Kirkkolaiva nro 13/2018

KEMINMAAN SEURAKUNNASSA Su 21.10. Vietetään Mordvan Velmena seurakunnan kirkon 15-vuotisjuhlaa.

Messu kirkossa klo 10, saarna kirkkoherra Aleksei Aljoshkin. Lähetyslounas ja lähetystilaisuus messun jälkeen srk: keskuksessa, mukana Mordvassa Raamatunkäännöstyössä ollut Riitta Pyykkö. Tervetuloa mukaan!

Kemi-Tornion rovastikunnan seurakuntien lehti Kemi-Keminmaa-Simo Tervola-Ylitornio No 13 • 10.10.-31.10.2018 www.kirkkolaiva-lehti.fi

Ylitornion muut tapahtumat: sivut 7 ja 8 Ilmoittautuminen ja tiedot erityisruoka- valiosta viimeistään 24.10. Ritvalle p. 040- 8319022. Rovastikunnan kehitysvammaisten kirkkopäivä Pellossa ti 30. 10. Viikkomessu Pellon kirkossa, ruokailu, oh- jelmaa ja kahvit srk-ta- lolla. Lähtö Ylitorniolta klo 9.30, paluu n. 16. Ruokamaksu 5 €/ hen- kilö.

Kemin ja Keminmaan ehdokkaat, sivut 4-5

n Kirkkolaivan viidestä tilaajaseurakunnasta uu- det kirkkovaltuustot vali- taan seurakuntavaaleissa marraskuussa äänestäen vain Kemissä ja Kemin- maassa. Näiden seurakuntien ehdokkaat ja numerot sekä ennakkoäänestyksen ajat ja paikat on sivuilla 4-5 Ennakkoäänestys on tiistaista lauantaihin 6.- 10.11. Varsinainen vaalipäivä on sunnuntai18.11. Sopuvaali Simo, Tervola ja Ylitornio, mutta ennakko- äänestys on muualla kirjoilla oleville n Simossa, Tervolassa ja Ylitorniolla päädyttiin sopuvaaleihin, kun niissä valtuutetuiksi oli ehdolla yhtä monta ehdokasta kuin on valittaviakin. Muissa seurakunnissa kirjoilla olevat äänioi- keutetut voivat äänestää ennakkoon myös Simon, Tervolan ja Ylitornion kirkkoherranvirastoissa.

Rukousapua nimikkoläheteille Hangassalmenahon laavulta Simon seurakunta on monin tavoin jalkautunut kansan pariin kesän aikana. Perinteinen kalakirkko toteutettiin Simojoen penkalla nahkiaismarkkinoiden yhteydessä.

n Voi sanoa, että maailmat löivät kättä, kun kaukaiset rukousaiheet päätyivät rukoukseksi Hangassalme- nahon laavulla Simon Alaniemellä. Tällä kertaa laavulle kokoonnuttiin lähetysiltaan. Rukouspyynnöt nousivat seura- kunnan nimikkolähettien Juha Saa- ren ja Hanna London ystäväkirjeis- tä, joita kirkkoherra Ville Väkeväi- nen nuotiolla siteerasi. - Tipuja kanaprojektiin, rehelli- syyttä vaatetuotantoon ja kaupanpi- toon sekä viisautta ja ymmärrystä kirjanpitoon. Näille erikoisille kolmen projektin ongelmille Tansanian Moronkorossa toimiva Hanna Londo toivoi esiru- kousta. Sen hän sai nuotion loimun ja savun saattelemina, kuten Juha Saarikin tuen pyyntönsä innosta, vii- saudesta ja pitkämielisyydestä.

poossa Tapiolan seurakunnan hal- lintoon ja totesi toiminnan Simoa jäykemmäksi. Tosin Tapiolassa ei rahasta juuri puhuttu, seurakunta oli paremminkin varakas kuin köyhä.

Luomakuntaa kunnioittaen

Tapio Vilmille Martimojärven ja Si- mojoen hauet ja ahvenet tulivat tu- tuiksi jo lapsuuden kalareissuilla. Tut- tuja ovat myös marjakankaat, joten laavulla mies oli kuin kotonaan. Hän kertoi viihtyneensä Helsingin seutu- villa, sillä työ oli ollut mielenkiin- toista. Mirjan jo luettelemiin simolaisiin etuihin Tapio lisäsi vielä lääkäripal- velut, joihin Simossa pääsee jonot- tamatta. ”Taas lauhat tuulet soittaa, urkuja hongiston ja Herraa kunnioittaa, hän kaiken luoja on.” (Virsi 574) Luomakunta-aiheisin virsin nuotio- hetki eteni hartauden kautta arvon- taan ja makkaranpaistoon. Vaan näytti luontokin oikkunsa. Vaikka virressä 560 todettiin maat metsät hiljenneiksi, piiskasi vireä puuska sateen kera hartausväen het- keksi laavun suojaan. (PV)

Pääkaupunkiseudulta Simoon eläkepäiviään viettämään muuttaneet Tapio ja Mirja Vilmi kertoivat viihtyvänsä Simon seurakunnan mut- kattomassa ilmapiirissä, jota lähetysilta laavutulilla hyvin ilmentää.

Simo sopii paluumuuttoon

kuin Simon asemaseudunkin asuk- kaista. Eikä laavulta myöhästytty, vaan jutun juurta taittamaan saavut- tiin reippaasti etuajassa. Ryhmään liittyivät myös Mirja ja Tapio Vilmi . He vaihtoivat eläkkeel- le jäätyään pääkaupunkiseudun kivi-

korttelit simolaiseen omakotitaloon. - Täällä on oma lupa tehdä touhu- jaan, rauha ja asumisen edullisuus, luetteli syitä valintaan Mirja. Hän on syntyperäinen helsinkiläinen, mutta ei aio lähteä Simosta ellei pois ajeta. Mirja Vilmi on osallistunut Es-

Hangassalmenahon laavu on vuodes- ta toiseen osoittanut kutsuvoimansa Simon seurakunnan pienten tapah- tumien pitopaikkana. Tälläkin kertaa parikymmenpäinen osallistujaryhmä koostui niin Alaniemen lähitalojen

Made with <A HREF="https://flippingbook.com/" TITLE="Learn about FlippingBook Software">FlippingBook</A> - professional solution for displaying marketing and sales documents online