Changes in Membership; 1920-1926

A

e c D E F

Q R S T U V w y z

i

■ 1,>

zAut^l Tto--

(fCZ ,

£

ZH3<) -GJ a IUU; l6d. W+°~WMv, fflnJtitd.

7 C 3

X

z

^j

rfl : - <

£.

X>MHM

^d£^£L. £

(j&s

/

h m >

y 9- M m - 3 (TyuxrfcfZ, /yfa l£o ,2 iM M *+ (7<*-v 5o-n, C. Z. ^ mm ^PL/ oo 7 )n^(££ ' ■

£ X £ £

£ £ X £ £) £ £

^4 r J

iz X

/X

nd

,8

y 6 ^7

n

,'0-/c>-2o

— £/&^e /<3£)

a Q V^ 7

l£fis f

f }l\/^j S Q la 7 J'A. 'i. t ^( tua /Q j L jS^c u7*t4< f X9i/k/

^5"

£ £ £ £ £ £ £ £

?£3

5.(f 4 pJ/rzrt-C6, 71. £.

Y j

C^ o

M S I (fi-a feti-o-iX-A/ i Cl J . M S ’ 2 Q-ci£u.u (I. J.

\ i

7/

1

2

3

/Vx<^

7^y ^4/

£43*4 (" xlo^n^Z-ixAy/S^ i£j 2-4-5 5 'Ll! <>t^Z^uAy, A a

a. <*' •

yknrtL',

7?

z

^ 7? /

X

'7jaAj^Q, /itAso Jrrn J^uJiAM. o^Lt^JJi^- i-4- - '^l'7fau?cfc> . 7>Vu> .7X^3.

/7<3 77^

X

x.

11

C f C(l.'t-C<-^J>->

V* 1

A

£ & &

^76

/ x*~'£& r 'S,

” ->• « XXk!U^/ ^-*- ; » ‘ S)2z, ^iwz a.f

“ V/s- 77V 7/ 3 x ?7^ X-77/

X

a. X x X

<7^

2

- Cj-^k

/

— fj

<-

^A^-o« n-t 'v . }lVw . }T1 oajcoa ^' ^^l'tA/r»txi»«J-£-ic fivcXpX ^j.

7^

/S> A

3^

y'T^eZ'/ 7 / ^../X ao - v X- /fLu^ty fc-J -------- |4-7«7J — A — — ---- J[ t hd/w

O l XC . }?ltx) . <0 • C .

A?

x

'~K j

X

\

C^Jb, (fbi/itt^- (Qvu

7t'5

X

-£^1 s' 1 ./R k V o . 'Ihyh j £ +1 fo' ^vrVo.TTVvo ^j.CiU^^^. — ‘ ■-"'^ Sz^.'KiTe ’ k 2f-- %p«^ ?x^. z-^ S'" f t-) (A 'lAi fr^^J . G ^n^l/cxU.iix^ Wy _ ^14*1

X

A i > x 2 z < C-> . 4f

O

2.

74^ (fH-^

?d'3

^y\

4. 7T'XI ^Vot# 0 7?X ax ? . jfe/?crt/

^S2

^7 3/

^ 7Vu> k ^

X

^'/z./c^/, htA^yj

£ .

,

L)(^^-oJLtyv .

oCt

Z

//S'/' /<5~2;

^/Z/Oye/. C^.-^.

^473

. Aix? .^ z7:

X .( /G \ &■", S3 *

^-7-i'y^/yvJ^Lr l , e! r _ (£ch*J~i' 1/417" /h^^'Vc^rri.Otis/ 1 >V7 3 //M4«^y,Mu>. a£*A

/<5 2-

(?><1 >o_«r7v/ 1 - -n a ^^^z^-^Azw/y C^.^1 Ss/^AAAyS

(wSisn-J- £ ( ,(rv £t & £ S / <£ / (jn/ ki&-£, -> Z / £b, €£. • j| £ / gfy, frl*> £ / £fb^ />U^- * / S£ h o£. / (2>z ' &,

