2 4 H. O. Christiansen, Blikkenslm. 1347 Bernhard C. Klein, Bagersv. 137 Bodil K. Petersen,, Masseuse 23 5 H. P. Mathiesen, Læderhdl. 1904 Peter Chr. Hansen, Rentier 6 Olga Oppermann Hansen, Tandt. 185 N. P. Jeppesen, Skomager 89 6 Rs. Aksel Hansen, Arbmd. 6 Lavrentiner F. A. Jensen, Husm. 6 Alexander Hansen, Arbmd. 6 Karen M. Nielsson, Syerske 0 Anders Rasmussen, Arbmd. 6 Chr. Christensen, Skomager 6 Evald Hansen, Børstenbinder 82 Hilda Hansen Lise, Husejer 6 Hans Berger Lise, Skorstensf1. 11 Viggo V. Hansen, Købmand 68 Hans C. Hansen, Former 6 Mette M. Mogensen, Aldersr. 2 Jens Bodal, Aldersrnnt. 2 Ellen Bodal, Træarbejder 27 € Knud Bodal, Pottemager 158 Erik Bodal, Bud 6 Jens O. V. Jansen, Arbmd. 6 Anna N. Hansen, Husmoder 6 Ejnar Chr. Larsen, Arbmd. 6 Jens Fr. E. Johansen, Medhj. 6 Otto Th. Jensen, Arbm. 6 7 Viggo H. Petersen, Cigarm. 323 Edv. C. F. Falch, Smedem. 140 Valborg V. Falch, Frøken 34 Dagmar Falch, Korrespondent 275 Oluf O. Falch, Smedemester 1306 8 J.* P. C. Jensen, Rebslager 178 Dorthea S. Petersen, Enkefrue 6 Ane M. Rasmussen, Arbejderske 11 9 Miaren K. Stilling, Enkefrue 6 Mary K. Stilling, Husass. 6 Axel H. D. Geertsen, Direktør 323 Sigfred Mikkelsen, Repræsent. 666 10 Johanne Nielsen, Aldersrentn. 6 Papirarb. J. P. A. Nielsens E. 6 Hans P. Johansen, Smedem. 178 Else Johansen, Kontoras,s. 23 Ingvard Harry Larsen, Arbm. 6 Sofie Olsen, Aldersrentenyder 2 Anna M. M. Olsen, Papirarb.ske 105 Viktor Christensen, Arbm. 27 11 N. P. Larsen, Bødkermester 89 Kjeld V. Larsen, Bødkersvend 20 Ingeborg Christoffersen, Arb.ske 23 12 Ludv. V. Borch, Værkfører 199 Axel Ditlevsen, Repræsentant 495 Verner E. Ditlevsen, Mekanikerl. 6

