Haslev - Vedligeholdelse af begravelsespladsen, 1946-49

STATENS CIVILE LUFTVÆRN

Brev Nr.

2 (i. JOH. 194b

København 0., den Stockholmsgade 27—29 Central 16545

Journal Nr. 818/1946 (Bedes anført ved Besvarelser)

VS/KF/61433/62265

Under Henvisning til Peres Skrivelser af 3 1 . Maj og 14. Juni 1946 vedrørende den tyske Flygtningekirkegaard i Haslev skal man meddele, at der for Tiden føres Forhandlinger mellem Flygtningeadministrationen og Kirkeministeriet om den fremtidige Forvaltning af de tyske Flygtninge= kirkegaarde, og at Meddelelse om Resultatet vil blive tilsendt samtli= ge Luftværnschefer, naar det f gger.

/ Luftværnschefen i Haslev

Made with FlippingBook - Online magazine maker