Nykøbing F. - Modstandsfolk som nævninge og domsmænd 1945

87.

11. Oktober 1945

I Besvarelse af Aarslisteudvalgets Skrivelse af 4. ds.

attesteres herved, at nedennævnte Personer: Johan Siboska, Sundvej 7,

Georg Petersen, Hammeriodden 47, P. E. Larsen, GI. Toldbod 16, Holger Larsen, Høstgade 7, Aage Hansen, Vestennborg Alle 12, Em. Frederiksen, Langgade 3, Carl Anton Petersen, Sngboulevarden 28,

/

H. Pilemand, Laur. Larsensgade 5, Axel Vilhelmsen, Engboulevarden 22, opfylder de i Retsplejelovens §§ 69 og 7o foreskrevne Betingelser for at kaldes til Domsmænd. P. B. V.

Til Aarslisteudvalget for Lolland Falsterske Nævningekreds,

herst.

..

Made with FlippingBook - Online magazine maker