Somnus nr. 1 2021

Tove Jensen er primus motor for ungdommed hypersomnier i Bodøområdet og inviterer til pizzakvelder, bowling- konkurranser og noen ganger til Lasertag alt med støtte fra søvnforeningen. Her er Jens klar til kamp i Lasertag i 2017.

ell vurdering for barn med en alvorlig underliggende sykdom», opplyser Helsenorge.no.

nasjonene – først i en snill utgave som lyder og farger. Så i en mye slemmere utgave. Jens fortalte selv at han savner å være våken og ha en overflod av energi.

– Å bare kunne løpe og løpe. Man vet ikke hvor bra man har det før man mister det. Det er fint å være med i ungdomsgruppa og møte andre som har det litt som meg her i Bodø. Jeg

Jens tok vaksinen i 2009 Som 13-åring var Jens kvikk, morsom og sosial. Vaksinen i 2009 viste seg raskt å ha uhel- dige bivirkninger på Jens. Etter noen få dager fikk han sitt første anfall. Familien skjønte sammenhengen med en gang, og tok ham med til legen. Det ble starten på en lang kamp. Først for å få en diagnose på Jens, en narkolep- sidiagnose. Så for å få erstat- ning for et tapt liv. Jens fikk en svært stor invaliditetspro- sent – 64 prosent. Moren til Jens fortalte til SOMNUS i 2017 at Jens fikk alt. Han sli- ter med mye mikrosøvn, kon- stant tretthet og hallusinasjo- ner. I begynnelsen sov han 23 timer i døgnet. Så kom hallusi-

er nok hardest rammet av søvnsykdom, men en liten plage for noen kan være en stor plage for andre. Man kan ikke måle det sånn, sier Jens. – Jens har fått alt av plager han kunne fått etter svinein- fluensavaksinen. Det er forfer- delig bittert, og vi sitter på en skyldfølelse, forteller Tove Jensen.

Dagbladet har for- talt historien om Jens. Trykk på bil- det for å få linken,

13

SOMNUS NR 1 - 2021

Made with FlippingBook Publishing Software