Haslev - Vedligeholdelse af begravelsespladsen, 1946-49

KOPI Overslag over Udgifterne ved Regulering, Indhegning og Beplantning m.v, af den tyske Begravelaesplads i Haslev.

Kr. 442,- n 525,- " 258,-

Regulering, Gravning og Tilsaaning med uroa (B9o ir.2 ) Anskaffelse af- og Nedlægning af Brosten med Nuwmer " " o g Plantning af Tjjmiehak mod Øst, Vest og Syd ialt 86 l<*b. m.

Spredt Plantning af Birk ca. 2o Stk. 90,- Anskaffelse af 96 le fc . m. Hegn m /2 Laager m/Laaa (Tilbud) H 1.972,- Tjæring af Hegn 2 Gange og Maling af Laager 25o,- Anskaffelse af- og Opsætning af et falles Gravkors n 4oo,- Regulering af- og Grusning af Adgangsvej over Haslev Kirkegd .* 4o,- Kaallleøkilt m/Kenvisnlng til Klrkegaardsgartneren * 2 o,- Projekt, Tegning, Lister over begravec?e m.v. w

” 5oo,- Kr. 4.497,-

Qverelag over Udgifterne ved Pladsens Vedligeholdelse«

Grøsset slaas med Lee 5 Gange i L<*bet af Somraeren Bakken klippes 2 Gange og renses (graves)

Kr. 125,-

n t

2 oo,-

50,-

Bortkørsel af Affald Graveren for Tilsyn æ.v.

ti loo,- Kr. 475,-

Haslev, den 22. Oktober 1947« P. I l a g e n b o r g .

Made with FlippingBook - Online magazine maker