Kindhestegade. 12 Fanny T. F. Larsen, Husass. Ingrid Rosa Hansen, Husass. 13 H. P. Hansen, Trafikassistent 281 13 O. V. Bentsen, Restauratør 105 Dagmar K. Petersen, Kokkepige 11 Knud Chr. Andersen, Sliber 0 Valdemar Jensen, Rejsende 17 14 Erik Christiansen, Repræsent. 158 Valdem. Jensen, Isenkræmmer 1471 Ane K. Jensen, Pensionist 6 15 Anna M. Nielsen, Enkefrue 20 Kaj Pihi Nielsen, Repræsentant 41 Hans A. Johansen, Former 96 Albert Erik Nielsen, Mekaniker 99 Hans Nielsen, Tømrersvend 133 Aage Nielsen, Tømrersvend 137 16 Ellen Sophie Larsen, Aldersr. 2 Louis H. Larsen, Chauffør 6 Maren K. Nielsen, Fabrikarb. 75 Karla Larsen, Konfekturehdl. 0 18 O. Magaard Olsen, Driftsibest. 708 Luzie Petersen, Husassistent 11 Laur. P. Petersen, Cigarhdl. 605 Gerda Petersen, Defektrice 6 J. D. Jørgensen, Værkfører 240 Ejler Damgaard, Købmand 364 Kay Birksted, Handelselev 41 Laur. M. H. Hansen, Mekaniker 13 Har. V. Hansen, Bladmedhj. 13 Jensine D. Olsen, Aldersmtn. 2 Carl F. G. Hansen, Drejer 20 20 Kr. Christiansen, Cigarhandler 27 Kr. K. Christiansen, Montør 61 Anna E. R. Hansen, Papirarb. 30 Oda Marie Hansen, Husass. 6 Ejnar Rasmussen, Arbm. 151 Eleonora Christiansen, Papirarb. 34 Helge Kristiansen, Træarb. 11 Herluf Christiansen, Blikkensl. 6 24 Theodora A. Mørck, Fodlæge 6 Bjømer N. Mørck, Ekspedient 23 Sv. Aa. Hansen, Frisørmester 116 Frederik Møller, Pensionist 48 Niels O. B. Møller, Repræsent. 110 Olga H. M. Møller, Husmoder 6 Knud Bonnichen, Arkitekt 481 Pouline Winther, Pensionist 99 Søren M. Winther Kiropraktor 68 Arne T. Sørensen, Journalist 68 Karl Nielsen, Installatør 175 Niels A. M. Nielsen, Montør 130 Hans Johansen, Mekanikerl. 48 Niels Juul Johansen, Elev 11 Peter Dam Hansen, Skibsfører 6 Hans Poul Hansen, Frisør 68 26 Axel B. Andersen, Købmand 99 Kaj G. Guldberg, Malersvend 6 Signe Lundstein, Enkefrue 144 Johan C. Lundstein, Købmand 6 Sophie H. Lundstein, Malerinde 75 Nelly V. Lundstein, Malerinde 89 11

6

15

Kirkestræde. 1 L. P. Ferdinand, Købmand 1326 Gerda H. H. Svendsen, Husass. 27 Chr. Hoffmann, Købmand 3850 Ulla Marie Hansen, Husass. 13 Fanny E. Hansen, Frøken 6 Martha Zederkof, Bogholderske 143 A. Chr. Børner, Boghandler 990 Manna Kure Larsen, Husass. 11 Morten N. Jensen, Blomsterh. 89 3 Andrea L. Hulbeck, Husmoder 178 Esther B. Hulbeck, Kontorass. 175 Johs. E. Hansen, Revisor 75 Maren C. Clausen, Pensionatsv. 6 Else Clausen, Damefrisørinde 6 4 Georg Jørgensen, Vinkyper 110 Martha Hansen, Rengøringskone 6 Marie A. Mallig, Modehdl.inde 68 JørgenV. Petersen, Kontorist 96 Erik Petersen, Lærling 6 6 C. F. Ypkendanz, Snedkerm. 6 Emma K. Johansen, Husassist. 11 Niels A. Witting, Inspektør 64 J. P. Elvang, Slagterm. 433 Sv. A. Rasmussen, Eksped. 275 Edel K. A. Vidstrup, Ekspeditrice 96 Emma Sofie Andersen, Frue 6 Kompagnistræde. 4 Karl A. Petersen, Arbm. 8 Hervet G. Gelau, Glermestensv. 23 Karen M. J. Jensen, Papirarb. 6 Ketty R. M. Jensen, Husass. 6 Kaj J. Petersen, Maskinarbejder 0 Alma M. B. Christensen, Husm. 6 Emilie Christensen, Husmoder 6 Anna M. E. Petersen, Aldersmt. 2 Viilh. Pedersen, Foderm. 6 5 L. C. Larsen, Kommunebud 281 H. C. Hansen, Aldersrenten. 2 6 L. K. Larsen, Maskinmester 625 Viggo J. Pedersen, Incassator 37 Einer W. Mouritzen, Overasis. 27 V. A. Pedersen, Guldsmed 158 M. C. Larsen, fhv. Møller 48 Axel C. Hansen, Fyrbøder 99 8a Emilie O. Voltzmann, Detailh. 6 Peter M. H. Petersen, Arbm. 75 Peter Chr. Lassen, Smed 433 Gunner Lassen, Maskinarb. 75 Ane K. Sandau, Aldersrenten. 2 Verner Sandau, Træarbejder 137 Kaj Sandau, Typograf 20 Ernst H. Winther, Børstenb. 55 Erna E. Winther, Husass. 6 Willy Sandau, Arbm. 16 Lidy Marie Hansen, Husass. 6 Hans Nielsen, Blikkenslsv. 126 Martin V. Nielsen, Typografi. 6 Rasmine Hemmingsen, Inkass. 133 7 Peter Adolf Hansen, Arbm. 6 Ingeborg Larsen, Arbejderske 27 Poul. Th. G. Larsen, Arbm. 6 Rs. Fr. Larsen, Arbm. 20

