Haslev - Vedligeholdelse af begravelsespladsen, 1946-49

V Z Z 1 t / „

CHEFEM POR FLYGT^Il'IGEADMINISTRÅTIONEN Frederiksgade 9, K.

København, den 24. maj 1949 J.nr. 702-512

I forbindelse med tidligere 'brevveksling, senest skrivelse herfra af 16 . februar 1949 vedrørende udgifterne til vedligeholdelse af begravelses- •/•pladserne for tyske flygtninge og soldater fremsender man hoslagt til dæk- ning af de omhandlede udgifter for tiden fra 1945 til 1 . april 1949 et be- løb, stort 858 kr. 90 øre, i check på Københavns Handelsbank. Kvittering bedes meddelt på vedlagte genpart af nærværende skrivelse, der omgående bedes tilbagesendt under adresse; Flygtningeadministrationen! bogholderi, Frederiksgade 7 , København K. P. M. V. E. B. J l

Haslev kommunes begravelsesvæsen, hr. ingeniør Hagenberg, Haslev.

Made with FlippingBook - Online magazine maker