J&.Z

<^CrtY7\& /u. \y\lV*. )rfrHA4»^

Z-V\%0 ’ ^vwL 1 1 _fe> - T" I v j >ZvpC^ # hvv» h^ouvj £;fc z^i, %a4. 1

f3Z

2-*+^4- < zLl. w

1J//-0

r (

7

6

CuuA A

2>4 96 (3letin ,Mn* Ifarg arct D, . L, 9t3 24 9 7^4e *pi, Ef»** Alberti « <5. z». & 944 249<5 $&htf,flr$,NartFt J . ,1. / 334-3 M99 fier>t,w^ H4cK ■ Ii.,.\ 946 /-//-Z? ,M'i*Ethe] *D , ' / 3/ir ^)rc>wn i tr*rd<4 < L-. Vtadenba^fftSi Err fie , £ 3~J nettle ( , , u ‘ Z'iOO CI qitchcc E. . Z-. ^3433 '2.3bI hones,Ejri.Clarence E: L. Q4~4-

y^/

c/

vrdtAz. 44 txa A a | h -?V m (\v<^sVJU . ^tL9dL©y l (-2.% - X| ^/r .5 * -r ^ o^J (/jJ^V-tAS C , /?Vuc . 0, J . ZLAr Jy /^/^v^r>v z W. >• 7n ^jbrtnb. Atis'frAft 'Arrd. . Ata^t Edm t49i&enn t EirJ^ 7493 GiehnJIriU" V 1AJ4 Glehn, Joltn K ZiffiZtenn/fabtf H(

Node 3 bale

r ^L. Me (t E

94Z.

4'/-2Z N E/ropJ 11 /,^, ciuabeti J),

Qd-l

-940

4~4'^ \etinctnaiifCbao.G:

T), /

4 ’ M-2i

I

le Eiiji //, FreA /*/.

909

re^yil^rN. 33^2 l/l/ibon^i^ df»ci, v>3 , * 939 /) Jx 94^ 23^4 fy'c&ntain Ejtii ttcicv\ J3 94l 2SO3 Chap ln Ejr^.A.K ,0 4 ’ a 94-/ l J,i l $Spen* burr k 4 -/C-z i ti < 94 z J

7*3

936

34/

9

7 8 (

94J tr

10'9-lZ lteiion,ri^ Taeph ^5 1 i C*cf>er,rrr.t.J). tflfCcwr.rirs.&Z 7ol6 Mhofyfln.U.C. 7$f7 ' Jfwdton/Sltoen ]) &v l ( l^h,f / lro.Abc^. 7l5l^ j)anicbcty t J)Drothy SiqtKZ J.5AO J)wihtytf Alethiu, 2/ C j O^ b ec^v^A/j H. ■ }5Z?~ Gerbe^d., flrsJolih H 25 2J Cor/ieacf, 6'15 -til flaj c.ocfajJoi eph h-/o -Zz ^ojk5 ,Job>i l&rvy, 12-J-tii^etnptt^ fir E.ft. A^n, fir. fard/d Au)tih / f , l^. fioro/J. 15 ifd-t^-C-rcaor, fir. C.O , 25 a 5 ffaGrejor t fiira. C .J, fioirt < n.3irf^t''lrt, Clara. filood^Cland J}. I0Z71'footipT'lr&.Cfaicl J).

ejj

d). r£.

«,./( it

Jyeck(r l £dn'ar{G John so„Jidth

94Z 94 f 94° 939

934

935

937,

937

<£. L.

936 937 930

9jB

939

,L.

940 ‘ ■^941 A " 947^ 343^ 40

If. I. X, 937

25C6 faty, Hi»

z- ,-•• ^urni, ffovi/ctrJ A 4

4 .

936

L.

Zoosj/oan'Mii. EJythe&L. \93'/ 7-^-u l 7;i/,^„^ i Hn.nn'. D ,„,(, 7'3 /O /^/»» Martha '-9- j 937 7^1/ ‘ -3. 330- 2^IZ' oiejamv'3 M m f/e«iMr^ 939 i4 13 GorJ&ithx fratKc* -3- 943 wt^nM • L f * ‘ y

94Z

941 £>40 tl~2JLJLk

939

936

do

939 93&. 937 933 933- 934

93 /

V/hitt,,fh. Vl.lt &

L.' /

939 L. zt. 4 ‘ ^39

. L . 7

936

c/o

'L.

S39 L. *' 940

. l .

r>

'mr&tw4i,N4h»,;tl £.

