Haslev - Vedligeholdelse af begravelsespladsen, 1946-49

,vV/r

F o r s t o g /// O r a n i t k o r s f /l d e n t y s k e B e g r a v e l s e s p l a d s / H a s l e v * l/d fo r fi / /y s e g r& a //c /m m & r g r a r t /f-

- 2L

C\|

3K i

22

<

$ s

i

*

/f a s /e i s c f e o 2 2 - S ├ś - 4 7

Made with FlippingBook - Online magazine maker