Kompagnistræde. 7 Hans P. Hansen, Arbm. Betty Olsen, Husbest.inde Louis Hansen, Typograf Chr. Fr. Nielsen, Arbm. Anna H. Hansen, Husmoder 6 Charles S. M. Larsen, Chauffør 233 7b Tage Oluf*Olsen, Arbm. 13 Hansine M. Blomgren, Husmoder 6 Valborg M. Blomgren, Træarb. 13 Bertha M. K. Hansen, Husmoder 6 Johs. K. Hansen, Arbm. 6 Valdemar B. Hansen, Cyklesmed 6 Karen Christensen, Papirarb.ske 48 Chr. P. Thomsen, Arbm. 6 Carl M. W. Hansen, Arbm. 6 Kirsten Hansen, Husmoder 64 8 Marie Hemmingsen, Aldrtn. 2 Karen Hansen, Aldrtn. 2 Viggo H. Rasmussen, Arbmd. 6 Martin E. Rasmussen, Arbmd. 0 9 H. P. Vald. Petersen, Aldrtn. 2 Christoffer Larsen, Aldrtn. 2 10 Aksel Alb. Hansen, Maskinm. 261 Kaj V. Hj. Grandahl, Elektriker 240 Martin Hansen, Kommunebud 240 Hans C. T. Hansen, Tømrersv. 55 Knud Tv. Hansen, Kontorelev 55 Oscar Emil Nielsen, Vognmand 281 11 Niels Henry Grandahl, Murersv. 6 12 Em. Lorentzen, Elektricitetsvb. 831 Carl C. Lorentzen, Kommis 34 Købmagergade. Christen Andersen, Malermester 158 Edith L. Andersen, Telefonist 151 Gerda .Slott Jensen, Kontorass. 34 2 P. Vald. Joensen, Provst 687 Marie E. Joensen, Pensionist 68 M. Johanne Olesen, Husass. 6 3 Sophie C. Zoffmann, fhv. Hshst. 20 Fritze G. Zoffmann, Kollektrice 137 Charlotte Zoffmann, Kollektrice 137 4 Emma Zahle, Enkefrue 123 Anna E. Johansen, Husass. 17 5 Viktoria F. Nielsen, Husmoder 61 Karla A. Kjeldsen, Husass. 11 Mathias A. Hestbek, Kommis 89 Erik Jensen, Kommis 82 Egil Juul Rasmussen, Kommis 48 Gunnar Y. Mikkelsen, Kommis 48 Lars P. Nielsen, Repræsentant 123 Emsy P. Nielsen, Kassererske 151 Karen M. P. Nielsen, Elev 6 6 Jacob Jacobsen, Mælkeforhdl. 151 Johs. Hansen, Bogholder 419 Johs. Aaris-Larsen, Glarmester 880 Erika Boesen, Kontormedhj. 144 7 Anna E. Madsen, Sygeplejerske 151 Emma Clausen, Sygeplejerske 151 Signe M. Petersen, Massøse 185 8 Hans Jørg. Andersen, Vognmand 92 Knud Aage Andersen, Montør 199 6 6 309 175

