Truck- og kabinelåse

Hovedkatalog for beslag og opbygning

10.483

10.484

El-galvaniseret kabinelås med håndtag, venstre. Inkl. låsebolt El-galvanized cabinet lock with handle, LH. Striker included.

El-galvaniseret kabinelås med håndtag, højre. Inkl. låsebolt. El-galvanized cabinet lock with handle, RH. Striker included.

15.513

15.514

El-galvaniseret indvendig dørlås uden sikring, venstre. Til små og medium døre. PVC håndtag. Passer til 10.600 og 10.640 . El-galvanized internal door lock without safety device, LH. For small to medium doors. With PVC-handle. Fits 10.600 and 10.640.

El-galvaniseret indvendig dørlås uden sikring, højre. Til små og medium døre. PVC håndtag. Passer til 10.600 og 10.640 . El-galvanized internal door lock without safety device, RH. For small to medium doors. With PVC-handle. Fits 10.600 and 10.640.

12

12

62

62

35

35

45

45

15 29

15 29

15.509

15.510

El-galvaniseret indvendig dørlås uden sikring, venstre. PVC håndtag. Til små og medium døre. Passer til 10.600 . El-galvanized internal door lock without safety device, LH. For small to medium doors. Fits 10.600.

El-galvaniseret indvendig dørlås uden sikring, højre. PVC håndtag. Til små og medium døre. Passer til 10.600 . El-galvanized internal door lock without safety device, RH. For small to medium doors. Fits 10.600.

15.517

15.519

*

*

El-galvaniseret indvendig dørlås med sikring, venstre. PVC håndtag. Passer til 10.600 og 10.640. El-galvanized internal door lock with safety device, LH. Fits 10.600 and 10.640.

El-galvaniseret indvendig dørlås med sikring, højre. PVC håndtag. Passer til 10.600 og 10.640. El-galvanized internal door lock with safety device, RH. Fits 10.600 and 10.640.

* Skaffevare / Special order item

35

15.501

15.502

*

El-galvaniseret indvendig dørlås uden sikring, højre. Passer til 10.600. El-galvanized internal door lock, RH. No safety device. Fits 10.600.

El-galvaniseret indvendig dørlås uden sikring, venstre. Passer til 10.600. El-galvanized internal door lock, LH. No safety device. Fits 10.600.

54

54

12

12

14 17

14 17

15.527

15.528

Galvaniseret indvendig lås med udløser, højre. Galvaniseret jern med sort plastafdækning og plastbetrukket håndtag. Passer til 15.417. Galvanized internal door lock with release, RH. With black plastic cover and plastic covered handle. Fits 15.417 .

Galvaniseret indvendig lås med udløser, venstre. Med sort plastafdækning og plastbetrukket håndtag. Passer til 15.417. Galvanized internal door lock with release, LH. With black plastic cover and plastic covered handle. Fits 15.417 .

22.300

22.312

22.315

Låsebolt til 10.483 og 10.484 . 18/42 mm. Locking bolt 18/42 mm for 10.483 and 10.484 .

Galvaniseret låsebolt. Bolt: Ø9,85. Gevind: M12 x 1. Passer til 15.527 og 15.528. Galvanized lock bolt. Bolt: Ø9,85. Thread: M12 x 1. Fits 15.527 and 15.528. Ø14

Galvaniseret låsebolt. Passer til 15.527 og 15.528. Galvanized lock bolt. Fits 15.527 and 15.528.

Ø9,85

16

22.301

22.302

22.303

Beskyttelsesbøjle til 22.300 . Protective bracket for 22.300 .

Galvaniseret skive. 12,5 x 30 mm. Galvanized washer. 12,5 x 30 mm.

Gevindplade for låsebolt. Gevind: 12 mm. Passer til 22.312 .

Threaded plate for lock bolt. Thread: 12 mm. Fits 22.312 .

* Skaffevare / Special order item

36

23.333

Komplet bøjlegreb uden sikring, venstre. Sortlakeret metalhåndtag med trykudløser. Anvendes til bl.a. truckdøre. Højre model: 23.334. Complete grab rail without safety device, LH. Black metal handle with pressure release. Used for e.g. fork-lift truck doors. RH version: 23.334.

23.333: Venstre - rørlængde 435 mm 23.334: Højre - rørlængde 435 mm 23.336 : Højre - rørlængde 700 mm * Skaffevare - min. ordre 20 stk. * Special order item - min. order 20 pcs. *

23.333B

23.341

16.215T

*

Plastafdækning til endestykke. Plastic cover for cab door latch.

Pladeafdækning til bøjlegreb 23.333. Højre model: 23.334B.. Plastic cover for cab door latch 23.333 . RH version: 23.334B .

Gribebøjle. Gul forzinkning. Pin striker. Yellow zinced.

15.66940

15.51700

16.215J

*

*

Galvaniseret lås for sidelåger, højre. Galvanized forked lock for side gate, RH.

Galvaniseret lås for sidelåger, venstre. Galvanized forked lock for side gate, LH.

Galvaniseret motorrumslås. Heavy duty. Galvanized engine compartment lock. Heavy duty.

85

85 91

6

40,5

7

89

82,6

114

* Skaffevare / Special order item

37

15.498

15.497

Galvaniseret lås. Galvanized lock.

Galvaniseret lås. Galvanized lock.

15.489

15.488

Galvaniseret lås. Galvanized lock.

Galvaniseret lås. Galvanized lock.

68,5 15,9 22,5

28,4

17,8

15.492

15.491

Galvaniseret indvendig traktorlås, venstre. Kan anvendes med 2 håndtag. Galvanized internal tractor lock, LH. May be used with 2 handles.

Galvaniseret indvendig traktorlås, højre. Kan anvendes med 2 håndtag. Galvanized internal tractor lock, RH. May be used with 2 handles.

50.13022R

50.13022L

*

*

Lukker, højre. 71,5 mm. Min. ordre: 750 stk. Fastener, RH. 71,5 mm. Min. order: 750 pcs.

Lukker, venstre. 71,5 mm. Min. ordre: 750 stk. Fastener, LH. 71,5 mm. Min. order: 750 pcs.

Godt køb / Best buy

* Skaffevare / Special order item

38

15.493

15.494

Galvaniseret lås. Galvanized lock.

Galvaniseret lås. Galvanized lock.

15.495

15.496

Galvaniseret lås. Galvanized lock.

Galvaniseret lås. Galvanized lock.

We care about nature Hos BIBUS SINDBY A/S har vi taget et aktivt valg for at mindske tab af biodiversiteten. Helt konkret har vi etableret et stort udendørsområde med vandhul, insekthoteller, sandbade, tørvestabler og frugttræer til bestøvning. Udadtil prøver vi at få vores leverandører til at tage aktivt stilling til, hvad lige netop de kan gøre. Alene kan vi ikke redde alverden - men sammen en god del. Vi vil altid gerne inspireres og udfordres, så har i nogen bud på, hvordan vi bliver endnu bedre så sig endelig til. At BIBUS SINDBY A/S we have taken an active choice to reduce biodiversity loss. Specifically, we have established a large outdoor area with waterholes, insect hotels, sand baths, peat bogs and fruit trees for pollination. Externally, we are trying to get our suppliers to take an active interest in what they can do. Alone we can’t save the world - but together we can save a lot. We always want to be inspired and challenged, so if you have any ideas on how we can improve, please let us know.

Godt køb / Best buy

39

Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5

www.bibus-sindby.dk

Made with FlippingBook Ebook Creator