Lundby sogneråd, udvalg og valgdata 1930-1945

Lundby sogneråd, valgdata og øvrige udvalg 1930-1945

Sogneråd 1930

Formand: Parcellist L. Rasmussen (V) Jensen, F., Banearb., (S) G&V Jensen, C., Mejeribest. (V) G&V, K&R

Jensen, H., Brygger (R) K&R, Næstformand Nielsen, J. P., Cigarhandler (K) Petersen, C., Arbejdsmand (S) Jensen, C., Grdj. (V), G&V

Sogneråd 1931

Formand: Parcellist L. Rasmussen (V), Kl. Jensen, F., Banearb., (S) G&V Jensen, C., Mejeribest. (V) G&V, K&R Jensen, H., Brygger (R) K&R, Kl., Næstformand Nielsen, J. P., Cigarhandler (K), Fa., Kl. Petersen, C., Arbejdsmand (S), Fa. Jensen, C., Grdj. (V), G&V Formand: Parcellist L. Rasmussen (V), Kl. Jensen, F., Banearb., (S) G&V Jensen, C., Mejeribest. (V) G&V, K&R Jensen, H., Brygger (R) K&R, Kl., Næstformand Nielsen, J. P., Cigarhandler (K), Fa., Kl. Petersen, C., Arbejdsmand (S), Fa. Jensen, C., Grdj. (V), G&V

Sogneråd 1932

Sogneråd 1933

Formand: Parcellist L. Rasmussen (V), Kl. Jensen, F., Banearb., (S) G&V Jensen, C., Mejeribest. (V) G&V, K&R Jensen, H., Brygger (R) K&R, Kl., Næstformand Nielsen, J. P., Cigarhandler

1

(K), Fa., Kl. Petersen, C., Arbejdsmand (S), Fa. Jensen, C., Grdj. (V), G&V

Sogneråd 1934

Formand: Parcellist L. Rasmussen (V), Kl., Fsu., Bø., Folkeregisterf. Jensen, F., Banearb., (S) G&V Jensen, C., Mejeribest. (V), G&V, Skk. Nielsen, A., Snedkerm. (K), FG&V.

Jensen, N.P.J., Stationsforst. (R), Fsko., Fbø. Hansen, Hans P., Husejer, (S), Skk. Hansen, Hans J., Grdj. (K), Bø. Kass.

Sogneråd 1935 Formand: Grdj. N.P. Rasmussen (V), Fsu., Bø., Folkeregisterf. Jensen, F., Banearb., (S) G&V

Jensen, C., Mejeribest. (V), G&V, Skk. Nielsen, A., Snedkerm. (K), FG&V. Jensen, N.P.J., Stationsforst. (R), Fsko., Fbø., Fkl

Hansen, Hans P., Husejer, (S), Skk. Hansen, Hans J., Grdj. (K), Bø. Kass.

Sogneråd 1936

Formand: Grdj. N.P. Rasmussen (V), Fsu., Bø., Folkeregisterf. Jensen, F., Banearb., (S) G&V Jensen, C., Mejeribest. (V), G&V, Skk. Nielsen, A., Snedkerm. (K), FG&V. Jensen, N.P.J., Stationsforst. (R), Fsko., Fbø., FKl. Hansen, Hans P., Husejer, (S), Skk. Hansen, Hans J., Grdj. (K), Bø. Kass.

Sogneråd 1937

Formand: Grdj. N.P. Rasmussen (V), Fsu., Bø., Folkeregisterf. Jensen, F., Banearb., (S) G&V

2

Jensen, C., Mejeribest. (V), G&V, Skk. Nielsen, A., Snedkerm. (K), FG&V. Jensen, N.P.J., Stationsforst. (R), Fsko., Fbø., FKl

Hansen, Hans P., Husejer, (S), Skk. Hansen, Hans J., Grdj. (K), Bø. Kass.

Sogneråd 1938

Formand: Grdj. N.P. Rasmussen (V), Fsu., Bø., Folkeregisterf. Nielsen, A., Snedkerm. (K), FG&V, Fsko. Jensen, F., Banearb., (S) G&V, Kl. Jensen, N.P.J., Stationsforst. (R), Sko., Fbø., FKl. Hansen, Hans J., Grdj. (K), Bø. Kass. Møgelvang, M., Arbejdsm. (S), Skk. Hjertholm, N.P., Landbrugsl. (V), G&V, Skk., FKl. Formand: Grdj. N.P. Rasmussen (V), Fsu., Bø., Folkeregisterf. Nielsen, A., Snedkerm. (K), FG&V, Fsko. Jensen, F., Banearb., (S) G&V, Kl. Jensen, N.P.J., Stationsforst. (R), Sko., Fbø. Hansen, Hans J., Grdj. (K), Bø. Kass. Møgelvang, M., Arbejdsm. (S), Skk. Hjertholm, N.P., Landbrugsl. (V), G&V, Skk., FKl.

Sogneråd 1939

Sogneråd 1940

Formand: Grdj. N.P. Rasmussen (V), Fsu., Bø., Folkeregisterf. Nielsen, A., Snedkerm. (K), FG&V, Fsko. Jensen, F., Banearb., (S) G&V, Kl.

Jensen, N.P.J., Stationsforst. (R), Sko., Fbø., FKl. Hansen, Hans J., Grdj. (K), Bø. Kass. Møgelvang, M., Arbejdsm. (S), Skk. Nielsen, Ejner V., Parcell. (V), G&V, Sko., FKl.

Sogneråd 1941

3

Formand: Grdj. N.P. Rasmussen (V), Fsu., Bø., Skk Folkeregisterf. Nielsen, A., Snedkerm. (K), FG&V, Fsko. Jensen, F., Banearb., (S) G&V, Kl.

Jensen, N.P.J., Stationsforst. (R), Sko., Fbø., FKl. Hansen, Hans J., Grdj. (K), Bø. Kass. Møgelvang, M., Arbejdsm. (S), Skk. Nielsen, Ejner V., Parcell. (V), G&V, Sko., Kl.

Sogneråd 1942

Formand: Grdj. N.P. Rasmussen (V), Fsu., Bø., Skk, Folkeregisterf. Nielsen, A., Snedkerm. (K), FG&V, Fsko. Jensen, F., Banearb., (S) G&V, Kl. Jensen, N.P.J., Stationsforst. (R), Sko., Fbø., FKl. Hansen, Hans J., Grdj. (K), Bø. Kass. Møgelvang, M., Arbejdsm. (S), Skk. Nielsen, Ejner V., Parcell. (V), G&V, Sko., FKl., Fbræ Formand: Grdj. N.P. Rasmussen (V), Fsu., Bø., Skk Folkeregisterf. Nielsen, A., Snedkerm. (K), FG&V, Fsko. Jensen, F., Banearb., (S) G&V, Kl. Jensen, N.P.J., Stationsforst. (R), Sko., Fbø., FKl. Hansen, Hans J., Grdj. (K), Bø. Kass. Møgelvang, M., Arbejdsm. (S), Skk. Nielsen, Ejner V., Parcell. (V), G&V, Sko., Kl., Fbræ

Sogneråd 1943

Sogneråd 1944

Formand: Bødker H.O.J. Edelskov (R), Fsu., By., Bø., Kl, Folkeregisterf. Hansen, Hans J., Grdj. (K), Bsk. Kass.

Hansen, Henry P., Arbejdsm. (S), Skk. Larsen, Chr., Grdj. (V),Skk, Sko, FVj. Michelsen, C.T.F., Førstelærer (R), Fbø, Vj. Nielsen, Anders, Bygm. (K), Fkl, Fsko, Vj. Olsen, H. Chr., Portør (S), Bø, Kl, Sko

Sogneråd 1945

4

Formand: Bødker H.O.J. Edelskov (R), Fsu., By., Bø., Kl, Folkeregisterf. Hansen, Hans J., Grdj. (K), Bsk. Kass.

Hansen, Henry P., Arbejdsm. (S), Skk. Larsen, Chr., Grdj. (V),Skk, Sko, FVj. Michelsen, C.T.F., Førstelærer (R), Fbø, Vj. Nielsen, Anders, Bygm. (K), Fkl, Fsko, Vj. Olsen, H. Chr., Portør (S), Bø, Kl, Sko

5

Øvrige udvalg 1930

Hjælpek. Fmd.: J. Johansen, Rentier Skolekomm. Fmd.: H.P. Larsen, Provst Værgeraadets Fmd.: H.P. Larsen, Provst Folkeregisterf.: L. Rasmussen, Parcellist Komm. Revisorer: O.W. Balsløw, Teglværksejer, og V. Henriksen, Posteksp. Sognefoged: J. Hansen, Rentier

Øvrige udvalg 1931

Hjælpek. Fmd.: J. Johansen, Rentier Komm. Revisorer: O.W. Balsløw, Teglværksejer, og V. Henriksen, Posteksp. Skolekomm. Fmd.: H.P. Larsen, Provst

Sundhedskomm. Fmd.: Apoteker J.F. Winther Værgeraadets Fmd.: H.P. Larsen, Provst Folkeregisterf.: L. Rasmussen, Parcellist Sognefoged: J. Hansen, Rentier

Øvrige udvalg 1932

Hjælpek. Fmd.: J. Johansen, Rentier Komm. Revisorer: O.W. Balsløw, Teglværksejer, og V. Henriksen, Posteksp. Skolekomm. Fmd.: H.P. Larsen, Provst

Sundhedskomm. Fmd.: Apoteker J.F. Winther Værgeraadets Fmd.: H.P. Larsen, Provst Folkeregisterf.: L. Rasmussen, Parcellist

Øvrige udvalg 1933

Hjælpek. Fmd.: J. Johansen, Rentier Komm. Revisorer: O.W. Balsløw, Teglværksejer, og V. Henriksen, Posteksp. Skolekomm. Fmd.: H.P. Larsen, Provst

Sundhedskomm. Fmd.: Apoteker J.F. Winther Værgeraadets Fmd.: H.P. Larsen, Provst Folkeregisterf.: L. Rasmussen, Parcellist

6

Øvrige udvalg 1934 Komm. Revisorer: Grdj. Chr. Larsen og Posteksp. V. Henriksen Skolekomm. Fmd.: H.P. Larsen, Provst Sundhedskomm. Fmd.: Apoteker J.F. Winther

Øvrige udvalg 1935 Komm. Revisorer: Grdj. Chr. Larsen og Posteksp. V. Henriksen Skolekomm. Fmd.: Sognepræst C.E. Krarup Hansen Sundhedskomm. Fmd.: Apoteker C. Ingv. Sørensen

Øvrige udvalg 1936

Komm. Revisorer: Grdj. Chr. Larsen og Posteksp. V. Henriksen Skolekomm. Fmd.: Sognepræst C.E. Krarup Hansen Sundhedskomm. Fmd.: Apoteker C. Ingv. Sørensen

Øvrige udvalg 1937

Komm. Revisorer: Grdj. Chr. Larsen og Posteksp. V. Henriksen Skolekomm. Fmd.: Sognepræst C.E. Krarup Hansen Sundhedskomm. Fmd.: Apoteker C. Ingv. Sørensen

Øvrige udvalg 1938

Komm. Revisorer: Grdj. Chr. Larsen og Driftsbest. Schou- Madsen Skolekomm. Fmd.: Sognepræst C.E. Krarup Hansen Sundhedskomm. Fmd.: Apoteker C. Ingv. Sørensen

Øvrige udvalg 1939

Komm. Revisorer: Grdj. Chr. Larsen og Driftsbest. Schou- Madsen Skolekomm. Fmd.: Sognepræst C.E. Krarup Hansen Sundhedskomm. Fmd.: Apoteker C. Ingv. Sørensen

Øvrige udvalg 1940

Komm. Revisorer: Grdj. Chr. Larsen og Driftsbest. Schou-Madsen

7

Skolekomm. Fmd.: Sognepræst C.E. Krarup Hansen Sundhedskomm. Fmd.: Apoteker C. Ingv. Sørensen

Øvrige udvalg 1941

Komm. Revisorer: Grdj. Chr. Larsen og Driftsbest. Schou- Madsen Skolekomm. Fmd.: Sognepræst C.E. Krarup Hansen Sundhedskomm. Fmd.: Apoteker C. Ingv. Sørensen

Øvrige udvalg 1942

Komm. Revisorer: Grdj. Chr. Larsen og Driftsbest. Schou- Madsen Skolekomm. Fmd.: Sognepræst C.E. Krarup Hansen Sundhedskomm. Fmd.: Skrædderm. Edv. Petersen

Øvrige udvalg 1943

Komm. Revisorer: Grdj. Karl Jensen og Driftsbest. Schou- Madsen Skolekomm. Fmd.: Sognepræst C.E. Krarup Hansen Sundhedskomm. Fmd.: Skrædderm. Edv. Petersen

Øvrige udvalg 1944

Komm. Revisorer: Brygger Hartvig Jensen og Sognef. Ingemann Petersen Skolekomm. Fmd.: Sognepræst C.E. Krarup Hansen Sundhedskomm. Fmd.: Mejeribest. Chr. Jensen

Øvrige udvalg 1945

Komm. Revisorer: Brygger Hartvig Jensen og Sognef. Ingemann Petersen Skolekomm. Fmd.: Sognepræst C.E. Krarup Hansen Sundhedskomm. Fmd.: Mejeribest. Chr. Jensen

8

Valgdata 1930 (1929)

Lundby pr. Lundby, Tlf. Lundby 80 Amtsrkr.: Præstø, Retskr.: 22 Vordingborg, Politikr. 17 Vordingborg Skattekreds: Næstved, Vurdkr.: Hammer H. Af 438 Vælgere st. 370. K 60 (1), R 80 (1), S 99 (2), V 130 (3), [K+V]

Valgdata 1931 (1929)

Lundby pr. Lundby, Tlf. Lundby 80 Amtsrkr.: Præstø, Retskr.: 22 Vordingborg, Politikr. 17 Vordingborg Skattekreds: Næstved, Vurdkr.: Hammer H. Af 438 Vælgere st. 370. K 60 (1), R 80 (1), S 99 (2), V 130 (3), [K+V]

Valgdata 1932 (1929)

Lundby pr. Lundby, Tlf. Lundby 80 Amtsrkr.: Præstø, Retskr.: 22 Vordingborg, Politikr. 17 Vordingborg Skattekreds: Næstved, Vurdkr.: Hammer H. Af 438 Vælgere st. 370. K 60 (1), R 80 (1), S 99 (2), V 130 (3), [K+V]

Valgdata 1933 (1929)

Lundby pr. Lundby, Tlf. Lundby 80 Amtsrkr.: Præstø, Retskr.: 22 Vordingborg, Politikr. 17 Vordingborg Skattekreds: Næstved, Vurdkr.: Hammer H. Af 438 Vælgere st. 370. K 60 (1), R 80 (1), S 99 (2), V 130 (3), [K+V]

Valgdata 1934 (1933)

Lundby pr. Lundby, Tlf. Lundby 80 Amtsrkr.: Præstø, Retskr.: 22 Vordingborg, Politikr. 17 Vordingborg Skattekreds: Næstved, Vurdkr.: Hammer H. Af 428 Vælgere st. 354. K 71 (2), R 74 (1), S 104 (2), V 104 (2), [K+V] Valgdata 1935 (1933) Lundby pr. Lundby, Tlf. Lundby 80 Amtsrkr.: Præstø, Retskr.: 22 Vordingborg, Politikr. 17 Vordingborg Skattekreds: Næstved, Vurdkr.: Hammer H.

9

Af 428 Vælgere st. 354. K 71 (2), R 74 (1), S 104 (2), V 104 (2), [K+V]

Valgdata 1936 (1933)

Lundby pr. Lundby, Tlf. Lundby 49 Amtsrkr.: Præstø, Retskr.: 22 Vordingborg, Politikr. 17 Vordingborg Skattekreds: Næstved, Vurdkr.: Hammer H. Af 428 Vælgere st. 354. K 71 (2), R 74 (1), S 104 (2), V 104 (2), [K+V]

Valgdata 1937 (1933)

Lundby pr. Lundby, Tlf. Lundby 49 Amtsrkr.: Præstø, Retskr.: 22 Vordingborg, Politikr. 17 Vordingborg Skattekreds: Næstved, Vurdkr.: Hammer H. Af 428 Vælgere st. 354. K 71 (2), R 74 (1), S 104 (2), V 104 (2), [K+V]

Valgdata 1938 (1937)

Lundby pr. Lundby, Tlf. Lundby 49 Amtsrkr.: Præstø, Retskr.: 22 Vordingborg, Politikr. 17 Vordingborg Skattekreds: Næstved, Vurdkr.: Hammer H. Af 468 Vælgere st. 400. S 114 (2), R 84 (1), K 108 (2), V 94 (2), [S+R, K+V]

Valgdata 1939 (1937)

Lundby pr. Lundby, Tlf. Lundby 49 Amtsrkr.: Præstø, Retskr.: 22 Vordingborg, Politikr. 17 Vordingborg Skattekreds: Næstved, Vurdkr.: Hammer H. Af 468 Vælgere st. 400. S 114 (2), R 84 (1), K 108 (2), V 94 (2), [S+R, K+V]

Valgdata 1940 (1937)

Lundby pr. Lundby, Tlf. Lundby 49 Amtsrkr.: Præstø, Retskr.: 22 Vordingborg, Politikr. 17 Vordingborg Skattekreds: Næstved, Vurdkr.: Hammer H. Af 468 Vælgere st. 400. S 114 (2), R 84 (1), K 108 (2), V 94 (2), [S+R, K+V]

Valgdata 1941 (1937)

10

Lundby pr. Lundby, Tlf. Lundby 49 Amtsrkr.: Præstø, Retskr.: 22 Vordingborg, Politikr. 17 Vordingborg Skattekreds: Næstved, Vurdkr.: Hammer H. Af 468 Vælgere st. 400. S 114 (2), R 84 (1), K 108 (2), V 94 (2), [S+R, K+V]

Valgdata 1942 (1937)

Lundby pr. Lundby, Tlf. Lundby 49 Amtsrkr.: Præstø, Retskr.: 22 Vordingborg, Politikr. 17 Vordingborg Skattekreds: Næstved, Vurdkr.: Hammer H. Af 468 Vælgere st. 400. S 114 (2), R 84 (1), K 108 (2), V 94 (2), [S+R, K+V]

Valgdata 1943 (1937)

Lundby pr. Lundby, Tlf. Lundby 49 Amtsrkr.: Præstø, Retskr.: 22 Vordingborg, Politikr. 17 Vordingborg Skattekreds: Næstved, Vurdkr.: Hammer H. Af 468 Vælgere st. 400. S 114 (2), R 84 (1), K 108 (2), V 94 (2), [S+R, K+V]

Valgdata 1944 (1943)

Lundby pr. Lundby, Tlf. Lundby 35 Amtsrkr.: Præstø, Retskr.: 22 Vordingborg, Politikr. 17 Vordingborg Skattekreds: Næstved, Vurdkr.: Hammer H. Af 480 Vælgere st. 415. S 97 (2), R 99 (2), K 136 (2), V 81 (1)

Valgdata 1945 (1943)

Lundby pr. Lundby, Tlf. Lundby 35 Amtsrkr.: Præstø, Retskr.: 22 Vordingborg, Politikr. 17 Vordingborg Skattekreds: Næstved, Vurdkr.: Hammer H. Af 480 Vælgere st. 415. S 97 (2), R 99 (2), K 136 (2), V 81 (1)

11

1

Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 Page 7 Page 8 Page 9 Page 10 Page 11 Page 12

Made with FlippingBook - Online magazine maker