11

10

‘ 3ruilctaaa,firiW2l ,L. // Hei»i^n n .if.T , l . GongHtaaffoMfi. ^au^hton^ thfi fiel&a L . /e//oHo z A/ asj H

Z5/6 Zfooe/^, M m L 25 z 9 M°°^Y/ M m Ain*li<*> tfj° O//A Jtf 2S3I HartUI,Hn.S.W- U-WlGraH*, f^lorjqn^qrcl^ L, 6*. /-/£}- /J Wjson James %$5£fo*l>er f tf.L. ZSfcfa'ber', Mr&.ttL. l£d4~fcch, Myron /fo>./W X«5c>6 Cpothers, M&fE. Howard f". 2S3/5h,repMrs.^ 2539 2,540 tfttherfbnA, tTed \2& Otnifb, Mrs, Weldon D. z^-xj ficeth, Mn.fi

zx. rf. 94( ✓L. . T)42 943 ,fr. iWf- I Jl /-M* ,t J 943 - I . 944 'T. j 645 -L. * V*

&4J 9^ 94!

^43 J)eut/, M«, fith

3

34S

ZJ46 De-ue/, Mit> Gnat*, 2,547 Slfnco^MiSiGieott^r rPf. 2548 St' 3 JJ e n, this £ n fl. • &49 Staggers, Truman ^J5. £S5G Gordon, Johi\t4. / Mesmersrwlh,Robert £. ^6

9A7 9A& 949 9jo

<4*.

<9SI 95 Z

2557 Lutz. Robert L.

*&

2533 7554 Lovvr'/Mn Maraaret £ L. f 95/J- I ' l Louden, fie nuetb Q. /L. 1 Louden, Mrs. K L. 4 ,^£^j)ei)i,y redder G k J2. M'AJ&urdK^Orriri C., JT.

Pi ‘ /f, Ml.* £>/«-. J,e lama, A/iii 6eaoe 0r U 'kJa r ., fl. W

943 948

^k.

12

2569 C/arte, Mrs Em mq 4. 5h^nc2,M

vZ.

1555 fayf, '*-• do 2.556 Arthurs,Cfo. &lcinJte A * L . Art ten, j/)oy cf. /iW

958

357

.1. do

2556 Hepner, Ml's Eva Pi 4 •Jil'prwri'Mni.Jenntc. C. ■3 5E£jt/5t5EfE/EE7

,9t» 3 20 7/ Qrown y Plm PeCen ^3535 25/2. tfodfan^Sj Plrs.S.G^

y L. 3S& 'Ex. ° 933 IH8-U _ 3b 5 ( <96/ <&.?■ <96/.

9>Z 25/5 tlzmmtnyjFitis EAb/^ E. E>. 2574 /look,hys, pfr. 6. C: 2575 F/r^. $! P h

E< »>r, E i^y2 I 2559j)«-t**ey, C^as. lE. 25(oOj)e/cjtiep Firs, ClE 2J6( Dou^foij r//w / h »»«. >/.. / W<-> -' • - - rf0 - 9 $<6 1. /-. U. do 955 954 &%/ g X, tfiv>Lt /item Etei al*> c - £

257b 5inith,F/r. tEeCJon i/. 7572 yJ^5t^ n ,t1r6.Qrvi/te jrehtis*, Gl

v£?, vjy.

it'iiEi do

95f 358

,L

/L~ /L.

25 C.E 6~H'l3 ^//,/crj z Flrs.Eefy q r tio^oUep' tffalt**'' fl&tdiey Mrs iEhfer (5of*-v, Pin. 5. Ci. %5 A t nyG

95 7 55<3

Efea.9mitCt f Jd)n 5~. /frowhell'fiurloq ^e^/er, Plrs.CCa ra>&. Royer G. tau/son, 5!rs. fce/Za z. ^L.

do

6-JC--AJ

_ r

955 , 0v ’ -j *

/-•

4-w-**

0.

■fc-X/W

f 25 /55ch/eye/, A - C.

15^ ScCt/^C, Mn.A.c 6 250^ f^ Fnarh.Firerett F . t 258f Caina^ Mri JErEecft £

9-U-43

GobiuieCC, F77ss Plante An Z~ Av^6^6f ’ ay / Mrs A-5-Gv^p < x.

7

^6(

;

, Sk

14 •

1 U

qS ¥ U ,5. ^0- '3?'V1^ic4

r - 5 u * leg

£ •• o

\5 enaj Nu m Pe r

JdciteL

[jarne.

9^

/_.

futna ny , Eferefr, E..,7r: lath am, &^,rt C. HJnom, Mfs. ifert (L. ffow Ian 4yl4^ /fer. Howland, Mrs. l^Jtcr ^^Ebtun, J7ic>s IrvtrtQ Puthayn, gut'll-

II-I9-Z3

96Z /-6/4

cl* . Jo .

Vo

z z K

1

S6J 364-

25&S

/

L

c I a .

9bS do. 9(,b Jo

d*

L. L. L-

do

Z z

°/o .

4 “

367

V&7 Z5&8 tf&9 2590 2&9I 25VZ 2595 '2594- 2595

/Z' 26-23 <368

Z ✓

4 L.

(Jo

969 J 0.

/V c Zz/re/rt, /V^. 75 //.J*: L.

K*

d* ■ 970 J 0.

/r^e/^Xw. n. vfc

Z

d-

r

P .

3 71 Jo. 97i Jo

^/ C fzl^et^ f f^f/33 fftlctredL Ehzsdozb\ L.

/

Jo .

l'1 t Elyctn f t:v&kn ZVahcij /y c ^e/«,/V^. El^bvth

L.

z z'

Jo ■

97J

L.

I~ 2- 24 9 74 Jo.

1 Idn am Jl^S ■ Mary

z /

L.

Jo .

Jo.

975 974 97J

^ood^orth, Jette tt. /Yea/, $y C. D<2.l

L. $ t *

Z z

b. (Jo

«*K

Jo . Jo .

z

L.

97&\

__

A.

Z

c/o . 971

L.

z Z V

Jo_ Jo.

974 5^24- z

L.

Lew, fid ph J/.

IS96

'7597 idkbb, Lfo- L-Ewno< brijy^ J? N. GanL Andrew

v z

97 J l-b-24

«

P- 1-2^-24 974

z ..

P-

97/ J

f'/w z

17

16

It o

-s' M $4 p a r^

Cu <5

■t=? *xi»;

.SrV>- sUii

Oer/tf I flutnbzr

.

— — " . ■ t -- — ■//•it z

fyJferton, John F ^ttcK , Gr. A fy> c k, GA UooJv C/auJz. J) WcoJf, tJn.Cfa.uJt. J) t'/ooJyFfsi Je^n/e, /VooX, 7//w /4we//

s-

z. 2-Z7-Z^- 970 L. Z -77 24 969

9

I

z

z

J*- Jo. J o .

L. 7-

963

96 7

-

I

G L- L.

96b

Jo.

z'

9bf

Jo. 964

S

Jo. ?63 3-Z-2A 5^4 J'-4-Z4.

2598 /locking, /fejwafj 7599 /lookinq, HeKdley Gfouscn. Mrs EJna. ZbCO Fy, W* M. Ab0 1 Wy> Mn. W-fl. AfcOZ Wood, EC. AGGS^oJ,^.^ ^AbO&Wood, A/ZJJ Jean Z605lidW^ttyi. 7«nce C. 26>C6 Gibbons, A Jan 260/7////, vk* Z606Zaw^M z A/^ C£. •2609!la/»c/zX/yrj.CO. 26/0 7ra w s, Firs . Ga then

!

& 3'2-24

96S

i *■

2. d-5 '24 964

!

L. ch>.

9bS ^4-24-

IK

J..

J6G

L.

Jo.

967 do. 96& do. 969 do. 9 70 d°.

L.

Jo.

»

L.

Z. Jo-

Jo. Jo. Jo.

L. L L.

971

974 6F47Z

CJ3-24 9 75 Jo.

/ L

3. 5-2524 974

Jo.

p

9 7 S' J^. ,

■ Jo.

£>.

v5 er ' a l

Hum ber

ZL//< x u

26 H

I

- f/nn. FJiss E-V^ b- frdct Zbl£ jjai/is, i y ]rs. Clarence A. year Zb I 3 JJcott, MfS. John £6/4- (Scolt, f/zd-S led ^6/0 /'ow^, Cj^i/dmiol Zb/6 Irnnq, Mrs .L.A. /V/cAoA, xS.JZ /V/cAo/i, Mrs^j). Lmchay, Nfo. philp 2d? heinzj Mr $. [zntntk. ZbiQ fash/Mibs G/acLs L Zbl$ \>ibbicL f tfteb Lillian ZbZOSmith, Mrs. A.G'- Jam^on, tya/ter Matdf Anelio- ZbZ't A/zij- sfieq /r,ce- Zb£& Thorder}, Cb»i, Norma, Zb Zb dh*'c>rm,ri>d* Ida.

