Somnus nr. 1 2021

24-timersdøgnet. Hun spiser når hun er sulten. Kjæresten lager mye mat, men hun er ikke så flink til å spise den. Spis før sengetid – Det som er viktig, og som ikke er det samme som for andre, er at du spiser før du legger deg, sier hun. Det er for å få nok søvn uten å våkne før du er utsovet av at du er sulten. – Og det som har revolusjonert mitt liv, er at jeg har begynt å drikke kaffe med sukker om morgenen. Med leng- re søvnperiode trenger jeg å få opp blodsukkeret med én gang. Alkoholisme er et annet problem som mange sliter med sammen med Non24. Du drikker deg så full at du sovner. Det prøvde Lena Adams noen ganger i tenårene. Men mange fort- setter å prøve og ender opp med alkoholproblemer. Nå som hun følger døgnrymen til

kroppen sin, mener hun at hun får det beste av alle verdener. Stillhet om natten, nordnorske sommernetter der hun kan gå ut og fotografere, arbeids- ro, muligheten til å lese – og så shop- ping og sosialt liv når hun er på en dagrytme. – De som har forsinket søvnfase- syndrom, kan jobbe med fast arbeids- tid, men de opplever aldri det å stå opp klokken seks. Det er herlig når det skjer. Det tristeste er å stå opp elleve om kvelden. Det er deprime- rende, sier hun. Selv har hun ikke noe problem med søvnkvaliteten i det hele tatt. Som sagt: Non24 er en døgnrytmeforstyr- relse; ikke en søvnforstyrrelse. Det som avgjør søvnkvaliteten, er helt andre ting. Bor du i etasjen under en barnefamilie, så kan du sove dårlig om dagen uansett om du har Non24 eller ikke. Verre er det nå som noen land har

hatt portforbund: Lena Adams fortel- ler for eksempel om hvordan pasien- ter i Frankrike ikke har fått lov til å gå ut og handle i våkentiden sin. Håper på forskning Nå håper Non24-pasientene at noen vil forske på dem. Det mangler kunn- skap og forskning om temaet, blant annet fordi de er en liten gruppe. – Det vi vil, er at hvis noen kommer til legen, skal legen vite hva det er. Så folk slipper å slite. Så de kan til- passe livene sine og oppleve bra helse. Det de tilbyr oss i dag, er tor- tur! erklærer hun. – Jeg skjønner at det er vanskelig for folk å forstå Non24, fordi det er fjernt fra egen virkelighet. Men ver- den var ikke laget for at vi skulle være bønder alle sammen. Søvn er veldig mye mer enn 8+16 timer!

Mennesket er ikke laget for at alle skal sove og stå opp som bønder, konstaterer Lena Adams.

16

SOMNUS NR 1 - 2021

Made with FlippingBook Publishing Software