16

Købmagergade. Anna C. J. Nielsen, Arb.ske Johanne ,S. Nielsen, Aldersmt. Skjold K. Lie, Smed Johan C. Hansen, Aldrtn. Carl Chr. Hansen, Arbind. Vilhelmine Steen, Arbjske 6 Harald Willer Nielsen, Hotelkarl 41 Robert Chr. Petersen, Bud - 11 Kai Hansen, Repræsentant 123 9 Chr. H. Smith Petersen, Læge 2791 Marg. E. Casse, Aldrtn. 2 10—12 J. Mikkelsen, Vognopsynsm. 137 Fr. Jungslund, Skrædermester 6 Viggo H. J. Jungslund, Cicelør 6 Knud E. Jungslund, Hotelkarl 6 Gunnar Christensen, Arkitekt 536 Erna S. Jacobsen, Husass. 27 Kr. A. Poulsen, Maskinforhdl. 105 Elly Johanne Hansen 6 11 Ane Andersen, Vaskeriejer 158 Emmy Emilie Andersen, Medhj. 144 13 Anna Overgaard Madsen, Hs.ske 11 Axel Chr. Andersen, Mejeriejer 103 J. P. Jensen, Slagtermester 61 Dagmar K. L. Andersen, Husbst. 27 Peter Petersen, Fyrbøder 247 14 Hans C. Hardager, Tandlæge 2399 Ellen Hardager, Frk. 6 15 Ivan Helge Andersen, Bogholder 85 Ellen K. Jensen, Husmoder 6 Aage B. Andersen, Chauffør 37 Carl Wilh. Wincentz, Vognmand 495 16 Maren Jensine Larsen, Aldrtn. 2 Jens Jacob Larsen, Tjener 0 17 Marius V. Nielsen, Repræsent. 110 18 Carl Chr. Jensen, Fabrikant 6 Chr. L. Larsen, Blikkenslager,sv. 144 Anton Chr. Olsen, Arbmd. 6 Christen Olsen, Aldrtn. 2 Erik Jobs. Sivertsen, Medhj. 6 20 Axel A. Jacobsen, Hotelejer 907 Anna Bech, Stuepige 23 Ellen Hansen, Stuepige 6 Karen Mogensen, Serveringsjfr. 27 Marie Rasmussen, Vaskeriass. 17 Rosa Bertelsen, Køkkenpige 6 Ruth Thomsen, Husholdningselev 11 Hans Chr. Lund, Hotelkarl 27 Karen J. M. Birkmark, Husass. 11 Inger Hansen, Serveringsjomfru 23 Elinor Borg, Husass. 6 Edith K. M. S. Jensen, Pøstelev 20 Niels O. Pedersen, Invalidertn. 6 Magle Møllevej. 3 Hans Andr. das en, Direktør 605 S. Jørg. O. Petersen, Forvalter 563 5 Jens Martin Sørensen, Chauffør 75 Lars Chr. Larsen, Aldrtn. 2 7 Fr. Chr. Larsen, Snedker 6 Ellen Regine Larsen, Frk. 0 Jørgen Pedersen, Aldrtn. 20 Henry A. Lorentzen, fh. Tømrerm. 6 Anna Sofie Hansen, Aldrtn. 2 6 2 0 2 6

Magle Møllevej. 7 Anna N. Jørgensen, Aldersmt. 4 Marie Dagm. Jørgensen, Frk. Anne M. Larsen, Syerske Dagmar C. Andersen, Aldrtn.

