RE_Memòria de Sostenibilitat 2018 · Aigües de Barcelona


ÍNDEX
4

PRESENTACIÓ
6

EXPERTS EN LA GESTIÓ DEL CICLE DE L'AIGUA
9

SERVIM LES CIUTATS
13

COMPROMESOS AMB EL DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE
17

Fem nostres els Objectius de Desenvolupament Sostenible
20

Compartim valors a través del diàleg
21

Establim compromisos amb el medi ambient i la societat
22

Aigües 2020, la nostra estratègia
23

Objectius estratègics 2020, un espai de millora
26

INNOVEM PER GENERAR VALOR
29

AIGUA
33

Assegurem una gestió sostenible de l’aigua
38

Garantim la màxima qualitat
40

Augmentem l’eficiència de la xarxa
42

CIUTAT
45

Contribuïm a lluitar contra el canvi climàtic
50

L’economia circular, la nostra estratègia
52

Protegim i afavorim la biodiversitat
54

Sensibilitzem la ciutadania
55

PERSONES
61

Oferim un servei de qualitat i de proximitat
66

Apostem pel talent, clau de la nostra excel·lència
71

Practiquem la contractació local i responsable
77

UN ANY, 12 ACCIONS PER A LA SOSTENIBILITAT
79
www.aiguesdebarcelona.cat

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker