Haslev - Vedligeholdelse af begravelsespladsen, 1946-49

CHEFEN FOR FLYGTNINGEADMINISTRATIONEN

Frederiksgade 9, K.

J.nr. 702-512

København, den 9 ^ j » i ^,.g

Under henvisning til stedfundne forhandlinger vedrørende afholdelse af udgif- terne ved vedligeholdelsen af begravelsespladserne for tys'ke flygtninge og soldater skal man herved meddele, at man i dag har overgivet sagen til Kirkeministeriet mod oplysning om de fremsatte krav om dækning af vedligeholdelsesudgifterne. P. M. V. E. B.

Haslev Kommunes Begravelsesvæsen v/ hr. ingeniør Hagenberg, Haslev.

Made with FlippingBook - Online magazine maker