!

5U ♦ w

*/

20

1

£ ’ * c >9 «

1

. t

*». B . *

i X? '■"""*- "■'■ — .....

•* J

/y< amZ& Lan4i^,/V^i Azah*- 2bZ9 Travis, W/mfre.4 •26J° Aeh/e^e/^ N'w Je OM Z6JI VounZ /7/w CveJyn ZteZ Seder, Zt>33 li c £lrein,Mss bHizdodth

j

+r i i — ... nJ X4.Z4O-2/

1

3. A A. £>. b. £>. £>. £>. 3 A.

A"ZO'ZA'9&3

. ?87 dc.

de- dc.

939

c/0. 990

991

dc.

2b&A beebe-r, X ’ ic/la.rvf 2b&5 Hurley/Charles Zbdb J/'tot/, y?ar/4 Z(oi7 3ze>tfc Stewart Zb3& fie tier, Carl Z(>39 Dettbiar, fiber/ ,

c(*. M.

Ho. Ho. Ho- Ho.

994- 99J 99 b 99J

do .

r/d

b.

do.

L.

4-^4 396 ida.

ZbAo Martindale.; fit chard ZH/H 3 he man, Perry E>.,Hr. ZbAZ t1 c £h'ein,J. ty/alfer Z(Sl3 M^Cirein,Mrs. J Walter ~Tra.bb

do. do.

do . ct / O _ Jo . do.

999 /OOO

C L.

Ho. Ho.

t.

/OOI loot

C

J7

'ZG-ZA I0CI ^^7-/4- /oe>Z

M ^^,44 lacker. Mary A»«x. Ztrtf &o.LA

£>.

b.\

/©03

H*-

do.

» r

j). T /d Z4 /COZ

Cmm*-

4* 7*Z4- yooi? 6 /-24 y-/oy

C

23

s

T

22

I

t ,e <■ Jp jo fj u •* '9^ V* s £

Jpi£^£ol«

Numbe r LName

#47 0ru&, Hrb.John 7T J?G"3. Z./nZncx A. £6^ 0 fiamrnond, Wf*£>. tle/e. h & • ZtoSI J)oYi3 t Cz^i I /65Z J^r/^/yrs.Ceei/ H. /Z&53 dfee/e,, Hrs. flov^rd J. Quybee,, A.G~. ^u1t 7 T'Jn.E.ft. JfttApjs.WB ffiers/ Tin. H^rtba 7? Tbr>, Hiss Aw a. Abi>4 (Jen man, Albert FVf Zb&S German, Mr$. A!bcrt // ZfcSb Jenn, I. Ha^ J)orM, Janet

f-7-£4 I0O4. ^•71-/4- /OOO /OG4- c^>2/ /4 /OOd" S7.6 ZA- /oo 4 0/0. /00E /00b cl*. 10^1 do. 9-7£>E4 /006 ^•^•24- /OoS 9 Z/74 7004- /o /-Z4- /ooj /0-/-Z4 /ooz ol*. Zooz e/o. jooe> Z<50/

lottH v

J-.

fen nis .Clifford

J)oujh

/OO2.H.M.4

et*.

/003

<2/0.

/004- /00J- 4°.

Z006

da . do.

/ooq f{ Q

24

4

T 3 V * - H £

V.S- £

* X £

Oeria. \

.

JW"c iL. * °** *> Qer i- « U.U

«'(&

/Yarne_

Number

. — — I/-2-Z4

2660 /foiA

/o / Z4 /ood

L.

do

L-

do.

/00P

J) /OtA-tA- \/oo£> L. /o-Z&ZA /toy

Chard, tfrs.

//- 70-2!>

£6b£ /flee,

Z006

L,y

d*.

p

do

£hftr> Ash el man, Firs /1//Ge.

/ oq 9 /M-Z4

V

licimmond, H,A. ffoberfc, F/rs. E G Woodbury, ffev< EFF Woodbury, Firs. G. F Wood bury , Earo/d. tieshnk, nr$-Ed i*'uro( 7 Bowmen. Ffrss tfc/en,

L. /X 3 Z4- /00&

<=/» . /oay of. . /CC6

/».

s

x'

E. t. L.

da .

