Guia Informativa Curs 2023-2024

Col·legi Mare de Déu del Carme

Guia Informativa 2023-2024

8. Entrades i sortides

8.1 E. Infantil i Cicle Inicial (1r i 2n)

Entrades Matí

Les portes s’obriran a les 8:45 i les classes comencen a les 9:00. I-3: per l’accés directe de la porta de P3 del c. Autonomia. I-4 i 2n de Primària: per la porta del c. Autonomia que dona accés al pati. I5 i 1r de Primària: per la porta del c. Francesc Salvans. Tarda Les portes s’obriran a les 14:45 i les classes comencen a les 15:00. I-3: per l’accés directe a la secció, per la porta del c. Autonomia. De I-4 a 2n de Primària: per la porta del c. Francesc Salvans que dona accés al pati. Sortides Matí Les portes s’obriran a les 12:55.

I-3: per l’accés directe de la porta de P3 del c. Autonomia. De I-4 a 2n de Primària: per la porta del c. Francesc Salvans. Tarda Les portes s’obriran a les 16:55. I-3: per l’accés directe de la porta de P3 del c. Autonomia. I-4 i 2n de Primària: per la porta del c. Autonomia del pati gran. I5 i 1r de Primària: per la porta del c. Francesc Salvans.

8.2 Cicle Mitjà (3r i 4t) i Cicle Superior (5è i 6è)

Entrades: Matí

Les portes s’obriran a les 8:45 i les classes comencen a les 9:00. 3r i 4t: per la porta del c. Autonomia que dóna accés al pati. 5è i 6è: per la porta del c. Francesc Salvans.

12

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online