2 6

11

2 Niels Conr. Andersen, Bogbinder 61 Karoline S. Jensen, Aldrtn. 2 Marievej. 1 Olaf Findsen, Blikkenslagersv. 133 Leo Larsen Madsen, Vaffelbager 6 Jens Chr. Nielsen, Arbmd. 82 Oskar Emil Hansen,, Opsynsm. 178 Karoline Nielsen, Husmoder 6 Agnes M. Nielsen, Syerske 0 Mary Elise Nielsen, Husass. 6 Gustav Vilh. C. Hansen, Arbmd. 6 Ane Kirstine Jensen, Frk. 6 H. M. Claudius Hansen, Typograf 6 3 Niels Peter Olsen, Handelsmd. 13 Henry Marius Olsen, Slagter 23 Else Mary Olsen, Ekspeditrice 6 Emil P. Andersen, Fabriksarb. 137 Aksel Børge Andersen, Frisørsv. 6 Hans P. C. Larsen, Fabriksarb. -123 Gertrud Jensen, Husbestyrerinde 6 Jørg. H. Hansen, Fabriksarb. 105 Adler Gerh. Nielsen, Arbmd. 6 Kaj Erik Hansen, Tømrer 34 Laur. Rie. Ditlevsen, Savskærer 105 5 Tihorv. S. Hansen, fhv. Best. 6 Hans Peter Hansen, Chauffør 144 Sv. Aa. F. Olsen, Elektriker 281 Sidsel Marie Nielsen, Enke 6 And. P. Andersen, Tømrersvend 92 Rs. S. Rasmussen, Bundskærer 27 Møllegade. 3 Peter Petersen, Arbm. 68 Johs. Jørgensen, Arbm. 6 Erna Johannesen, Enkefrue 6 4 Karl Chr. Nielsen, Arbm. 6 Albert Nielsen, Blikkenslager 8 5 Anton M. Hansen, Bagersvend 6 Johanne Jensen, Husmoder 6 Carl L. F. Jensen, Løsarbejder 6 Sv. Aage Jensen, Løsarbejder 34 Ejler Egil Jensen, Bud 23 Lydia Jensen, Husassistent 6 Anton A. Petersen, Invalidemt. 123 Augusta H. Petersen, Papirarb. 6 Hans P. Petersen, Aldersrntn. 2 Marius Poulsen, Skopudser 6 Gunner A. A. Poulsen, Medhj. 6 6 H. P. F. Bærentzen, Støberiarb. 220 Søren A. Bærentzen, Former 82 Ib A. Bærentzen, Bager 13 7 Emilie P. Palle, Aldersrenten. 2 Lars J. Christensen, Aldersmt. 2 Jens P. Jensen, Arbm. 6 Johanne Jensen, Husassistent 6 Laur. R. E. Hansen, Aldersmt. 2 Thora M. F. Hansen, Syerske 11 Jens Chr. Christensen, Arbm. 6

17

Nygade. Holg. Sigv. Ringvig, Arbm. Poul Henriksen, Vulkaniisør 13 Henry O. C. Jensen, Handelsm. 6 Thormod K. Hansen, Arbm. 44 Fr. V. Hemmingsen, fhv. -Slagter 6 Bertha Hemmingsen, Spolerske 6 Fr. V. Hemmingsen, Traadvæver 68 Karen U. Hemmingsen, Husass. 6 Thora V. Jørgensen, Husmoder 6 Johanne Mikkelsen, Husmoder 6 Niels Sabr-o Olsen, Fyrboder 13 Jørgen P. Jørgensen, Arbm. 6 Ander Nic. Jensen, Arbm. 68 Carl C. Jensen, Farver 61 Louis Wentzel, Telefonmontør 220 Anna K. L. Jensen, Arbejderske 6 Anna Marie Jensen, Husmoder 6 Peter Jensen, Aldersrnetenyder 2 Jørg. Christensen, Tøffelmager 6 Carl Edvard Larsen, Handelsm. 20 Hans C. Christensen, Arbm. 6 Ellen K. Jørgensen, Aldersmt. 2 Martin Palle, Arbm. 61 Petra M. Rasmussen, Aldersmt. 2 Peter M. L. Seest, Bladhandler 27 Viggo Axel Jensen, Arbm. 6 Anders Jensen, Aldersrentenyder 2 Carl Jul. Hansen, Aldersrenten. 2 Ane M. Pedersen, Aldersrenten. 2 Johan P. V. Pedersen, Arbm. 6 Peter Emil Jensen, Arbm. 6 Christen Hansen, Papirarbejder 61 Helge H. Hansen, Gartnerelev 6 Ejvind Rasmussen, Papirarb. 55 Laur. Christensen, Skomagersv. 34 C. B. Jensen, Skrædermester 6 Dagmar M. Jensen, Husass. 0 Svend E. Jensen, Skrædersvend 27 Ove V. V. Pedersen, Arbm. 75 Niels Chr. Olsen, Aldersrntn. 2 Fr. F. Simonsen, Aldersrntn. 2 Niels C. H. Fejerskov, Uldhdl. 23 Peter C. J. Henriksen, Arbm. 6 Martin Andersen, Staldmester 6 Hans P. Petersen, Aldersrntn. 2 Otto V. Sauer, Bagersvend 6 Hjalmar Johs. Nielsen, Pølsem. 6 Viggo Pedersen, Slagtersvend 6 Ny Østergade. Søren P. Lauritzen, Tilskærer 105 Marie Andersen, Dameskrinde 20 Anna K. Hansen, Papirarb. 137 Thora S. Sørensen, Husbest.inde 6 Osvald Nielsen, Handelsmand 16 Poul E. R. Andersen, Brolægger 92 Johanne Hansen, Konfektureh. 68 Thv. K. Madsen, Arbm. 6 Søren Hansen, Aldersrneten. 2 Jens P. Jørgensen, Papirarb. 123 Ebba Lilly Jørgensen, Pakkerske 6 Fanny A. M. Hansen, Aldersrnt. 2 Dan Ove Hansen, Repræsent. 185 Karl Louis Nielsen, Arbm. 6 6

Møllegade. 7 Hans R. Petersen, Arbm. Fr. Jul. Jacobsen, Aldersrntn. 2 8 Alfred S. Hansen, Papirarbejder 96 Jakob Petersen, Aldersrntn. 2 Hans Chr. Hansen, Fabrikarb. 110 Vilhelm Nielsen, Papirarbejder 178 9 Niels P. Nielsen, Arbm. 126 Hans V. A. Nielsen, Medhjælper 6 10 Peter Hermånsen, Papirarb. 99 R. C. Elvang, Værkfører 666 Anna J. El-vang, Invaliderenten. 6 Poul E. K. Elvang, Kontorist 23 11 Niels Petersen, Salsformand 281 12 Peter Larsen, Købmand 990 Ove Larsen, Kommis 158 Ejnar Larsen, Seminarist 0 Valdemar Petersen, Kommis 17 Alfred Petersen, Papirarbejder 130 Elly Petersen, Damefrisørelev 6 Jørgen M. Johansen, Træarb. 61 13 N. J. T. Christoffersen, Kusk 143 Chr. H. Christoffersen, Arbm. 6 Kaj V. Christoffersen, Chauffør 6 Erna G. Christoffersen, Spolerske 6 Edith Christoffersen, Ekspeditrice 6 Gerda M. Andersen, Husass. 6 Fr. Thv. Hansen, Papirarb. 92 Møntergade. 2 Lars Chr. Larsen, Arbm. 6 Niels P. O. Larsen, Arbm. 6 Kr. V. V. Larsen,. Arbm. 6 Valdemar M. Larsen, Bud 6 Alfred F. Nielsen, Arbm. 6 Carl Emil Jensen, Arbm. 6 Niels Korfitz Nordam, Arbm. 6 Ejnar Janus Pibl, Arbm. 6 Niels J. Rasmussen, Arbm. 6 Nygade. 1 Carl J. H. Søegaard, Pianist 61 Jacob iBirch Munksgaard, Aldersr. 2 Morten Poulsen, fhv. Ostehdl. 2 Ellen I. G. Poulsen,, Kontorist 288 3 Anna T. Jensen, Enkefrue 34 Tove Aase Jensen, Frøken 6 Chr. O. Sørensen, Arbm. 6 Johan Christiansen, Typograf 178 And, A. E. Andersen, Barberm. 61 4 Vald. Jørgensen, Klejnsmedem. 831 5 Hans Larsen, Murermester 116 Johanne Larsen, Frøken 68 N. Peter Larsen, Murermester 687 Inger C. Larsen, Kontorassistent 23 Anna M. Jeppesen, Aldersrntn. 2 H. P. Henriksen, Arbm. 13 Aksel Poulsen, Maskinarbejder 96 Gudrun Poulsen, Husassistent 11 Carl O. Poulsen, Murerl. 6 7 Chr. T. L. Petersen, Chauffør 13 Anna M. Olsen, Papirarb.ske 61 Laur. J. B. Olsen, Eksped. 48 Karl H. Larsen, Bagersvend 48 6

7

8

9

10

11 13

12

15

17

19

19

1

3

18

Præstøvej. 11 Jens Hansen, Købmand Rs. Rasmussen, Købmand

Ny Østergade. 2 Sofus E. Kjeldsen, Arbm. 3 8Anna M. Løve, Husmoder Holger Christiansen, Arbm. Kaj Christiansen, Bud Chr. V. Hansen, Repræsentant Carl H. Petersen, Reparatør Aksel Jensen, Typograf 261 5 Jens Peter Hansen, Vognmand 20 And. Kr. Nielsen, Købmand 123 Ida M. Mortensen, Husmoder 6 Ida R. Mortensen, Telefonist 137 Jørgen Viktor Jensen, Kommis 0 Willy S. I. Jensen, Lagerist 55 Maren

474 831

H. P. Jensen, pens. Banefmd. 41 Christiane M. Bertelsen, Hsbst. 6 Hansine M. Rasmussen, Husm. 0 13 Otto Thiesen, Lærer 1533 Karen Thiesen, Frk. 0 Laura Jensen, Husass. 96 Erna Petersen, Telefonist 116 15 Ingeborg Høyer, Lærerinde 577 17 Herm. Olesen, Tandtekniker 990 Poul Olesen, Maskinlærling 6 Ernst W. G. Jensen, Arbmd. 6 19 Niels H. Petersen, fhv. Gdr. 6 J. P. Rudolph Petersen, Vognm. 2 Hans Rasmussen, Kurvemager 8 21 Johan. V. Johansen, Retsbud 126 Aksel C. Johansen, Tømrersv. 116 23 Poul J. Nielsen, Murermester 6 Elise E. M. Nielsen, Telefonist 165 Vera M. A. Nielsen, Vikar 158 25 Yngve H. Øberg, Maskinarb. 129 Henrik A. V. Nielsen, .Slagterm. 158 Ramsherredgade. 1 Wilhelmine Schwensen, Aldrtn. 2 Ella M. Hoffmann, Frk. 6 Marie Sofie Jensen, Enkefrue 790 Carl Aa. Jensen, Snedkerm. 2772 Gerda J. J. Poulsen, Husass. 6 Arne Chr. Jensen, Snedkerm. 2849 2 Hermann Stuhr, Arrestforvarer 137 Kaj Helge Stuhr, Bankelev 34 3 Chr. Fr. L. Ibsen, Bankbud 85 iSv. O. Jul. L. Ibsen, Tømrerl. 6 4 Emil Petersen, Slagtermester 140 Gerda E. Korfiksen, Husass. 20 Gudrun E. Hansen, Ekspeditrice 41 Harald G. Jensen, Medhj. 11 5 Jens H. Ulriksen, Benzinforh. 82 Bernhard Kaalby, Mekaniker 302 6 J. Alfr. Petersen, Faktor 433 Frede V, Petersen, Typografi. 6 Marie K. Mortensen, Husmoder 6 Karna M. Mortensen, Frk. 6 Alfr. A. Larsen, Maskinfører 474 Jørgen W. Kornvig, Dekoratør 110 Anna Kristine Pedersen, Husm. 158 Arne V. Rasmussen, Mekaniker 185 Lars Peter Jensen, Købmand 6 L. P. Petersen Lønager, Uldhdl. 1072 7 Julie Jørgensen, Musiklærerinde 6 Gerda Moes, Biblioteksass. 158 Johan Clausen, Sagfører 5621 Astrid Hansen, Husass. 11 Sv. Sevaldsen, Telegrafmester 625 8 J. C. Lorentz Jensen, Tømrersv. 302 Ellen M. F. Jensen, Syerske 13 Dagmar E. Jensen, Smørhdl. 6 Magda!ene J. S. Jensen, Syerske 17 Emanuel Arnholtz, Fotograf 123 Curtis Howard Olsen, Elev 0 Anna Brink Andreasen, Husass. 13 Peter J. L. Christoffersen, Arbmd. 6

Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 Page 7 Page 8 Page 9 Page 10 Page 11 Page 12 Page 13 Page 14 Page 15 Page 16 Page 17 Page 18 Page 19 Page 20 Page 21 Page 22 Page 23 Page 24 Page 25 Page 26 Page 27 Page 28 Page 29 Page 30 Page 31 Page 32 Page 33 Page 34 Page 35 Page 36 Page 37 Page 38 Page 39 Page 40 Page 41 Page 42 Page 43 Page 44 Page 45 Page 46 Page 47 Page 48 Page 49 Page 50 Page 51 Page 52 Page 53 Page 54

Made with FlippingBook - Online magazine maker