/0o»T

do

/OO^

ofe . /coj do . /oo^

L. F.

z

vZ

'

2664 Acktnann, Fh$s (sen ewese, I. 266^ Adams, Firs, tVC/ham F

do . d*.

Z0OJ 4'5^: /®04. A.

1

L:

z

El am field, Z7/*5 . X/ h a h

y

L E£E^ /C03

ft.

/COZ too! 1000 S)09 VVQ

do etc cfo do

L . L. L. L.

W/er&, Efro. Ckas. K_ E&X, Elr5.EE . A. fErEd, John W darted, Elrs, John H/. Ask £?/»» er E .

r

I r y

J

do

t.

y

L. f~^8£S ^97

27

26

f ■ a-° t I <*■ ftlfc ; *.#»!

VvJer/Q (

Num ber

Z-J0-2< r

/UA, Z*Z r 3 .Z:/mer E.

L. i-ZQ.ZS 096

do . 3 97 /-?-X6

L.

Wlhams, rfr\s.C-E. Wild on . /%>s £7 t^abctb, \ 7(oFf \ifads worthy Nrs. Nary Z/ • £b>(& f'/<5Aer)«Jo6h», /.. 2663 Fisher, FJrs.A my £ drey i_ 267° Ofinjony flary. L.' Zb 71 Miyclolz, H. //. «C>. J Z(o7Z> Loyer E//s worth G\ 23. 26 7J Shoemaker, Flr$.J)i(lte,G-EA. 26/4* Bonr\ar, Ws& f/argaret L. Zto75 E)owar, M/ss Carrie y. 74>jb Fiend/, tlrs. Fobert Ed. Capped/, ~1 h e odo vSoergej Ehss Ldll&n Lade. V. L. Ford, C lifford A. U>1? CchrCdFrlrs. Zeo ft Z7FJ8 \yc>olC, Nr.FFhn 3 Zb7$F><-°lC Harold Q Storms, Pr. Ci. Gritfm. n/s'i C/ q ^ o . O.

£> 2 -22-2S 996 L. Z ZSZG 99S <9/0. 996 do.

-

s

997 ^iS~ g 96 4 ’ 92o

do.

do. 999 1000 do-

/oof 4.«S>«2$*

3 n ■& d°. 3'ld Z5 1 003 4-325 do . fO 04- do . do fOOS d° .

r

do. /0o4 "

E

1. 3 -Z^ZS /O03 i. do. fooz L- do. /Oof d°. fooz

3 -ZQ ‘ i9 /oo3 4-9-25 <3/0. /o

L. 4« /-23" 1003 L c/e . Zfloz.

29

28

J ■ 2 s *1

V 'Seri a (

V,

‘ lCItil D<>ir

} 1 A--&-LS

-•

•*- -C. ...... .

Z680 v5A

/OOJ

t.

1 y

DeTfrb ar, ffc>be.rTS).

/ooz.

L L

e^t 0. loot

Carman, Miss Char Jette L.

(Jo.

*

/OOO

Fish, FJ. L .

L,

1

4'3'Z^ /00( 4. SIS

•£6<3I /tanson, ZV/55 -tuicJcc 2b8Z iTarnao ih) F/rt. ftteFif) 3.

/./

-

/ooz

!

o/o

Z6&3 farker, (*1rs. U/.R. 2b8^ dnoyt, Miss kath

/O03

i \

F

+/Z-/S- /oof -

£ 0. 6. 0. a a 0. a 8. 0

Cojo^r, ffas ?PuTh

/OOO /006 /007

-

0/0. 0/0.

i

Z666 fahver, Miss For/s 2.(o87 Lane, tins \ath F. Zb&8 G-lenna., tins tLi/eJyn Z689 Frrev, Mns Charlotte 269/ /tawmond, Jess/e 26 92 Jotlyn, Marjorie Z(o9$ "Thompson, teirz.i.ycJio^ 2690 Jorges, Ituth

do.

f

,00ft >

d 0. c/o . c G .

1009

j k

Io 10

-

1

c/o .

jon

j

-

/0/Z

0,0. do.

z

1013 1014- lots' /o/b

do .

3:

j

V

l :

f !

2696 Carpenter.) Mrs /ffobc.rt~ L.

Jo.

