Haslev - Vedligeholdelse af begravelsespladsen, 1946-49

CHEFEN FOR FLYG-TNIN-GEADMINI STRATIONEIT Frederiksgade 9, K.

København, den IS.F£8.ib'-o J.nr. 702 -5 12

Under henvisning til tidligere brevveksling, senest .skrivelse herfra af 2 1 . januar 1949 vedrørende afholdelse af udgifterne ved vedligeholdelse af begra- velsespladserne for tyske flygtninge og soldater skal man meddele, at kirkemini- steriet har erklæret sig villigt til gennem een fredningsperiode at overtage til- synet med den årlige vedligeholdelse af de pågældende begravelsespladser i do til- fælde, hvor vedkommende kirkegårdsbestyrelse ikke har ment at karme påtago sig gratis vedligeholdelse, men har ønsket vederlag herfor af staten. P. M. V. . B, B.

Haslev Kommunes Begravelsesvæsen, v/ hr. ingeniør Hagenberg, Haslev.

Made with FlippingBook - Online magazine maker