Guia Informativa Curs 2023-2024

Índex 1. Entitat Titular i Direcció............................................................................................................

3

1.1 Entitat Titular: Pares Carmelites de la Província de Catalunya...................

3

1.2 Direcció.............................................................................................................................................

3

2. Consell Escolar de Centre......................................................................................................

3

3. Relació de personal del Centre..........................................................................................

4

3.1. Educació infantil - Tutories.................................................................................................

4

3.2. Educació Primària- Tutories.............................................................................................

4

3.3. Professorat especialista d’Ed. Infantil i Primària.................................................

5

3.4 Educació Secundària Obligatòria - Tutories..........................................................

6

3.5 Batxillerat - Tutories................................................................................................................

6

3.6 Professorat d’ESO i Batxillerat.........................................................................................

7

3.7 Personal de serveis i activitats extraescolars.........................................................

8

4. Calendari escolar curs 2022/2023.....................................................................................

9

5. Reunions de famílies d’inici de curs...............................................................................

10

6. Presentació del curs d’ESO i Batxillerat.......................................................................

11

7. Horari de les classes...................................................................................................................

12

8. Entrades i sortides......................................................................................................................

12

8.1 Educació. Infantil i Cicle Inicial (1r i 2n)........................................................................

12

8.2 Cicle Mitjà (3r i 4t) i Cicle Superior (5è i 6è).............................................................

13

8.3 ESO i Batxillerat.........................................................................................................................

13

9. Horari i ubicació de Secretaria...........................................................................................

14

10. Quotes per al curs 2022-2023............................................................................................

15

11. Material escolar i sortides. Agenda escolar...............................................................

15

12. Servei de menjador..................................................................................................................

15

13. Activitats extraescolars..........................................................................................................

16

14. Equipació escolar......................................................................................................................

17

15. Fundació Privada Karmel.....................................................................................................

17

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online