;

Z697 Check, Mrs. H/.z. Z6SW Chupe, Mtes F^

^•Z6zy /O!7

; v ..

£3,0 .

bS

IO/

1 . /

31

J -S4

30 vjcrial

-0 ^14?

Number . /Varn^.

(?ri^m. P7<- x > E//a

/-. 4 t ?9£5

/0/7 /o /e /0Z5 /0/o |0/.S>

^69S> JctrJ) 2700 C^h^er, it&rren £701 ^ohvnicffc, Le°

\]

do. do.

L; ft.

do.

J) 5'7 25 J>. 52225 (3. (3 3'25

Umef/ejd^. # Hiq A «>n , Afo -

~

1016 1017 /Q!& Aud 1019 1'3-Llo

Pfr$>. l5o/k'ar~cAf(

27 oz Qaldu/Mf Mrs .

J 0 . 0/0.

27J03£)alJ*in , P/iss Agnes

e .

Plort'isoh, J7 CJaor/es t\uxe H f H. L wtn j . A mandci {otLtiCUWq (Yjrs.fcy* mat

L- do. D. 6'825 D. 6 2325 D. 32225 Z_ 7-^ o - ae l_ 7-30- AS Z- 7-30 -ftS' /o-fi/- IE /£>-//- /O-//-LS ’ 10-11- fiE 7). /O Nf-LLf lo-tT — zf

1016 1017 l°lb /Ol5

101 + /O/ 3 z,/x 70/3 io-^27, 70/7

G ibbons ^ 5 A llen (WADLEY f 7( h & fz-TPE^ 0/NpE/VAfi^ pi As. J. P.

(3- [3.

%7 0*7 (f/Lflfp, ON.AS. P A7 Of 'WtHHSOH, JOSEPH %7 7> L CANPEWTE^ N o BT. £. 2/07 0777t/ETj Pf/ss fy)TPARiN£ JY- scyoti fifOLLE.fl t P7fits. NETT/E- 3Pf/rn^

£

l-3-X.(c

/ ol S'

E>.

70 /&>

/,

M <- x k 3 V J «

Q S -Sw

5>

k V “ J x U *4

4 2 K Q *3

kl £ * u < <1 < * t ® &

t;

s

s

§

k

SJ

ftr

k

«J

* lo/l

’ H 3

//-/-'i-5'

1-5-26

k

II-

/o/% 1-3-26

/ k

L

' loll

L H'

/

II- IS-XS' loiq 1-3-26

z

y k

II-IS-2± loiS II- 18- 2$ lol^

1-3-26

t

/oxo

/ — Z-

1-3-26 /-ZX-X6 ,

L. /-£»-26 lo/^

/-1 X-Xto

Z_ / — zp

to/% /o'7 /o/b

— --- — — — — -

^16-26 < Q- 16-21. /

£>

| z

Z- /->» 7-2-4 /0/S" z. z-^7-^G /o/Y- E /-^7-^Z /£>/3 Jj /-x^-xa /O/2 & X-V-Xto 2o//

z

k k

k

y-z!

6-z6 /

2 -/O -26 /O/2. 3-7-i.i> /a/ 3

r r > k

do

1 do

3- 7-2.6

3-3-26 /o /s'

D 3- -z.6 /o/r

f-16 -26 <

XM sle Y, A •&. M rs . ■

y-/-u

/o/yC-lrU, Y-/b-z(. /o /S'b^Ho /o/6 I do d* \ So fy loli

\/ y

V-¥-zt> V-V-2&

/Of? do / ojlo /-y-xy SOJ-A Orb-do

V-V-z£

L L. Z- /-

•MY-Z6 Y-/Y~Z&

/o

y

/o /J

4-/Y-Z6 /o/V

r

t

Y-/V-26

'°'7

L L

/0/4,

Y-'Y-ZC Y-/Y-ZC

* —

»

/o fS~

/o j y-

Y~/Y-2(,

Page 1 Page 2-3 Page 4-5 Page 6-7 Page 8-9 Page 10-11 Page 12-13 Page 14-15 Page 16-17 Page 18-19 Page 20-21 Page 22-23 Page 24-25 Page 26-27 Page 28-29 Page 30-31 Page 32-33 Page 34-35 Page 36-37 Page 38-39 Page 40-41 Page 42

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker